Župa sv. Jurja m. - Drvenik Makarskidrvenik makarski sv juraj

Adresa: Hrvatskih domoljuba 36, 21333 Drvenik
Telefon: (021) 629-048

Župnik: fra Niko Glavinić

Raspored sv. misa


Svete misu su nedjeljom kroz cijelu godinu u crkvi sv. Roka u 10.30 sati.

Povijest

Drvenik je u prošlosti pripadao župi Zaostrog. Godine 1726. postao je samostalna župa, koju su vodili franjevci iz zaostroškog samostana. Do polovice 20. stoljeća župa je imala više zaselaka, ispod planine, koji su poslije potresa 1962. i izgradnje ceste 1965. godine posve napušteni, a narod se naselio u dvama naseljima uz more: Donjoj Vali i Gornjoj Vali. Donja Vala prije se zvala Ivićevića Vala, po plemićkoj obitelji Ivićevići, koji su tu imali svoje dvore i crkvicu Sv. Mihovila, koja je poslije Drugog svjetskog rata srušena. Gornja Vala zvala se Alačeva Vala, po istoimenoj obitelji. Kraj je bio naseljen i u srednjem vijeku, što potvrđuju sačuvani pisani izvori i stećci. Drvenik se prvi put spominje u 13. stoljeću za srpskog kralja Uroša, a zatim u povelji bosanskog kralja Ostoje iz 1417. godine («terram Dervinicha»), te kasnijim mletačkim i turskim dokumentima. Vjerojatno iz 15. stoljeća potječe i utvrda Drvenik, na glavici iznad sela, koja je pripadala humskim knezovima Vlatkovićima, koji su tu imali svoje posjede. Župnik stanuje u samostanu u Zaostrogu. Župna kuća je stara i zapuštena. 

Matične knjige R od 1825. do 1853., dva sveska; V od 1825. do 1857., dva sveska, i U od 1825. do 1836. , jedan svezak, nalaze se u DAZ. Knjige R od 1870. do 1947., tri sveska; V od 1858. do 1947., dva sveska, i U od 1880. do 1947., jedan svezak, nalaze se u MU Makarska. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1817. do 1949, nalaze se u NAS.

Godine 1938. u župi je bilo 659 duša, a 2001. bilo ih je 492.

Crkve

drvenik makarski sv juraj1. Stara župna crkva Svetog Jure nalazi se u Selu, ispod brda. Prema sačuvanim stilskim oznakama drži se da njezin najstariji dio potječe iz 15. stoljeća. Staru crkvu spominju turski inspektori: Osman-aga 1621. i Nukćehaja 1633. godine. Crkvu navodi u svom izvještaju Kongregaciji propagande i makarski biskup fra Marijan Lišnjić 1672. godine. Oko godine 1772. crkva je bila dograđena. Sačuvala je gotički prelomljeni svod u lađi, dok je u apsidi bačvasti svod. Ponovno je bila produžena 1887. godine za župnika fra Joze Vukše. Na pročelju je rozeta s osam latica i zvonik na preslicu za dva zvona. Na mramornom glavnom oltaru nalazi se kip sv. Jure, tirolski rad. Od godine 1976. crkva je pod državnom zaštitom kao spomenik kulture.  

drvenik makarski sv roko2. Nova crkva Svetog Roka sagrađena je godine 1965., kako to piše na fasadi s lijeve strane pročelja crkve, za župnikovanja fra Aleksandra Ribičića. Gradnju je započeo župnik fra Vice Lučić. Crkva se nalazi se na brežuljku između Donje i Gornje Vale, s gornje strane ceste, a projektirao je arhitekt Ante Barač. Duga je 15 i široka 6 metara. Zvonik je ugrađen u pročelje crkve i štiti ulaz od kiše. Sve do godine 1998. crkva je imala naslov Gospe od Karmela. Te je godine župnik fra Nikola Glavinić, potaknut od naroda, zatražio od Nadbiskupskog ordinarijata u Splitu dozvolu za promjenu naslova na uspomenu stare crkvice sv. Roka, koja se nalazila u blizini, srušene prigodom izgradnje turističke ceste. Toj je molbi nadbiskup Jurić udovoljio 28. srpnja 1998., br. 1332. Isti je župnik proširio i uredio crkveni okoliš i nabavio novi Svečev kip te krov prekrio «mediteran» crijepom.  

3. Kapelice se nalaze na više lokaliteta u župi. Nedaleko od stare župne crkve u Selu, kod izvora Studenac, nalazi se kapelica Gospe od Karmela, koja je obnovljena 1954. i 1992. godine. U kapelici je drveni Gospin kip s djetetom Isusom. Iznad Kosirišća nalazi se kapelica Sv. Ilije iz 1897. godine. Drveni Svečev kip u Drugom svjetskom ratu kip bio je teško oštećen, a 1950. popravljen, a sljedeće godine bila je obnovljena i kapelica. Poviše Gornje Vale na Košnjaku nalazi se kapelica Sv. Ante iz godine 1879. Obnovljena je 1994. godine i svake godine na Svečev blagdan kod nje se slavi sveta misa. Na Mlinici u Donjoj Vali je kapelica Sv. Ante iz godine 1938. Sagradio je Ante Kostanić, koji je 1951. u kapelicu postavio mali Svečev kip namjesto slike koja je u ratu bila uništena. Pokraj mora, jugozapadno od Donje Vale nalazi se kapelica Sv. Nikole, koju je iz zavjeta sagradio Niko Ivičević pok. Pjerasagrađena 1897. godine. Godine 1997. kapelicu su potomci obnovili i nabavili novi Svečev kip, rad ak. kipara Petra Barišića. I na vrhuncu Osmina, na 622 metra nadmorske visine, nalazi se kapelica Sv. Ante. U Drveniku su srušene dvije crkvice: Sv. Mihovila u Donjoj Vali, Sv. Roka u Čmilju i kapelica Gospe od Zdravlja na vrhu poviše Kosorišća.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 6
 Prvopričesnici 7
 Krizmanici -
 Ženidbe 1
 Sprovodi 5