Župa sv. Jurja m. - Drašnicedrasnice sv juraj nova

Adresa župnog ureda: Čuvalo 163, 21329 Igrane
Telefon: (021) 627-874

Župnik: fra Ante Buljan

Web stranica župe: Župe Igrane i Drašnice

Facebook stranica župe: Župe Igrane i Drašnice

Raspored sv. misa

Crkva sv. Jurja m.

Nedjeljom u 9.00 sati.
Od prve nedjelje u srpnju do zadnje nedjelje u kolovozu - u 8.00 sati.

Radnim danom: u 8:30 sati (u ljetnom računanju vremena - u 7.00 sati).

Povijest

Selo Drašnice pod nazivom Dračnice prvi put se spominje 1523. godine. Selo je postojalo i prije toga vremena, što potvrđuju srednjovjekovni stećci i ostaci sarkofaga i stela iz rimskog vremena. Župa je od starine imala dva veća naselja, ono ispod brda i drugo pri moru, zvano Kraj. Selo pri moru, uz crvu Sv. Jure, vjerojatno je postojalo i u srednjem vijeku. Godine 1563. u Drašnice su se doselili franjevci iz Hercegovine s nekoliko obitelji. Doseljenici su se tu trajno nastanili, a franjevci su poslije nekog vremena prešli u Živogošće odakle su posluživali narod u duhovnim potrebama. Župu poslužuje župnik iz Igrana. Drašnice su teško stradale od potresa 1962. godine i poslije toga narod je masovno napuštao Selo i naseljavao se u Kraju. Kraj je bio naseljen i za rimske vladavine, o čemu govori ulomak nadgrobnog spomenika s latinskim natpisom, ugrađen u crkvu Svetog Jure.  

Župne matične knjige R od 1736. do 1835. nalaze se u DAZ, kao i knjige V od od 1736. do 1857., dva sveska. Knjige R od 1825. do 1947., četiri sveska; V od 1858. do 1947. i U od 1825. do 1947. nalaze se u MU Makarska. Stanja duša iz 18. i 19. stoljeća nalaze se u DAS. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1817. do 1940. nalaze se u NAS.

Godine 1938. Drašnice su imale 630 duša, a 2001. godine bilo ih je 342.

Crkve

drasnice sv juraj stara1. Stara župna crkva Sv. Jurja sagrađena je 1891. godine u Selu. To je lijepa, jednobrodna kamena crkva sa zvonikom na preslicu za dva zvona. Godine 1962. crkva je teško oštećena od potresa, posebice pročelje, ali se u njoj, nakon najnužnijih popravaka krova i zatvaranja zabata, i nadalje održavalo bogoslužje. Konačno je 2003. godine crkva obnovljena za župnikovanja fra Mate Srećka Vekića i svojim obnovljenim izgledom zasjala u nekadašnjoj ljepoti.

drasnice sv juraj nova2. Nova župna crkva Svetog Jurja na Kraju, sagrađena je od 1971. do 1976. godine za župnikovanja fra Milana Šetke, prema nacrtu arhitekta Ante Rožića. To je moderna betonska građevina, centralnog tlocrta oko 10 metara promjera, s prelomljenim krovom prema unutrašnjosti. Crkva je niskogradnja, bez zvonika, a zvona se nalaze na željeznoj konstrukciji s južne strane crkve. S obje strane vrata ugrađeni su ornamenti iz starije crkve. Iznad vrata je arhitrav s teže čitljivim natpisom, a s lijeve strane latinski natpis: «Custodi Domine Domum Tuam.» (Čuvaj, Gospodine, kuću svoju).

Crkva je sagrađena na temeljima stare crkve Sv. Jurja, koja se spominje u turskom dokumentu iz 1523. godine kao crkva koja odavno postoji. Drži se da je bila sagrađena u 15. stoljeću, a posvetio je 1679. fra Petar Soljanin, biskup sofijski. Ta je crkva stradala od potresa pa je na njezinom mjestu sagrađena 1745. godine nova, barokna, koja je 1794. također oštećena od potresa i 1801. godine bila je obnovljena. Potres 1962. godine srušio je do temelja. Na njezinom je mjestu današnja moderna crkva.  

drasnice sv stjepan kolednik3. Crkva Svetog Stjepana sagrađena je na Koledniku 1466. godine od Hercega Stjepana Kosače prigodom njegova proputovanja za Dubrovnik, o čemu govori natpis koji se čuva u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Crkva je jednobrodna građevina s četverokutnom izduženom apsidom i bačvastim svodom. Na pročelju je zvonik na preslicu za jedno zvono. Na oltaru je oštećena slika na drvu, rad fra Petra Pavla Kunca 1801. godine. Središnji lik na slici je izblijedio, a sa strana su likovi sv. Ivana i sv. Josipa. Lijevo od vrata nalazi se ulomak rimskog nadgrobnog spomenika. Stari krov crkve je srušen i 1960. godine postavljen je novi. Crkva nije sačuvala izvorni oblik, naime tijekom vremena bila je dograđivana.  

4. Kapele su tri na području župe. Kapela Svete Kate nalazi se nedaleko od stare župne crkve, kapele Svetog Roka i Svetog Nikole nalaze se u blizini naselja Kraj.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 2
 Prvopričesnici 6
 Krizmanici -
 Ženidbe 1
 Sprovodi 4

Lokacija

Stara župna crkva sv. Jurja