KATOLIČKI VJERONAUK
školska godina 2012./2013.

Vjeroučitelji su obvezni izrađivati mjesečne planove vjeronauka.
Ovaj izvedbeni plan, koji prati prijedlog godišnjeg plana, orijentacija je i pomagalo u izradi mjesečnih planova.

Prijedlog godišnjeg nastavnog plana
katoličkog vjeronaka
Prijedlog izvedbenog plana
katoličkog vjeronauka

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

PETI RAZRED

ŠESTI RAZRED

SEDMI RAZRED

OSMI RAZRED

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

PETI RAZRED

ŠESTI RAZRED

SEDMI RAZRED

OSMI RAZRED