Provincijalatdominikanke-split

Adresa: Put sv. Nikole 31, p.p. 19, 20260 Korčula
Telefon: (020) 716-800

Poglavarica: s. Katarina Maglica

Web-stranica: http://www.dominikanke.org

Ime su dobile po svom osnivaču sv. Dominiku. Dominikanke se dijele na drugi i treći red. Drugi red je zatvoreni ili klauzurni red. U Hrvatskoj su se pojavile već u 13. stoljeću. U Split su došle u 14. stoljeću i nastanile su uz starohrvatsku crkvicu sv. Martina iznad Zlatnih vrata Dioklecijanove palače. Od tada se samostan održao sve do danas. Samostane sestara dominikanki, a i drugih redovnika i redovnica, državna je vlast, kako austrijska tako i francuska, zatvarala pa je na području Dalmacije uz splitski samostan ostao još samostan u Šibeniku. Ta dva samostana 1905. godine dominikanac Anđeo Miškov je ujedinio u Kongregaciju sv. Anđela Čuvara koja je poslije toga doživjela obnovu.


Samostan sv. Martina u Dioklecijanovoj palači

Adresa: Majstora Jurja 17, 21000 Split
Telefon: (021) 345-671


Zajednica u samostanu sv. Dominika u Splitu

Adresa: Hrvojeva 2, 21000 Split
Telefon: (021) 344-987


Samostan na Škrapama u Splitu

Adresa: Blatine 10, 21000 Split
Telefon: (021) 277-182; 536-464

Samostanska crkva još uvijek služi za župnu crkvu župe Prečistog Srca Marijina koja je osnovana 1966. godine. Sestre pomažu u župnom pastoralu i vrše sakristansku službu.


Samostan u Trogiru

Adresa: Bana Berislavića 18, 21220 Trogir
Telefon: (021) 881-960

U samostanu sv. Dominika u Trogiru boravi sestra Andrijana Zebić koja vrši službu orguljašice.