SPLITSKO-MAKARSKA NADBISKUPIJA
KATEHETSKI URED

Poljana Kneza Trpimira 7 21 000 Split
021/407-514 Faks: 021/ 407-524
katehetski.ured@st.htnet.hr
KATEHEZE

__________________________________________________________________________
V. tematska cjelina četvrtog razreda osnovne škole:

NA ISUSOVU PUTU - SLIJEDIMO NJEGOVO DJELO!

1.     tema: SLIJEDIMO ISUSOVE RIJEČI I DJELA
1.     nastavna jedinica: Korizma - vrijeme priprave za Uskrs

Ključni pojmovi: korizma, post

Novo stručno nazivlje: post, Isusova kušnja

Odgojno-obrazovni ciljevi:

 • shvatiti i objasniti značenje riječi korizma
 • upoznati biblijski tekst o Isusovu postu u pustinji i kušnjama
 • razumjeti pojmove post i djela milosrđa
 • doživjeti korizmu kao posebno vrijeme u kojem treba činiti djela ljubavi i milosrđa

Metodički pristup: interpretativno-analitički s elementima stvaralačkog

Oblici rada: čelni, pojedinačni

Nastavne metode: izlaganje, razgovor, rad na tekstu, likovno, pismeno i molitveno izražavanje

Nastavna sredstva i pomagala: bilježnica, slike, ploča, tekstovi, plakat

Izvori za pripremanje: Vjeronaučni udžbenik „Na putu vjere“, Jeruzalemska Biblija, Katekizam „Put u slobodu“


Globalna struktura i tijek sata:

1. Meditativno-molitveni početak:

Pjevati pjesmu: Ja se kajem

(Želimo posvijestiti učenicima vrijeme korizme u koje smo ušli, vrijeme odricanja i kajanja. Učenici pjevaju korizmenu pjesmu kako bi bili motivirani za ovo sveto vrijeme)

2. Motivacija:

Ovo je post koji mi je po volji, riječ je Jahve Gospoda: kidati okove nepravedne, razvezati spone jarmene, puštati na slobodu potlačene; podijeliti kruh svoj gladnima, uvesti pod krov svoj beskućnike, odjenuti onoga koga vidiš gola…“ (Prema: Iz 58, 6-7, udžbenik. str. 86.)

 • Kakav post je Jahvi po volji?
 • Čega se vi obično odričete u korizmi?

3. Ulaženje u temu:

Korizma – vrijeme od 40 dana posta i molitve kojeg se kršćani pridržavaju pripremajući se za slavlje Uskrsa. Tri su vida korizme - molitva, post i djela milosrđa - koja su pomoć kršćaninu kako se pripremiti za slavlje uskrsnuća.

Evanđelisti nam pripovijedaju kako je Isus proboravio 40 dana u pustinji prije nego je počeo javno djelovati. Isusov boravak u pustinji zapravo nas podsjeća na četrdesetogodišnje putovanje kroz pustinju i kušnje izraelskog naroda na tom putovanju.

4. Interpretativno čitanje teksta:

Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: "Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom." A on odgovori: "Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta." Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen." Isus mu kaza: "Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!" Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: "Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš." Tada mu reče Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!" Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu. (Mt 4, 1-11)

5. Emocionalno-intelektualna stanka:

(ostavljam učenike nekoliko trenutaka u tišini)

6. Izražavanje prvih zapažanja:

 • Što ste u tekstu najsnažnije doživjeli?

7. Međusobno komuniciranje:

 • U tekstu ste vjerojatno zapazili kako je riječ o tri vrste napasti kojima je đavao iskušavao Isusa. Koje su to napasti?
 • Htio je nagovoriti Isusa da svoju duhovnu moć iskoristi u sebične zemaljske svrhe. Što mu Isus odgovara? (Zapišite u svoje bilježnice.)
 • Htio je nagovoriti Isusa da se pokuša na čarobnjački način spasiti od smrti i tako zloupotrijebiti svoju vjeru u Boga. Što mu Isus odgovara? (Zapišite u svoje bilježnice.)
 • Htio je nagovoriti Isusa da se podloži snagama zla kako bi se domogao zemaljske vlasti. Što mu Isus odgovara? (Zapišite u svoje bilježnice.)

(učenici će analizirati biblijski tekst kako bi na temelju Isusova posta u pustinji bolje razumjeli djela milosrđa koja će učiniti u korizmi)

8. Stvaralačko izražavanje (pismeno ili likovno):

 • napisati sastavak na temu: ''U korizmi ću opet…''
 • likovno se izraziti na temu: npr. nacrtati košaricu - dobra djela koja ćemo prigrliti, a u drugu košaricu - zla djela koja ćemo odbaciti
 • učenici će napisati sastav kako bi na početku korizme odlučili što će raditi, a čega će se odreći
 • učenici će se likovno se izraziti kako bi shvatili što je dobro, a što zlo

9. Sinteza s aktualizacijom:

Isus je postio 40 dana u pustinji. On ne želi da pokazujemo ljudima kako postimo, nego da to činimo u skrovitosti. Korizma pomaže kršćaninu kako bi se podsjetio svoje grješnosti i vratio se krsnoj nevinosti. Korizmeno vrijeme oduvijek je bilo vrijeme posebnog posta i pokore.

Bit posta nije u tjelesnom trpljenju, nego treba postići pravo raspoloženje osobe koja posti. Post je dobar kada ga prate molitva i dobra djela prema potrebnima i svim ljudima. Post nam pomaže da budemo iznutra čisti i da rastemo u svojoj vjeri. Kršćani poste kad se dragovoljno suzdržavaju od hrane i pića sa željom da se očiste od zla i grijeha, da se duhovno osnaže i postanu bliži Bogu.

10. Molitveni završetak:

Pjesma:Prosti, moj Bože