Katolički bogoslovni fakultet u Splitu: Natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne doktorske studije

Katolički bogoslovni fakultet u Splitu raspisuje, za ak. g. 2020./21., natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne doktorske studije:

- Kršćanstvo i suvremena kultura

- Povijest teologije i kršćanskih institucija

Uvjeti za upis:

- završen diplomski studij teologije, katehetike, religijskih znanosti ili drugih

humanističkih studija na crkvenim učilištima s najnižom ocjenom vrlo dobar (3,5)

- završen studij koji je u preddiplomskom i diplomskom ciklusu imao veći broj predmeta

iz teologije i filozofije, a koji nije dovoljan za teološki poslijediplomski studij, uz položen

razlikovni dio

- završen četverogodišnji katehetski studij po studijskim programima KBF-a do ak. god.

2005./2006., uz položen razlikovni dio

- završen petogodišnji teološko-katehetski studij KBF-a, uz položen razlikovni dio

- sposobnost služenja latinskim jezikom i vladanje jednim od pet jezika (engleski,

njemački, francuski, talijanski, španjolski)

O mogućnosti polaganja razlikovnog dijela vidjeti na:

Literatura za razlikovni ispit za upis na PDS (dodiplomski TKS - "predbolonjci")

Literatura za razlikovni ispit za upis na PDS (Diplomski TKS - "bolonjci")

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: doktor znanosti (dr. sc.). Tijekom studija

stječe se i stupanj licencijata (lic. theol.) u skladu s crkvenim propisima.

Trajanje studija: 6 semestara

ECTS: 180

Cijena studija: 8.000,00 kn po godini studija. Mogućnost plaćanja u dvije rate.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2020.

Svi detalji o programu i uvjetima upisa na: www.kbf.unist.hr

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 021/308 300; 021 308/322, a upiti na e-mail:

[email protected]; [email protected]