Župa sv. Roka - Čaporicecaporice sv roko

Adresa: Čaporice 34 A, 21240 Trilj
Telefon: (020) 831-096

Župnik: don Ante Šošić

Raspored sv. misa

Nedjeljom kroz cijelu godinu sveta misa je u 10.00 sati u župnoj crkvi.

Radnim danom sveta je misa prema dogovoru.

Povijest

Čaporice su smještene istočno od Trilja, s lijeve strane kanjona rijeke Cetine. Selo je postojalo još u srednjem vijeku, a bilo je naseljeno i u ilirskom razdoblju, što potvrđuje ilirska gradina. Čaporice se spominju u Poljičkom statutu 14. veljače 1482. godine, kada veliki poljički knez Duje Papalić prvi put prolazi Poljicima i opisuje granice: «Zatim ide granica niz Cetinu upravo ispod sela Čaporica.» Jasno je da je selo postojalo i prije navedene godine. Budući da su Čaporice bile pogranično mjesto s Poljicima, možemo s velikom vjerojatnošću pretpostaviti da su župničku službu obavljali svećenici glagoljaši.

Dolaskom Turaka crkvene su se prilike posve izmijenile. Župnička služba nije se mogla redovito održavati. Poslije oslobođenja od Turaka na ovo područje doselilo se novo stanovništvo iz Bosne i Hercegovine. Neki su se na ovom području zadržali, a drugi su proslijedili u druge oslobođene krajeve. Selo je poslije oslobođenja bilo u sastavu župe Ugljana. Selo je 1709. godine pohodio nadbiskup Stjepan Cupilli i tom je prigodom ustanovio da se u Čaporicama počela graditi crkva Svetog Roka., a 1750. godine nadbiskup Bizza spominje i bratimsku kuću u kojoj je odsjeo i objedovao.  

Čaporice su bile u sastavu župe Ugljane do 1826. godine i posluživane su od franjevaca. U početku je župničku službu u Čaporicama vršio svećenik-glagoljaš don Pavao Živaljić, kako je to zabilježio nadbiskup Antun Kačić 1743. godine, prigodom svoje vizitacije Srijana. Nakon izdvajanja od Ugljana 1826. godine Čaporice postaju samostalna župa. Ponekad su imale vlastitog župnika, a u nedostatku svećenika posluživao ih je susjedni župnik. Organski dekret iz 1849. godine Čaporice je ostavio kao izloženu kapelaniju, ovisnu o župi Trilj.

Župna kuća na kat sagrađena je oko 1860. godine od klesanog kamena. Njezina se unutrašnjost nije bitno izmijenila od toga vremena, iako je više puta bila uređivana. 

Župne matične knjige R od 1875. do 1948. ., četiri sveska, te V od 1858. do 1948., dva sveska, i U od 1889. do 1948., nalaze se u MU Trilj. U ŽU je knjiga R od 1825. do 1875. i Stanje duša iz 1866. godine. U NAS nalaze se nepotpuna godišta parica R, V U od 1819. do 1942. godine.

Župa je 1938. godine imala 930 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 445.

Crkve

1 caporice1. Župna crkva Svetog Roka sagrađena je u današnjem obliku 1924. godine, za župnikovanja don Nike Žiške (1922.-1932.) na mjestu stare crkve. Na nadvratniku glavnih vrata na pročelju uklesan je natpis: «1728 poče se raditi - 1733 dospi se ova carkva.» Nadvratnik vjerojatno potječe od stare crkve, koja se počela graditi 1728. i bila dovršena 1733. godine, kako stoji u navedenom natpisu. Godine 1898. Cetinsku je krajinu zadesio potres, koji je oštetio veći broj crkava, pa i staru crkvu u Čaporicama. Župnik Žiška je doprinosima župljana staru crkvu povećao i dao joj današnji izgled, što je rijetkost u našim stranama. Crkva ima tlocrt latinskog križa, a na krovu, nad sjecištem uzdužne i poprečne lađe, podignuta je kupola. Nad pročeljem je zvonik na preslicu za tri zvona, a iznad vrata kamena rozeta. U crkvi su bila tri oltara, a danas je samo glavni oltar. Naime, dva pobočna oltara uklonjena su za župnikovanja don Jerke Jelića 1972. godine, a kipovi Gospe od Zdravlja i sv. Terezije od djeteta Isusa postavljeni su na postolja u zidu. Tom je prigodom uređeno svetište i postavljen oltar prema puku. U crkvi se čuva staro Raspelo koje potječe iz benediktinskog samostana Svete Marije de Taurello u Splitu. Dužina uzdužne lađe iznosi 15,50 a poprečne 13 metara. 

caporice sv ante kapelica2. Kapelica Svetog Ante nalazi se s donje strane glavne prometnice. Prije je bila na gornjoj strani ceste, ali je prigodom izgradnje ceste premještena u istom obliku na današnje mjesto. To je usputna kapelica podignuta od klesanog kamena 1847. godine, kako je uklesano na pročelju. Ispod vratašca nalazi se natpis: «Za zdravlje putnika.» Na kapelici ne piše kome je posvećena. U njoj se nalazi kip sv. Ante s djetetom Isusom. Iznad vratašca je natpis: "Lemozina s. Roku i s. Sakramentu."

 

Popis svećenika

POPIS SVEĆENIKA KOJI SU DJELOVALI U ŽUPI

R. br.Ime i prezime, službaDatum
nastupa
Datum
istupa
Broj i datum
dekreta o imenovanju
Broj i datum
dekreta o razrješenju
1. Don Niko Žiška 01. 01. 1922. 30. 04. 1932. 3492/21 09. 12. 1921. 1271/32 30. 04. 1932.
2. Don Josip Batošić, ekskursor 01. 05. 1932. 31. 07. 1932. 1396/32 16. 05. 1932. 2154/32 27. 07. 1932.
3. Don Frane Vrčić, župnik 01. 08. 1932. 10. 01. 1941. 2154/32 27. 07. 1932. 3235/40 10. 01. 1941.
4. Don Ante Bućan, ekskursor 11. 01. 1941. - 3235/40 10. 01. 1941. - -
5. Don Srećko Peroš, ekskursor 09. 04. 1945. 14. 04. 1948. 604/45 09. 04. 1945. - -
6. Don Ljubomir Bućan, premjestivi župnik 05. 07. 1948. 30. 09. 1958. 1195/48 05. 07. 1948. 1583/58 01. 09. 1958.
7. Don Jerko Jelić, župni upravitelj 01. 10. 1958. 01. 10. 1962. 1584/58 01. 09. 1958. 1652/62 05. 09. 1962.
8. Don Josip Strujić, župni upravitelj 01. 10. 1962. 15. 10. 1962. 1653/62 05. 09. 1962. 1822/62 04. 10. 1962.
9. Don Ante Bućan, zamjenik odsutnog župnika - 15. 10. 1962. 1907/61 04. 11. 1961. 1833/62 05. 10. 1962.
10. Don Vjeko Čurić, upravitelj župe 15. 10. 1962. 12. 11. 1968. 1828/62 04. 02. 1962. 3069/68 12. 11. 1968.
11. Don Tomislav Karaman, ekskursor 12. 11. 1968. 12. 09. 1969. 3057/68 12. 11. 1968. 2322/69 12. 09. 1969.
12. Don Ante Šipić, upravitelj župe 12. 09. 1969. 16. 10. 1969. 2323/69 12. 09. 1969. 2570/69 16. 10. 1969.
13. Don Josip Delić, upravitelj župe 16. 10. 1969. 15. 05. 1970. 2572/69 16. 10. 1969. 1245/70 16. 04. 1970.
14. Don Jerko Jelić, upravitelj župe 16. 05. 1970. 30. 06. 1974. 1246/70 14. 04. 1970. 1513/74 24. 06. 1974.
15. Don Josip Prelas, upravitelj župe 01. 07. 1974. 12. 08. 1994. 1520/74 24. 06. 1974. 1278/94 12. 07. 1994.
16. Don Tomislav Karaman, zamjenik upravitelja župe 01. 02. 1976. - 455/76 31. 01. 1976. - -
17. Don Ante Balić, župnik 12. 08. 1994. 22. 01. 2007. 1279/94 12. 07. 1994. 317/07 28. 06. 2007.
18. Don Stipe Ljubas, upravitelj župe 10. 03. 2007. 22. 08. 2007. 89/07 06. 03. 2007. 331/07 28. 06. 2007.
19. Don Mirko Skejić, župnik 22. 08. 2007. 12. 10. 2019. 306/07 28. 06. 2007.

 

Statistika

ŽUPNA STATISTIKA

Godina Kršteni Prvopričesnici Krizmanici Ženidbe Sprovodi
2015. 5 6 0 0 18
2016. 3 5 10 2 2
2017. 6 5 10 4 10
2018. * * * * *
2019. * * * * *