Župa Uznesenja BDM - Bast-Baška Vodabast baska voda sv nikola

Adresa: Obala sv. Nikole 73, 21320 Baška Voda
Telefon: (021) 620-353

Župnik: fra Filip Budić

Župni suradnik: fra Nedjeljko Šabić

 

Raspored sv. misa

Nedjeljom:

09:00 - Baška Voda - sv. Nikola
09:30 - Bast
11:00 - Promajna
17:30 - Baška Voda - sv. Nikola

Od 31. ožujka do 31. listopada
Večernja sveta misa je u 19:00 sati umjesto u 17:30.


Radnim danom:

sveta misa je u 17:30, a od 31. ožujka do 31. listopada u 19 sati.

Povijest

Župa Bast-Baška Voda prostire se od pjeskovite morske obale do vrhova Biokova. Najstarija su naselja ona udaljenija od mora: Bast i Topići, dok su ona uz morsku obalu: Baška Voda, Promajna, Bratuš i Krvavica nastala su u novije doba. Baška Voda počela se naseljavati poslije oslobođenja od Turaka 1684. godine, a ostala naselja koncem 18. stoljeća, doseljenjem pojedinih obitelji iz podbrdskih sela ili okolnih, primorskih i zagorskih, mjesta. Kraj je bio naseljen i u razdoblju rimske vladavine. U Baškoj Vodi nalaze se ostaci starog rimskog grada, nazvan «Gradina». Bast je u prošlosti bio najveće naselje, a ime je dobio po antičkom gradu Biston. Prvi put Bast se spominje u ispravi Jurjević-Vlatkovića iz 1434. godine. Naseljenost ovoga kraja potvrđuje i srednjovjekovna nekropola stećaka, kod crkve u Bastu, koji su 1966. godine stavljeni pod državnu zaštitu spomenika kulture.  

Današnja je župa osnovana 1735. godine. Do toga je vremena župi Bast pripadalo i Veliko Brdo, koje je makarski biskup Stjepan Blašković te godine odijelio i proglasio samostalnom župom. Naselje Baška Voda prvi put se spominje 1725. godine. Od godine 1804. župa se počinje nazivati Bast-Baška Voda. Između Baške Vode i Promajne godine 1966. otvoreno je novo turističko naselje Baško Polje. Radi pastoralnih razloga za naselja Promajnu, Bratuš i Krvavicu godine 1976. ustanovljena je kapelanija s posebnim svećenikom koji stanuje u makarskom samostanu. 

Godine 1974. u Baškoj Vodi otvorile su kuću Školske sestre franjevke hercegovačke provincije iz Mostara.

Za vrijeme Domovinskog rata, 1992. godine, u Bašku Vodu privremeno se preselila Franjevačka bogoslovija iz Sarajeva.

Župna kuća podignuta je u Bastu 1726. godine uz crkvu Svetog Roka. Ona je 1860. bila produžena. Kasnije su župnici prešli u Bašku Vodu i u početku su stanovali u privatnoj kući, dok nije bila kupljena kuća, na neprikladnom mjestu na samoj obali.  Godine 1986. sagrađena je nova župna kuća kod crkve. U kući je postavljen zavičajni muzej.

Matične knjige R od 1858. do 1947., četiri sveska; V od 1858. do 1947., dva sveska; U od 1836. do 1947.; U od 1836. do 1940., tri sveska, nalaze se u MU Makarska. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1817. do 1940. nalaze se u NAS. Stanje duša iz 1860. godine, oštećeno, nalazi se u ŽU.

Župa je više godina izdavala list Svjetionik, koji je prestao izlaziti.

Godine 1938. u župi je bilo 1.808 duša, a 2001. godine bilo ih je 2.974 (Baška Voda 2.040, Bast 138, Promajna 500, Krvavica 296.).

Crkve

bast uznesenje bdm1. Župna crkva Uznesenja Marijina (Velika Gospa) u Bastu prvi put se spominje godine 1621. u popisu Osman-age, što znači da je bila sagrađena prije toga vremena, vjerojatno u 15. stoljeću. Ta je crkva bila srušena i na njezinom je mjestu 1763. godine sagrađena današnja crkva, koja je posvećena 1780. Godine 1859. bila je produžena, a godine 1903. obnovljena. Godine 1976. unutrašnjost je uređena prema novim liturgijskim propisima s oltarom prema puku. Na pročelju crkve nalazi se zvonik na preslicu, a još 1896. na pročelju, poviše kamene rozete, postavljen je sat, firme Solari iz Udina. U crkvi su tri mramorna oltara, rad Josipa Bariškovića iz Splita. Gospin oltar podignut je 1879., sv. Josipa 1886. i veliki oltar 1893. godine. Na mjestu velikog i Gospina oltara prije su bili drveni oltari iz 18. stoljeća s baroknim kipovima anđela. Crkva je duga  i široka  metara. 

bast baska voda sv nikola2. Crkva Svetog Nikole u Baškoj Vodi sagrađena je u neoromanici 1889. godine sa zvonikom na preslicu. Godine 1903. ugrađeno je drveno pjevalište, koje je 1971. zamijenjeno betonskim. Crkva je 1927. bila popravljena i tada je F. Andreis na stropu naslikao lik sv. Nikole. Tri kamena oltara s mramornim dijelovima, Veliki, Gospin i sv. Nikole, izradio je klesar iz Splita Ante Frank 1936. do 1939. godine. Gospin kip (Tirol), nabavljen je 1890., a sv. Nikole, također Tirol, nabavljen je godine 1889. Godine 1969. crkva je proglašena spomenikom kulture. 

bast sv roko3. Crkva Svetog Roka u Bastu s prelomljenim gotičkim svodom vjerojatno je sagrađena u 15. stoljeću. Spominje je makarski biskup Lišnjić u izvještaju Kongregaciji za širenje vjere 1672. godine. Na pročelju je zvonik na preslicu za jedno zvono. Na oltaru se nalazi kip sv. Roka, mletački rad 17. stoljeća.  

bast baska voda sv lovro4. Crkvica Svetog Lovre nalazi se u starom groblju u Baškoj Vodi. Nju su sagradili malobrojni stanovnici toga novog naselja 1750. godine. Mještanin Jure Jurišić Akčić godine 1766. dao je naslikati Svečevu sliku i barokni antipendij.  

U župi postoji nekoliko kapelica koje ne služe za bogoslužje. Tako je godine 1926. podigao kapelu Svetog Nikole na Koritu (Biokovo), s kamenim kipom, Mate Staničić, rečeni Čičak. Na Rogaču je kapelica Duša čistilišta, a na Raskršću Bezgrešnog Začeća, sagrađena 1857. doprinosima bratima istoimene bratovštine, koja je bila ustanovljena 1854. godine. U njoj je drveni Gospin kip.  

bast promajna svi sveti5. Crkva Svih Svetih u Promajni je monumentalna građevina, sagrađena u neoromaničkom stilu. Duga je s apsidom 30 i široka 15 metara. S desne strane pročelja je zvonik, visok 29 metara. S lijeve strane vrata, s nutarnje strane, nalazi se ploča s natpisom: «U godini velikog jubileja – 2000. Božjom pomoću i velikodušnošću dobročinitelja ovaj pastoralni centar izgradiše ing. Arh. Ante Kuzmanić, majstor Milan i Niko Čale. Na dan hrvatske državnosti 30. V. Blagoslovio Mons Ante Jurić nadbiskup, fra Stjepan Poljak pomoćnik, fra Berislav Nikić župnik. Promajna 30. V. 2000.» Sa strana lađe na posebnim postoljima nalaze se kipovi sv. Ante i sv. Josipa. Postaje križnog puta rad su akademske slikarice Marice Vuković iz Belovara, nedaleko od Velike Gorice. Oltar je kamena menza na dva postolja.

U Promajni je 1976. godine kupljena kuća i u njoj je bila otvorena kapelica Svih Svetih, nakon što je u sklopu župe Bast-Baška Voda bila ustanovljena kapelanija za Promajnu, Bratuš i Krvavicu. Nova crkva nasljednica je te nekadašnje kapelice.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 18
 Prvopričesnici 27
 Krizmanici 41
 Ženidbe 14
 Sprovodi 26

Lokacija

Crkva sv. Nikole u Baškoj Vodi