Župa sv. Ivana Krstitelja - Gornje Selo (Šolta)gornje selo solta sv ivan krstitelj

Adresa: Put Grohota 4, 21432 Stomorska

Telefon: (021) 658-126

Župnik: don Dalibor Milina

Raspored sv. misa

Od 15. rujna do 15. lipnja
Gornje Selo: nedjeljom u 10.00 sati. Radnim danom u 8.00 sati (četvrtkom u 18.00, a u adventu u 6.00).
Stomorska: nedjeljom u 8.30 sati.
Nečujam: nedjeljom u 16.00 sati.

Od 15. lipnja do 15. rujna
Gornje Selo: nedjeljom u 10.00 sati. Radnim danom u 8.00 sati (četvrtkom u 19.00).
Stomorska: nedjeljom u 9.00 sati.
Nečujam: nedjeljom u 19.00 sati.

Povijest

Župa se nalazi na istočnom dijelu otoka Šolte. Osim najvećeg i najstarijeg naselja Gornjeg Sela župi pripada i Stomorska, naselje na moru. Nedaleko od naselja Gornjeg Sela, koje se naziva i Gornje Polje nalazio se stari benediktinski samostan s crkvom Svete Marije, po kojemu je lokalitet dobio ime Stomorija. Taj se samostan u dokumentima spominje od 1260. do 1452. godine, kada je u njemu redovnika nestalo, a njegova su dobra pripala arhiđakonu splitske katedrale. Na lokalitetu starog samostana podignuta je 1776. godine nova crkva, koju narod zove Gospe u borima ili Gospe u bore kod koje se nalazi groblje.  

Župa Gornje Selo prvi put se spominje 1495. godine pod imenom «Župa Svete Marije u Gornjem Selu». Taj je naslov župa promijenila tijekom 17. stoljeća u župu Sv. Ivana Krstitelja.  

Župa je zadržala status samostalne župe sve do polovice 19. stoljeća, kada je Organskim dekretom austrijske vlade iz 1849. godine, kao i ostale šoltanske župe, svedena na status izložene kapelanije podložne župi Grohote.

Župna kuća je sagrađena od klesanog kamena krajem 19. stoljeća.

Matične knjige R od 1793. 1814.; 1825. do 1842., te R, V i U od 1825. do 1831. i V od 1825. do 1857. nalazese u DAZ. Knjige U od 1825. do 1907. nalaze se u DAS. Stanje duša iz 1876. nalazi se u ŽU. Prve sačuvane matice pisane bosančicom potječu iz 1636. godine.

Župa je 1938. godine imala 1.250 duša, a 2001. godine bilo ih je 423.

Crkve

gornje selo solta sv ivan krstitelj1. Župna crkva Svetog Ivana Krstitelja nalazi se u središtu sela. Sagrađena je na mjestu stare crkve 1859. godine novcem viteza Marina Bavčevića. Crkva je bazilikalnog oblika s tri lađe. Na pročelju su troja vrata i dva prozora na luk poviše vrata pokrajnih lađa, te velika osmerokraka rozeta na uzdignutom dijelu središnje lađe. Na vrhu pročelja nalazi se kameni kip sv. Ivana Krstitelja. Na pokrajnim zidovima središnje lađe imaju po četiri prozora na luk. Crkva je sagrađena od klesanog kamena. S jedne strane svetišta je sakristija, a s druge  zvonik. U crkvi je pet mramornih oltara. Na glavnom oltaru nalazi se pala Isusova krštenja, a sa strana su kipovi sv. Ivana Krstitelja i sv. Filipa Nerija. U lađama su oltari Srca Isusova i Gospe od Ružarija, a nasuprot njima oltari Duša u čistilištu i Svete Obitelji. U zidnim nišama nalaze se kipovi sv. Spiridiona i sv. Ante. Godine 1977. župnik don Ante Škobalj uredio je scetište i postavio kameni oltar prema puku.

Današnja je crkva sagrađena na mjestu starije crkve Svetog Ivana, za koju se 1579. godine kaže da je «tek sagrađena» («nuperrime aedificata»). To je bila mala crkvica s jednim oltarom, sagrađena od seljana u samom mjestu radi udaljenosti župne crkve Svete Marije. Ta je crkva postala župnom prije izgradnje današnje. Može se pretpostaviti da je bila povećana prije nego što je proglašena župnom crkvom.   

gornje selo solta sv marija u borima2. Crkva Svete Marije u Borima. Crkva je današnji izgled dobila 1776. godine. Sagrađena je na mjestu stare benediktinske crkve iz 13. stoljeća, za koju se smatra da je bila podignuta na još starijoj predromaničkoj crkvi. Od stare benediktinske crkve ostala je romanička apsida, dok svetište ima oblik gotike, a najnoviji dio je crkvena lađa, koja je sagrađena u baroknom stilu. Na oltaru se nalazi stara Gospina slika s Djetetom, koja je 1963. gdine uvrštena u Registara pokretnih spomenika kulture: Slika je tempera na drvu, rad domaćeg majstora od 15.-16. stoljeća. Ima srebreni barokni oklop. Pretpostavlja se da slika potječe iz nekadašnjeg benediktinskog samostana. Sa strana svetišta nalaze se kipovi Gospe od sedam žalosti i Gospe od Zdravlja. Na sredini pročelja nalazi se osmerokraka kamena rozeta, a na vrhu pročelja zvonik na preslicu za dva zvona.

gornje selo stomorska solta sv nikola3. Crkva Svetog Nikole nalazi se u Stomorskoj, luci Gornjega Sela. Stomorska je nastala u 17. stoljeću. Prve dvije obitelji bile su Bučić-Vidan, brodograditelj iz Hvara, i obitelj Novaković iz Tugara. Današnja je crkva sagrađena na mjestu starije crkvice 1870. godine. Nad pročeljem je zvonik na preslicu za tri zvona. U crkvi je samo jedan oltar posvećen sv. Nikoli Biskupu. U crkvi se štuje i sv. Tereza Avilska. Crkva je obnovljena za župnikovanja don Ante Škobalja.  

gornje selo solta gospa od zdravlja4. Kapela Gospe od Zdravlja nalazi se izvan sela na predjelu zvanom Vinogradišća. Sagrađena je kao zavjetna kapela obitelji Bavčević 1903. godine. Kapelicu su, za župnikovanja don Milivoja Čale, obnovili 2003. godine sinovi pok. Vicka Bavčevića: Zlatan, Mladen i Dražen, prigodom stote godišnjice njezine izgradnje. Kapelu je blagoslovio pastoralni vikar nadbiskupije mons. Drago Šimundža 13. srpnja 2003. godine. U kapeli je slika, koja prikazuje Gospu s Isusom, s njezine desne strane je lik sv. Petra, apostola, a s lijeve lik biskupa. Narod je zove i Gospa od Polja i Petrovska Gospa.

gornje selo solta gospa od ruzarija5. Kapela Gospe od Ružarja nalazi se izvan sela na predjelu zvanom Križice. Sagrađena je 1880. godine, kako to piše na kamenom križu koji je postavljen na vrhu pročelja. Pokrivena je kamenim pločama. U kapeli se nalazi Gospin kip.

 

 

 

Statistika

Statistički podaci o župi

 Godina 2015. 2016. 2017.
 Krštenja 3 4  
 Prvopričesnici 1 4  
 Krizmanici - 9  
 Ženidbe - -  
 Sprovodi 12 13  

Lokacija

Gornje Selo:

Stomorska: