Preminuo zadarski nadbiskup Ivan Prenđa

Zadarski nadbiskup Ivan Prenđa preminuo je u ponedjeljak, 25. siječnja, u Nadbiskupskom domu u Zagrebu, u 71. godini života, 46. godini svećeništva i 20. godini biskupstva.


Mons. Ivan Prenđa rođen je 31. prosinca 1939. godine u Gornjem Zemuniku, župa Zemunik, od oca Jure i majke Ike rođ. Zubčić. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završio je u Zadru. Pohađao je Visoku bogoslovnu školu u Zadru i Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao 1964., a postigao licencijat 1967. godine. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1964. godine u Zadru, po rukama zadarskog nadbiskupa Mate Garkovića. U Zadarskoj nadbiskupiji obnašao je sljedeće službe: od 1964. do 1968. bio je župnikom Škabrnje, Nadina i Smilčića; od 1968. do 1970. duhovnikom u Nadbiskupskom sjemeništu "Zmajević" u Zadru, a od 1970. do 1992. ravnateljem sjemeništa; od 1968. profesorom pastoralke na Visokoj bogoslovnoj školi u Zadru; od 1970. do 1972. katehetom mladih u Zadru; od 1973. dijecezanskim delegatom za pastoral svećeničkih zvanja te poslužiteljem župa Ervenik, Nunić, Rodaljice, Bruška, Popovići i Medviđa; od 1983. kanonikom Stolnog kaptola sv. Stošije; od 1984. voditeljem svetih obreda Stolne crkve; od 1981. do 1990. dopisnikom Glasa Koncila; od 1970. do 1992. voditeljem Odjela za zvanja u Zadarskoj nadbiskupiji.
Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je nadbiskupom koadjutorom zadarskim 29. ožujka 1990. godine. Biskupsko ređenje primio je 9. lipnja 1990. godine u zadarskoj katedrali, gdje je glavnim zarediteljem bio zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić. Po dužnosti, odmah postaje i generalnim vikarom Zadarske nadbiskupije. Službu nadbiskupa ordinarija Zadarske nadbiskupije preuzeo je 2. veljače 1996. godine, a svečano je ustoličen u tu službu u katedrali Sv. Stošije 11. veljače 1996. U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji obnašao je mnoge službe, među ostalima i potpredsjednika HBK od 2000. do 2005. Od 1998. do 2004. bio je predsjednikom Hrvatskog Caritasa. Vršio je i službe predsjednika Vijeća HBK za kler i bio članom Mješovite komisije HBK, Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i Hrvatske unije viših redovničkih poglavarica.
Tijelo pokojnog nadbiskupa bit će izloženo u zadarskoj katedrali Sv. Stošije, u petak, 29. siječnja. Istoga dana, navečer u 18 sati, u katedrali će se održati molitveno bdjenje. U subotu, 30. siječnja u 11 sati, sprovodni obredi započet će misom zadušnicom koju će predvoditi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, nakon čega će tijelo pokojnog nadbiskupa biti pokopano u grobnici zadarskih nadbiskupa u katedrali.