SPLITSKO-MAKARSKA NADBISKUPIJA
KATEHETSKI URED

Adresa: Poljana Kneza Trpimira 7
Telefon: 021/407-514
Faks: 021/ 407-524
E mail: katehetski.ured@st.htnet.hr


NADBISKUPIJA
HVALJEN ISUS I MARIJA! DOBRO DOŠLI NA STRANICE KATEHETSKOG UREDA SPLITSKO-MAKARSKE NADBISKUPIJE.
KATEHETSKA LJETNA ŠKOLA ZA VJEROUČITELJE
U OSNOVNOJ ŠKOLI
(Split, 24. - 26. kolovoza 2006.)

Katolički vjeronauk u kontekstu
Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda

Vjeronauk integralni dio HNOS-a (dr. Ante Pavlović)
PREZENTACIJA
PREDAVANJE

Predavanje dr. Ružice Razum "Odgojna zadaća suvremene škole prema odrednicama HNOS-a" moći ćete pročitati u časopisu Lađa, u rujnu 2006. godine.

Suvremeni oblici i metode rada prema HNOS-u (dr. Jadranka Garmaz)
PREZENTACIJA
PREDAVANJE

Korelacija u nastavi vjeronauka (dr. Josip Šimunović) PREZENTACIJA
Predavanje dr. Josipa Šimunovića "Korelacija u nastavi vjeronauka" moći ćete pročitati u časopisu Obnovljeni život, u rujnu 2006. godine.

Načela evaluacije u nastavi vjeronauka (dr. Valentina Mandarić) PREZENTACIJA

Rad s djecom u posebnim potrebama u redovnoj nastavi (mr. Vini Rakić) PREZENTACIJA

Timsko planiranje i programiranje u nastavi (prof. Vesna Bobinski) PREZENTACIJA

Planiranje i koreliranje PREZENTACIJA (prof. Ružica Maleš, prof. Miranda Banovac, prof. Ivan Šipić, prof. s. Rebeka Batarelo)

Projektna nastava (prof. Julijana Hrvoić, prof. Mirjana Vuletić, prof. Vesna Škopljanac-Mačina, prof. Maja Ivanko) PREZENTACIJA

Slobodni angažman (prof. Zdenka Krokar, prof. Mirjana Nejašmić, prof. Dubravka Bjelica, prof. Marina Šimić) PREZENTACIJA