Održan seminar „Tematski usmjerena interakcija - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“

Seminar „Tematski usmjerena interakcija  - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“ u organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje održan je od ponedjeljka, 28. kolovoza do petka, 1. rujna u Franjevačkom klerikatu na Trsteniku u Splitu.

Voditelj seminara bio je prof. dr. sc. Matthias Scharer sa Sveučilišta u Innsbrucku, a suvoditelji programa: prof. dr. sc. Ante Vučković i izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu, te Jelena Burazin, prof. psiholog i psihoterapeut. Tema je seminara bila "Biografija kao izazov
samoodgovornosti i samoodređenja".

Seminar se već treću godinu za redom održava u sklopu didaktičko metodičke i pedagoške izobrazbe mlađih  sveučilišnih nastavnika KBF-a kao i vjeroučitelja i drugih zainteresiranih  koji rade na vodećim pozicijama. Kako se u interakciji usmjerenoj na temu (TCI) radi  o "živom učenju", a ne o jednostavnom prenošenju sadržaja, grupa je zajedno radila na temama u okruženju gdje je svaki pojedinac bitan. Prije svega TCI potiče osobno uređenje života  i razvija izgradnju osobnosti.  TCI podupire ljude u njihovim društvenim zadaćama i pomaže im da i u poteškoćama koje su izvana ili iznutra uzrokovane - dobro surađuju, vode, zajedno uče. Tako nastaje radno ozračje koje oslobađa motivaciju i kreativne mogućnosti.

Fotogalerija: Ante Vučković

TCI je usmjerena na resurse i omogućuje svim sudionicima da sa svojim vlastitim snagama  dođu u kontakt i da ih intenziviraju. Pri tome može svaki član grupe, svaki suradnik, svaki koji uči preuzeti odgovornost – za svoj rad i nerad, za svoje djelovanje i za uspjeh zajedničkog rada. TCI čini radne procese i procese učenja živima i time oslobađajućima. Radi toga se daje otkriti smisao i radost u vlastitom radu  i postiže se veće zadovoljstvo u poslu i životu. Već 30-ak godina više od tri naraštaja učitelja i socijalnih pedagoga, savjetnika i voditelja rade s TCI, budući da vođenje prema TCI povezuje kompetenciju, motivaciju, vrijednosnu i  ciljnu usmjerenost.

Radi toga je TCI edukacija prikladna za sva područja u kojima ljudi trebaju uspješno surađivati u timovima i grupama – u menadžmentu i pedagogiji, u društvenim organizacijama i poduzećima. Posebice se idealno međusobno nadopunjuju razvoj osobnosti i TCI. I onaj tko  pod obrazovanjem podrazumijeva više od pukog prenošenja znanja, može s konceptom TCIja optimalno povezati učenje i razvoj osobnosti. Za slijedeću godinu predviđen je metodički seminar o tome „Kako formulirati i strukturirati temu“.  Prijave za taj seminar su moguće u Uredu za međunarodnu suradnju KBF-a.

Ostale vijesti iz ove kategorije
  • Prev
U sklopu Dana socijalne zauzetosti Franjevački institut za kulturu mira organizirao je Inicijativni skup za osnivanje ...
Kulturna i društvena manifestacija „Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju" koja se tradicionalno u organizaciji udruge ...
U organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju ...
U subotu, 28. listopada 2017., u dvorani Franjevačkoga kapucinskog samostana Gospe od Pojišana održana je četvrta ...
U organizaciji franjevačkog samostana u subotu 28. listopada u imotskoj župnoj crkvi Sv. Franje održana je druga po ...
U organizaciji Bračnog i obiteljskog savjetovališta Splitsko makarske nadbiskupije, 25. listopada 2017. održan je ...
Na redovitoj jesenskoj, ujedno osmoj izbornoj skuštini Franjevačke mladeži iz Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva ...
Drugi dio drugoga dana XXIII. međunarodnoga teološkog simpozija Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu ...