Župa Uznesenja BDM - Blato na Cetiniblato na cetini uznesenje bdm

Adresa: Put Stepića 2, 21254 Blato na Cetini

Telefon: (021) 731-012

Faceook stranica župe: Župa Uznesenja BDM - Blato na Cetini

Župni upravitelj: don Ivan Vrdoljak (župnik iz Podgrađa)

Raspored sv. misa

Nedjeljom i blagdanom: u 11.00 sati.

Radnim danom: prema dogovoru s vjernicima - u 16.00 (zimi) ili 18.00 sati (ljeti).

Povijest

Današnja župa Blato nalazi se s obje strane rijeke Cetine, koje povezuje kameni most. Blato kao naselje spominje se prvi put 1382. godine, u doba bosanskog kralja Tvrtka, kao dio stare i prostrane župe Radobilje, koja je još obuhvaćala Nova Sela, Katune, Kreševo, Biorine, Cistu, Provo, Dobranje i Svib. Župa je krajem 15. stoljeća došla pod tursku vlast i pod Turcima je ostala i poslije završetka Morejskog rata 1699. godine. Blato je dočekalo oslobođenje u Malom ratu 1715. godine. Godine 1844. župa je još uvijek bila izložena kapelanija s vlastitim svećenikom u sastavu župe Radobilje. Organski dekret austrijske vlade iz 1849. godine izrijekom navodi da Blato ostaje župa i da će o Blatu ovisiti kapelanija Nova Sela. Poslije toga Blato se stalno naziva župom. 

Blato je, prema izvješću nadbiskupa Bizze iz 1754. godine, imalo 32 obitelji u kojima je bilo 271 duša.

Poslije Drugog svjetskog rata mnogi su stanovnici ove župe napustili rodni kraj i potražili bolje uvjete života u domovini i u inozemstvu.

Župna kuća sagrađena je nedaleko od župne crkve za župnikovanja don Dušana Vukovića (1958.-1963). Stara župna kuća obnovljena je 2003. godine od župnika Marasovića. Ona sada služi za sakristiju i za druge potrebe.

Matične knjige R od 1900. do 1948.; V od 1943. do 1948. i U od 1943. do 1948. nalaze se u MJU Šestanovac. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1817. do 1940. nalaze se u NAS. 

Župa je 1938. godine imala 1.662 stanovnika, a 2001. bilo ih je 558.

Crkve

blato na cetini uznesenje bdm1. Župna crkva Uznesenja Bl. Dj. Marije u današnjem obliku sagrađena je 1742. godine. Tu je i prije bila crkvica, koja je navedene godine produžena i dobila današnji izgled, a stara je crkvica u cijelosti ostala kao prezbiterij današnje crkve. Crkva je sagrađena od pravilno klesanog kamena. Na pročelju je kamena rozeta, a iznad pročelja je zvonik na preslicu za dva zvona. Pokrajna vrata nalaze se na južnoj strani lađe. Crkva je s apsidom duga 18 i široka 7,50 metara. Crkva ima bačvasti svod. Glavni oltar nalazi se u prezbiteriju, a iza njega je ostavljen mali prostor za sakristiju. Oltar je od kamena s mramornim intarzijama. Svetohranište je od raznobojnog mramora. Na oltaru su kipovi Gospina Uznesenja i svetog Josipa, radovi domaćih majstora. Pokrajni oltar posvećen je Gospi od Karmela i na njemu se nalazi drveni  Gospin kip. U crkvi su još kipovi Srca Isusova, od gipsa, i sv. Kaja, od drva. Narod je pod vodstvom župnika don Jure Marasovića 1996. godine crkvu temeljito obnovio, izmijenjena je krovna konstrukcija, uređen kor i oltar, popravljen zvonik i postavljena nova električna instalacija. U zidu s desne strane svetišta nalazi se staro svetohranište za koje neki stručnjaci drže da potječe iz 15. stoljeća. U crkvi su 2000. godine postavljene nove postaje Križnog puta. Godine 1997. pod vodstvom župnika Marasovića  pred crkvenim dvorištem izgrađeno je parkiralište na 4.000 četvornih metara površine, a sljedeće godine postavljen je kameni pločnik do ulaza u crkvu i oko crkve. 

blato na cetini gospa od zdravlja2. Crkva Gospe od Zdravlja sagrađena je 1814. godine u zaselku Čelopek. Duga je 9 i široka 5,20 metara. Nad vratima je mala rozeta i zvonik na preslicu za jedno zvono. Crkveno je dvorište ograđeno suhozidom. U crkvi se nalazi kameni Gospin kip s djetetom Isusom u naručju. Potpunu obnovu crkve započeo je 1995. godine župnik don Ante Delić, a do blagdana Gospe od zdravlja iste godine obnovu je završio novi župnik don Jure Marasović. Na crkvu je postavljen novi krov ikameni pod, te kameni oltar prema puku i izvana fugirani zidovi.

blato na cetini kapelica gospa lasici strizici3. Gospina kapelica na Klancu sagrađena je od lijepo klesanog kamena 1983.godine za župnikovanja don Ante Delića. S druge strane ceste bila je starija kapelica, koja je srušena prigodom proširenja i asfaltiranja ceste, koju je narod zvao Gospa od mlika. Tu su dolazile moliti žene koje su imale poteškoća s dojenjem. Za kapelicu je Stjepan Skoko izradio kip Gospe Kraljice Hrvata s djetetom Isusom u naručju, visok 72,5 cm. Gospin kip je namjerno oštećen, pa je isti kipar po prijašnjem modelu 1996. godine napravio novi kip, a stari je kip donekle uspio popraviti i nalazi se u župnom uredu. Druga je kapelica Svetog Josipa, koja se nalazi pored ceste prema Kreševu. I ona je obnovljena za župnikovanja don Ante Delića, a 2000. godine za kapelicu je nabavljen novi kip sv. Josipa. Godine 2002. pored ceste između Lasića i Strižića kuća iz zavjeta Ive Lasić i njezinim darom podignuta je kapelica Blažene Djevice Marije. Na crkvenom dvorištu kod župne crkve 2003. godine sagrađena je kapelica Rođenja Isusova.

Statistika

Statistički podaci o župi

 Godina 2015. 2016. 2017.
 Krštenja 4 6  
 Prvopričesnici 1 7  
 Krizmanici - 14  
 Ženidbe 2 3  
 Sprovodi 19 8