Održan seminar „Tematski usmjerena interakcija - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“

Seminar „Tematski usmjerena interakcija  - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“ u organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje održan je od ponedjeljka, 28. kolovoza do petka, 1. rujna u Franjevačkom klerikatu na Trsteniku u Splitu.

Voditelj seminara bio je prof. dr. sc. Matthias Scharer sa Sveučilišta u Innsbrucku, a suvoditelji programa: prof. dr. sc. Ante Vučković i izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu, te Jelena Burazin, prof. psiholog i psihoterapeut. Tema je seminara bila "Biografija kao izazov
samoodgovornosti i samoodređenja".

Seminar se već treću godinu za redom održava u sklopu didaktičko metodičke i pedagoške izobrazbe mlađih  sveučilišnih nastavnika KBF-a kao i vjeroučitelja i drugih zainteresiranih  koji rade na vodećim pozicijama. Kako se u interakciji usmjerenoj na temu (TCI) radi  o "živom učenju", a ne o jednostavnom prenošenju sadržaja, grupa je zajedno radila na temama u okruženju gdje je svaki pojedinac bitan. Prije svega TCI potiče osobno uređenje života  i razvija izgradnju osobnosti.  TCI podupire ljude u njihovim društvenim zadaćama i pomaže im da i u poteškoćama koje su izvana ili iznutra uzrokovane - dobro surađuju, vode, zajedno uče. Tako nastaje radno ozračje koje oslobađa motivaciju i kreativne mogućnosti.

Fotogalerija: Ante Vučković

TCI je usmjerena na resurse i omogućuje svim sudionicima da sa svojim vlastitim snagama  dođu u kontakt i da ih intenziviraju. Pri tome može svaki član grupe, svaki suradnik, svaki koji uči preuzeti odgovornost – za svoj rad i nerad, za svoje djelovanje i za uspjeh zajedničkog rada. TCI čini radne procese i procese učenja živima i time oslobađajućima. Radi toga se daje otkriti smisao i radost u vlastitom radu  i postiže se veće zadovoljstvo u poslu i životu. Već 30-ak godina više od tri naraštaja učitelja i socijalnih pedagoga, savjetnika i voditelja rade s TCI, budući da vođenje prema TCI povezuje kompetenciju, motivaciju, vrijednosnu i  ciljnu usmjerenost.

Radi toga je TCI edukacija prikladna za sva područja u kojima ljudi trebaju uspješno surađivati u timovima i grupama – u menadžmentu i pedagogiji, u društvenim organizacijama i poduzećima. Posebice se idealno međusobno nadopunjuju razvoj osobnosti i TCI. I onaj tko  pod obrazovanjem podrazumijeva više od pukog prenošenja znanja, može s konceptom TCIja optimalno povezati učenje i razvoj osobnosti. Za slijedeću godinu predviđen je metodički seminar o tome „Kako formulirati i strukturirati temu“.  Prijave za taj seminar su moguće u Uredu za međunarodnu suradnju KBF-a.

Ostale vijesti iz ove kategorije
  • Prev
U crkvici Sv. Trojice na Poljudu u Splitu, na samu svetkovinu sv. Josipa, završena je velika devetnica za Domovinu o ...
Već prema tradiciji, u nedjelju nakon 14. ožujka, kada je preminula Chiara Lubich, utemeljiteljica Pokreta ...
U prigodi proslave 25. obljetnice postojanja splitske podružnice Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva (HKLD) ...
Redoviti korizmeni duhovno-pedagoški susret roditelja održan je u svetištu Majke Božje Lurdske u Vepricu 17. ožujka ...
Od 12. do 17. ožujka, četvrtu godinu zaredom, u župi sv. Andrije u Splitu organizirano je danonoćno čitanje Biblije – ...
U prigodi proslave 25. obljetnice postojanja Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva podružnice Split, HKLD Split je ...
U prostoru Hrvatske udruge Benedikt u Splitu u četvrtak 15. ožujka Nikola Milanović, dipl. teolog, vjeroučitelj, ...
Misa za mir u Siriji slavljena je u utorak 13. ožujka u kapeli Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Euharistijsko slavlje ...