Župa Gospe od Zdravlja - Brela Gornjabrela gornja gospa od zdravlja nova

Adresa župnog ureda Zadvarje: 21255 Zadvarje
Telefon: (021) 729-020

Web-stranica župe: Župa Gospe od Zdravlja - Brela Gornja

Župnik: don Nenad Čondić

Raspored sv. misa

Nedjeljom: u 9.00 sati u župnoj crkvi.

Radnim danom: u 16.00 sati, a od travnja do listopada u 18.00 sati (ili po dogovoru).

Povijest

Brela Gornja kroz duga stoljeća bila su u sastavu jedinstvene župe Brela. Ovaj je kraj bio naseljen od ilirskog i rimskog vremena sve do danas. Hrvati su se ovdje naselili već u 7. stoljeću. Neki povjesničari ovdje postavljaju staru Beruliju. O ranoj prisutnosti Hrvata na području ove župe govori nekropola iz starohrvatskog razdoblja, a i postojanje stećaka iz predturskog vremena. Ovaj je kraj već 1477. bio pod turskom vlašću, što potvrđuje turski dokumenat u kojem se navode porezni obveznici s područja Brela. Iz turskog vremena i danas su vidljivi ostaci kule na Poletnici. Godine 1684. kraj je zauvijek oslobođen od turske vlasti. Nakon oslobođenja od Turaka stanovništvo Brela znatno se povećalo doseljenjem novih stanovnika iz krajeva pod Turcima. Nakon mira 1699. godine neki su se doseljenici vratili na rodna ognjišta, a jedan dio se zadržao u Brelima. Sve do polovice 19. stoljeća u Brelima Gornjim bilo je sjedište župnika. Brela Gornja su sve do druge polovice 19. stoljeća imala više stanovnika od Brela Donjih. Tako su godine 1860. Gornja Brela imala 389 stanovnika, a Brela Donja 371 stanovnika. Kasnije se broj stanovnika u Gornjim Brelima sve više smanjivao, a u Donjima se povećao. Brela su u nekim razdobljima upravno pripadala omiškoj općini i omiškom dekanatu, kako smo to vidjeli kod Brela Donjih.  

Organski dekret austrijske vlade iz 1849. godine je odredio da župnik stanuje u Donjim Brelima, a u Gornjim Brelima njegov pomoćnik ili «izloženi kapelan». U nekim razdobljima župu su posluživali župnici iz Žeževice (Zadvarja) ili pak iz Slimena, zbog blizine sela, a kasnije su to bili župnici iz Brela Donjih.  

Konačno su Brela Gornja godine 1963. odlukom Biskupskog ordinarijata u Splitu proglašena samostalnom župom, ali nisu imala samostalnog župnika, nego ih poslužuje župnik iz Zadvarja.

Brela Gornja nemaju župnu kuću jer je prije osamostaljenja župe župnik stanovao u Donjim Brelima. Poslije osamostaljenja 1963. godine kuća nije sagrađena jer je malen broj stanovnika i župu poslužuju župnici iz Zadvarja.

Matična knjiga R , za Brela Donja i Gornja, od 1825. do 1835. nalazi se u DAZ, kao i knjiga V od 1825. do 1850.; Knjige R od 1862. do 1947., dva sveska; V od 1858. do 1947. i U od 1890. do 1947. nalaze se u MU Makarska. Nepotpuna godišta parica od 1869. do 1940. nalaze se u NAS.

Godine 1938. u Gornjim Brelima bilo je 450 duša, a 2001. godine bilo ih je 158.

Crkve

brela gornja gospa od zdravlja nova1. Župna crkva Gospe od Zdravlja sagrađena je godine 1939. Crkvena lađa je duga 14, široka 6 i visoka 7 metara. Na pročelju je zvonik na preslicu za dva zvona. Svetište je dugo 6 i široko 5 metara. Gradnja je trajala deset godina. Blagoslovljena je od biskupa Bonefačića 15. prosinca 1939. godine. Crkva je temeljito obnovljena i uređena za dugogodišnjeg župnikovanja don Ivana Lendića, kada je ispred glavnog oltara u svetištu postavljen oltar prema puku. Unutrašnjost pobočnih zidova razdijeljena je sa četiri pilastra.  

brela gornja sv nikola 12. Crkva Svetog Nikole nalazi se na brežuljku nedaleko od stare Berulie, kako drže neki povjesničari (Barada). To je najstarija crkva na području Brela i prva župna crkva, sagrađena prije turskog vremena, vjerojatno u 15. ili čak 14. stoljeću. Crkvena lađa duga je 11,50, a široka 5,30 metara. Crkva ima gotički slomljeni svod i malu apsidu u kojoj je smješten oltar. Crkva je bila pokrivena kamenim polčama, koje su između dva svjetska rata uklonjene i postavljena betonska ploča, koja je propala. Na pročelju je zvonik na preslicu za jedno zvono. Oltarna menza je na kamenom četvrtastom stupu. Čini se da je taj oltar naknadno postavljen. To je nekada bila župna crkva, kako govore izvještaji iz 18. stoljeća. Godine 1952. vlasti su u njoj zabranile održavanje bogoslužja zbog blizine vojnih postrojenja, što je znatno doprinjelo njezinom propadanju. Za upravljanja župom don Ivana Lendića crkva je temeljito obnovljena i 28. svibnja 2000. svečano blagoslovljena uz sudjelovanje vernika iz Brela Donjih i Gornjih. U istoj je prigodi crkva obogaćena vrijednim umjetničkim djelima. Darko Šošić je darovao veliki križ (130 cm), rad ak. kipara Joze Vrdoljaka, i sliku s likovima sv. Stjepana i sv. Nikole, rad ak. slikara Josipa Botterija Dinija. U crkvu je postavljeno i drugo Botterijevo djelo s likovima Gospe i sv. Petra. Misno ruho darovao je književnik i političar Vlado Gotovac.  

brela gornja gospa od zdravlja stara3. Stara crkva Gospe od Zdravlja, sagrađena je godine 1731., kako je uklesano na nadvratniku. Biskup Stjepan Blašković 1735. godine spominje crkvu pod imenom Gospe od Ružarja. Tako je naziva i jedan izvještaj iz godine 1770., a drugi izvještaj iz godine 1780. naziva je crkvom Bezgrešnog Začeća. U svim kasnijim spisima navodi se pod imenom Gospe od Zdravlja. Crkva je duga 6,20 i široka 4,30 metara. Kamena je to građevina sa gotičkim slomljenim svodom. Bila je pokrivena kamenim pločama, koje su zamijenjene betonskom pločom. Na pročelju je zvonik na preslicu za jedno zvono. Nakon što je godine 1939. sagrađena nova župna crkva Gospe od Zdravlja, u njoj se od tada ne obavlja bogoslužje i posve je zapuštena.   

brela gornja potpoletnica sv ilija4. Crkva Svetog Ilije sagrađena je uz samu granicu sa Žeževicom, zapadno od zaseoka Carevići pod Poletnicom. Crkva je duga 8,80 i široka 4,80 metara. Na pročelju je zvonik na preslicu za jedno zvono i kamena rozeta u obliku Andrijina križa. Na oltaru je slika sv. Ilije, rad Arane Andresa 1928. godine. Godine 1735. biskup Stjepan Blašković naređuje župniku da je dovrši, što znači da je sagrađena poslije te godine. Čini se da je sagrađena na mjestu starije crkvice. Naime, jedan izvještaj iz godine 1770. spominje da je sagrađena prije 50 godina «na starim temeljima».

 

Statistika

Statistički podaci o župi

 Godina 2015. 2016. 2017.
 Krštenja - 4  
 Prvopričesnici - -  
 Krizmanici - -  
 Ženidbe 1 3  
 Sprovodi 8 1