Duhovne vježbe mlađih svećenika u Livnu

Na duhovnim vježbama za mlađe svećenike Splitsko-makarske nadbiskupije koje su ove godine održane od 29. kolovoza do 1. rujna u Duhovnom centru – Kući Djeteta Isusa sestara Služavki Malog Isusa u Livnu okupila su se 22 sudionika. Predvoditelj je bio rektor CBS-a u Splitu don Đuliano Trdić. U ovaj prekrasan krajolik uz rječicu Žabljak, oazu mira i gostoljubivosti naših časnih sestara svećenici uvijek iznova rado navraćaju bilo privatno bilo u organizaciji različitih skupova i duhovnih obnova.

Voditelj je u dnevnim razmatranjima i nagovorima razrađivao glavnu temu: Ojačati žar ljubavi prema Bogu – u borbi za nutarnju slobodu srca dati prostor Božjoj milosti da nas učini plodnim u ljubavi i svjedočenju. Pritom smo prošli put suočavanja s vlastitom nutrinom i zaustavljali se na važnim pitanjima o stanju i događanjima u našemu vjerničkom i svećeničkom životu. Kao korisni pokazuju se psihološki aspekti i zakonitosti duhovnoga života na koje je voditelj ukazivao.

Razmišljali smo o važnosti nepodijeljenog srca (duhovna sloboda), o našim lošim navikama koje mogu dovesti do gubitka osjećaja za grijeh (duhovne lijenosti, mlakosti i sljepoći srca) te zaboravljenosti da nas je Bog pozvao. Borba za nutarnju slobodu čini se presudnom jer tek u njoj možemo prepoznati, prihvaćati i primjenjivati nadahnuća Duha Božjega u svome osobnom životu. Čuli smo dobrih i poučnih spoznaja o zaprekama i preprekama u predanju Bogu do kraja po primjeru Isusa Krista i svetaca mučeničke ljubavi, o kvaliteti duhovnog očinstva koje ljude približava Bogu te o preprekama na tom putu kad se kao danas često odgađa odrastanje i preuzimanje odgovornosti u životu. Voditelj je svoja izlaganja potkrijepio brojnim primjerima iz vlastitog životnog iskustva ali i primjerima svetaca i smjernicama crkvenog nauka. U nagovorima kod misnih slavlja nastojao je aktualizirati dnevni evanđeoski tekst da nam bude pouka i smjernica za naš duhovni život u ovome vremenu (Duh razlučivanja, samotno mjesto, plaća nepropadljiva, rad i odmor, ugoda i dosada). Uvjeti duhovnih vježbi bili su u svakom pogledu dobri, a plodovi će biti razmjerni suradnji sudionika s poticajima koje Gospodin obilno daje na ovakvim susretima.

Foto: don Toni Šinković