Župa Male Gospe - Bitelićbitelic mala gospa

Adresa: Bitelić Gornji 43 B, 21233 Hrvace
Telefon: (021) 818-088

Župnik: don Josip Bečić

Raspored sv. misa

Nedjeljom su svete mise u 10.30 sati

Radnim danom
svete su mise prema dogovoru.

Povijest


Župa Bitelić smještena je na lijevoj strani Cetine. Hrvatsko stanovništvo ovdje je živjelo i za vrijeme turske vladavine. Novo stanovništvo doselilo se na ovaj prostor nakon Malog rata između Venecije i Turske, koji je završio mirom u Požarevcu 1718. godine. Godine 1703. navodi se franjevac fra Grgur Čović, koji je duhovno proviđao cijelo područje na lijevoj strani Cetine od Dabra pa sve do Rude. Poslije 1718. godine, kada se granica prema turskoj državi pomakla na vrhove Dinare i Kamešnice, dolazi do stabilizacije stanovništva i sređivanja crkvenih prilika. U to vrijeme jednu župu, ovisnu o sinjskom franjevačkom samostanu, sačinjavale su današnje župe Zasiok, Bitelić i Bajagić, a sjedište župnika bilo je u Biteliću. Godine 1770. župa je postala samostalna, a Bajagić je bio u njezinom sastavu kao izložena kapelanija. Oko godine 1787. Bajagić je proglašen samostalnom župom, a Zasiok, koji je bio kapelanija Potravlja, to je postao kada i Bitelić, dakle, 1770. godine. Župu su vodili franjevci iz sinjskog samostana. Od 1810. pa do 1873. godine, zbog nestašice franjevačkih svećenika, župom su upravljali svjetovni svećenici.  

Organski dekret iz 1849. godine Bitelić je ostavio kao samostalnu župu radi broja stanovnika i položaja župe, dok je Zasiok postao izložena kapelanija ovisna o župniku u Biteliću.  

Župna kuća na kat, sagrađena od klesanog kamena u 19. stoljeću, nalazila se u Gornjem Biteliću. Nju su u Drugom svjetskom ratu zapalili partizani, odnosno domaći komunistički suradnici. Za župnikovanja don Petra Dukića (1993.-2000.) sagrađena je nova župna kuća 1998. godine.    

Matične knjige R od 1825. do 1852., V od 1825. do 1857. i U od 1825. do 1862. nalaze se u DAZ. Knjiga R od 1838. do 1885. nalazi se u DAS. U MJU Hrvace su knjige R od 1852. do 1947., pet svezaka; V od 1863. do 1947., tri sveska; U od 1856. do 1947., četiri sveska. U NAS nalaze se nepotpuna godišta parica R, V, U od 1818. do 1942. godine. U ŽU nalazi se Stanje duša iz polovice 19. stoljeća.

Župa je 1938. godine imala 1.520 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 676.

Crkve

BitelicMalaGospa31. Župna crkva Male Gospe nalazi se kod groblja. Crkva se počela graditi za župnikovanja don Ivana Sladojevića (1939.-1941.). Tada je pripremljen kamen i podignuti zidovi, pa je nadošli rat sve obustavio. Poslije rata komunistička je partija u selu bila vrlo jaka i agresivna i po njezinom nalogu zidovi su srušeni, a kamen je upotrijebljen za gradnju seoskog doma. Crkva se na istim temeljima ponovno počela graditi za župnikovanja don Milana Jankovića  (1958.-1961.), koji je tragično nastradao u Splitu, pa je pokrivena poslije njegove smrti pod vodstvom privremenog župnog upravitelja don Zdenka Bralića. Crkva je konačno završena i posvećena za župnikovanja don Bogoslava Bartulovića 1968. godine. To je betonska građevina. Iznad vrata na pročelju ugrađena je kamena osmerokraka rozeta, a s desne strane vrata je križ. Krov je pokriven betonskom, prelomljenom pločom. S lijeve strane pročelja podignut je betonski zvonik sa završnom piramidom, visok 15 metara. Crkva je duga 21, široka 9 i visoka 7 metara.  Prezbiterij je uređen prema koncilskim liturgijskim propisima s mramornim oltarom prema puku.  Da se osjeti raspoloženje komunista u selu, među kojima su se isticali pravoslavci s područja župe, dogodilo se da je otpušten s posla i izbačen iz partije službenik koji je izdao dozvolu za «dogradnju» crkve. I poslije posvete crkva je bila obnavljana. Tako je 1972. godine župnik Bartulović uklonio staru žbuku i postavio novu. Za župnikovanja don Ivana Periša pročelje je obloženo benkovačkim kamenom. U prosincu 2003. obnovljen je krov tako da je iznad prelomljene krovne ploče podignuto novo krovište i krov na dvije vode pokriven je crijepom.

bitelic sv klement2. Kapela Svetog Klementa nalazi se u Gornjem Biteliću kod stare župne kuće. Sagrađena je od klesanog kamena 1870. godine, a služila je za svakodnevne potrebe župnika. Pokrivena je crvenom kupom, iznad vrata je kamena devetokraka rozeta, a iznad pročelja zvonik na preslicu za jedno zvono. Duga je 9,5 i  široka 5,5 metara.

Potrebno je spomenuti da je na groblju bila stara župna crkva Gospodinova Uzašašća, sagrađena 1707. godine. Ona je imala polukružnu apsidu i bila je premalena za župnu crkvu, pa je narod već u drugoj polovici 19. stoljeća pomišljao na gradnju veće crkve. To je jedan od razloga da se nju nije popravljalo. Od 1941. do 1956. godine župa nije imala stalnog župnika i crkva je sve više propadala. Prvi poslijeratni stalni župnik don Zdravko Čulić 1956. godine od crkve je zatekao samo svetište dugo 6 i široko 5 metara. Prostor iz aoltara služio je za sakristiju stare crkve. Pred župni blagdan Male Gospe 2003. godine to je staro svetište temeljito obnovljeno i prekriveno kamenom pločom.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 5
 Prvopričesnici 6
 Krizmanici -
 Ženidbe -
 Sprovodi 18