Novi projekt Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije U. P. S.

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije organizirao je, u četvrtak 7. travnja u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, Okrugli stol „Unaprjeđenje socijalnih usluga u radu s mladima s problemima u ponašanju“ u sklopu novoga Caritasovog projekta „U.P.S.! unaprjeđenje, podrška, savjetovanje“ (UP.02.2.2.15.0080).

„Zašto baš U.P.S. - nije slučajno da smo baš ovaj naslov skratili u jedan usklik kojega smo, vjerujem, svi mi nebrojeno mnogo puta uzviknuli u životu. UPS koji može biti mala sitna greškica, nezgodan momenat ili pak odlučujući trenutak, koji nas zna obilježiti za cijeli život, a može biti samo krizna faza, faza razvoja u životu koja se uz podršku i dobro usmjerenje bližnjih, može i nadići i iskoristiti na osobno dobro“, kazala je Ružica Đonlić, voditeljica Projekta vrijednog 1.833.655,60 kuna, koji sufinancira Europska unija (85% sredstava) iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020) te Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH (15 % sredstava). Trajanje projekta je od 12. srpnja 2021 do 11. lipnja 2023., a partneri na projektu su: Dječji dom Maestral Split i Općina Klis

Cilj projekta je „unaprijediti i proširiti izvaninstitucionalnu ponudu visoko kvalitetnih socijalnih usluga; učiniti ih dostupnim i priuštivim na teritoriju UA Split; senzibilizirati javnost za ciljane skupine s naglaskom na pravo života u zajednici; educirati stručnjake i volontere te podržati proces prelaska maloljetnika iz ustanova u njihove životne sredine i prevenciju institucionalizacije kroz ciljane, pristupačne i dostupne usluge savjetovanja i pomaganja osnivanjem stručnog mobilnog tima“, naglasila je voditeljica projekta.

Provođenje je zamišljeno kroz 3 elementa/faze/aktivnosti: Uspostava preduvjeta za provedbu procesa deinstitucionalizacije, međusobnu suradnju i unaprjeđenje kvalitete, razvoja i širenja socijalnih usluga te podizanje svijesti javnosti o istome. Potom modeli suradnje pružatelja socijalnih usluga te izrada visokokvalitetnih savjetodavnih edukativno - razvojnih programa socijalnih usluga u zajednici. Također, pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije kroz organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga provedbom savjetodavnih edukativno - razvojnih programa. Kroz navedene elemente omogućit će se sljedeće edukacije: psihodrama - kreativni pristupi u radu s maloljetnim osobama s problemima u ponašanju, primjena Ekspresivne art terapije u savjetodavnom radu, supervizija, sportsko - edukativna radionica i edukacija volontera.

Đonlić je navela edukativno-razvojne programe: program za maloljetnike s problemima u ponašanju, program podrške i savjetovanja obiteljima maloljetnika s problemima u ponašanju, program roditeljskih vještina.                                      

„Na području Urbane aglomeracije Split nedostaju prostorni, kadrovski i financijski kapaciteti za unaprjeđenje usluga socijalne skrbi, posebno kada se radi o procesu deinstitucionalizacije i izvaninstitucionalnoj skrbi maloljetnika s problemima u ponašanju. Prema dostupnim podacima CZSS Split na razini jedne godine pojave se cca. 400 maloljetnika s problemima u ponašanju dok u CZSS Solin taj broj iznosi cca 150 maloljetnika. Kada navedenom broju pribrojimo i članove njihovih obitelji brojke su znatno veće. Da bismo unaprijedili socijalne usluge, prvo je potrebno krenuti od stručnjaka koji su nositelji, ili glavni akteri u pružanju socijalnih usluga. S obzirom na to da smo jako često svjedoci toga da je socijalna usluga kvalitetna onoliko koliko je kvalitetan pojedinac/osoba koja nosi/provodi uslugu, željeli smo postići to da se što više stručnih osoba educira u nekim novim pristupima u radu s djecom s problemima u ponašanju. Time ćemo doprinijeti razvoju kompetencija stručnjaka za rad s ciljanom skupinom kao i stvaranju kvalitetnih programa savjetovanja i pomaganja ciljanim skupinama“, kazala je Đonlić.

Projektnim aktivnostima planirano je dodatno educirati 30 stručnjaka za rad s maloljetnicima s problemima u ponašanju; s istim ciljem će se educirati skupina od 15 volontera te će u program projekta biti uključeno 15 maloljetnika s problemima u ponašanju te 30 članova njihovih obitelji uključiti će se u program savjetovanja za roditelje.

„Sveobuhvatni i ciljani program savjetovanja i pomaganja maloljetnicima s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima rezultat je i trajna vrijednost koja proširuje i nadograđuje ponudu visokokvalitetnih socijalnih usluga u zajednici. Ovaj projekt stvorit će benefit kako za maloljetnike s problemima u ponašanju tako i za njihove obitelji koje su, u nedostatku kadra u institucijama, često nedostatno obuhvaćene kvalitetnom uslugom savjetovanja i pomaganja posebice u ruralnim područjima UAS. Mogli bismo zaključiti da je ovaj projekt dio rješenja za kvalitetniji i cjelovitiji rad s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima s problemima u ponašanju i članovima njihovih obitelji“, zaključila je voditeljica projekta.

Obzirom da je jedan od ciljeva proces deinstitucionalizacije ustanova socijalne skrbi, plan mobilnog tima čini provedba intervencijskih programa čiji se rad temelji na individualnom savjetovanju i multi - sistemskoj terapiji za maloljetnike s problemima u ponašanju, ali i njihovih obitelji, istaknule su Ružica Nenadić Lisica, prof. soc. paed. i Danica Žižić, mag. paed. govoreći o temi „Mobilni tim – jednake prilike za sve“.

Igor Longo, prof. psihologije i realitetni psihoterapeut u Splitu govorio je o izvaninstitucionalnim oblicima rada vršnjačke pomoći naglasivši da mladi mogu naučiti kako djelotvorno pomoći. Kazao je da mlada osoba s problemom od svojih vršnjaka uči kako se nositi s problemima, uči se altruizmu, prijateljstvu i pomaganju, bolje razumije sebe i druge, uči prepoznavati svoje ciljeve i planove, popravlja sliku o sebi, uči kvalitetniji odnos, uči kako život može biti bolji. Od toga ima koristi osoba kojoj se pomaže, mladi pomagač, obitelj mlade osobe kojoj se pomaže i obitelj pomagača, školske i/ili radne sredine u kojima su mladi pa i društvena zajednica u širem smislu.

"Što nam govore recentna hrvatska istraživanja o problemima u ponašanju?" predočio je dr. sc. Toni Maglica, poslijedoktorand na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Kao zaštitne čimbenike naveo je: relativno visoke aspiracije učenika, prisutna podrška prijatelja, roditelja i drugih odraslih osoba te relativno zadovoljstvo obiteljskim životom. Ondje gdje postoje problemi u ponašanju niska je privrženost školi, konzumiranje alkohola i marihuane, vršnjačko nasilje, klađenje, nasilje u partnerskim vezama, rizično seksualno ponašanje itd. U tom vidu dao je neke preporuke za školsko okruženje i lokalnu zajednicu. Govoreći o temi „Obiteljsko okruženje kao rizik i zaštita za probleme u ponašanju djece i mladih“ prof. dr. sc. Maja Ljubetić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu istaknula je, između ostaloga, važnost obrazovanja, informiranja, podupiranja, ohrabrivanja, podržavanja i pomaganja.

Ostale vijesti iz ove kategorije
  • Prev
U Bračnom i obiteljskom savjetovalištu Splitsko-makarske nadbiskupije u ponedjeljak 21. studenog dr. sc. s. Kata ...
Svečana dodjela stipendija stipendistima Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije upriličena je 14. studenoga u ...
Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije obilježio je Svjetski dan siromaha, te su u toj prigodi, u ponedjeljak 14. ...
Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Dražen Kutleša primio je, u četvrtak 13. listopada u Nadbiskupskom ...
Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije i ove šk./ak. godine stipendira učenike i studente. Natječaj je otvoren od 27. ...
Dan Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije i prvi susret povjerenika župnih caritasa obilježen je u subotu 24. rujna u ...
Splitsko-makarski nadbiskup mons. Dražen Kutleša imenovao je g. Slavka Mađora zamjenikom ravnatelja Caritasa ...
Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije od prvoga dana uključio se u akciju prikupljanja novčanih sredstava za pomoć ...