Održan seminar „Tematski usmjerena interakcija - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“

Seminar „Tematski usmjerena interakcija  - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“ u organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje održan je od ponedjeljka, 28. kolovoza do petka, 1. rujna u Franjevačkom klerikatu na Trsteniku u Splitu.

Voditelj seminara bio je prof. dr. sc. Matthias Scharer sa Sveučilišta u Innsbrucku, a suvoditelji programa: prof. dr. sc. Ante Vučković i izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu, te Jelena Burazin, prof. psiholog i psihoterapeut. Tema je seminara bila "Biografija kao izazov
samoodgovornosti i samoodređenja".

Seminar se već treću godinu za redom održava u sklopu didaktičko metodičke i pedagoške izobrazbe mlađih  sveučilišnih nastavnika KBF-a kao i vjeroučitelja i drugih zainteresiranih  koji rade na vodećim pozicijama. Kako se u interakciji usmjerenoj na temu (TCI) radi  o "živom učenju", a ne o jednostavnom prenošenju sadržaja, grupa je zajedno radila na temama u okruženju gdje je svaki pojedinac bitan. Prije svega TCI potiče osobno uređenje života  i razvija izgradnju osobnosti.  TCI podupire ljude u njihovim društvenim zadaćama i pomaže im da i u poteškoćama koje su izvana ili iznutra uzrokovane - dobro surađuju, vode, zajedno uče. Tako nastaje radno ozračje koje oslobađa motivaciju i kreativne mogućnosti.

Fotogalerija: Ante Vučković

TCI je usmjerena na resurse i omogućuje svim sudionicima da sa svojim vlastitim snagama  dođu u kontakt i da ih intenziviraju. Pri tome može svaki član grupe, svaki suradnik, svaki koji uči preuzeti odgovornost – za svoj rad i nerad, za svoje djelovanje i za uspjeh zajedničkog rada. TCI čini radne procese i procese učenja živima i time oslobađajućima. Radi toga se daje otkriti smisao i radost u vlastitom radu  i postiže se veće zadovoljstvo u poslu i životu. Već 30-ak godina više od tri naraštaja učitelja i socijalnih pedagoga, savjetnika i voditelja rade s TCI, budući da vođenje prema TCI povezuje kompetenciju, motivaciju, vrijednosnu i  ciljnu usmjerenost.

Radi toga je TCI edukacija prikladna za sva područja u kojima ljudi trebaju uspješno surađivati u timovima i grupama – u menadžmentu i pedagogiji, u društvenim organizacijama i poduzećima. Posebice se idealno međusobno nadopunjuju razvoj osobnosti i TCI. I onaj tko  pod obrazovanjem podrazumijeva više od pukog prenošenja znanja, može s konceptom TCIja optimalno povezati učenje i razvoj osobnosti. Za slijedeću godinu predviđen je metodički seminar o tome „Kako formulirati i strukturirati temu“.  Prijave za taj seminar su moguće u Uredu za međunarodnu suradnju KBF-a.

Ostale vijesti iz ove kategorije
  • Prev
„Svetkovina Bogojavljenja je svetkovina univerzalne Božje ljubavi koja nikoga ne isključuje. Bog je došao radi spasenja ...
U povodu 26. obljetnice odlaska JNA iz Splita u katedrali sv. Dujma u Splitu u četvrtak, 4. siječnja održana je misa ...
Na svetkovinu Marije Bogorodice, Novu godinu i Dan mira 1. siječnja misno slavlje u splitskoj katedrali svetog Dujma ...
Te Deum – misu zahvalnicu, na Staru godinu 31. prosinca u katedrali sv. Dujma, predvodio je splitsko-makarski nadbiskup ...
Na crkvici „Betlehem" koja se nalazi na južnoj padini Marjana u Splitu, podignutoj u drugoj polovici 15. stoljeća, u ...
U novotvorenim prostorijama Hrvatske udruge Benedikt u Splitu, u ponedjeljak 18. prosinca, duhovnik Hrvatske udruge ...
„Okupili smo se na ovom, za nas najsvetijem mjestu, gdje čuvamo duhovno blago našeg cetinskog kraja – čudesni lik Majke ...
Bračno i obiteljsko savjetovalište Splitsko-makarske nadbiskupije u subotu, 16. prosinca u velikoj dvorani ...