Župa Svih Svetih - Hrvacehrvace svi sveti nova

Adresa: Hrvace 85, 21233 Hrvace
Telefon: (021) 829-222

Facebook stranica župe: Župa Svih Svetih Hrvace

Župnik: fra Neven Pavlinušić

Raspored sv. misa


Nedjeljom kroz cijelu godinu svete mise su u 9.00 i u 10.30 u župnoj crkvi.

Radnim danom svete mise u 9.00 ili u 16.00 sati (ljeti u 17.00 sati).

Povijest


Župa Hrvace prostire se na širokom prostoru s obje strane rijeke Cetine. Glavninu župe sačinjava selo Hrvace sa svojim zaselcima koja se nalaze na desnoj strani rijeke Cetine, kroz koja prolazi glavna prometnica od Splita preko Sinja i Knina do Zagreba. S lijeve strane rijeke Cetine je selo Rumin s više zaselaka. Područje župe bogato je vodom, ne samo da kroza nju protječe Cetine nego ima 52 izvora od kojih ljeti presuši samo 12. Vjerojatno je i to jedan od razloga da je ovaj kraj bio vrlo rano naseljen. Najstariji tragovi čovjekove nazočnosti u ovom kraju potječu iz mlađeg kamenog doba, dakle oko 6.000 godina prije Krista. U prvom tisućljeću prije Krista ovdje su obitavali ilirski  stočari, koji su imali gotovo idealne uvjete za uzgoj stoke. Na području župe pronađeno je više ostataka materijalne kulture iz rimskog razdoblja, kao što su nadgrobni spomenici  i ostaci rimskog vodovoda koji je vodio prema Aequumu – Čitluku.

Iz starohrvatskog razdoblja pronađeno je pet ulomaka s pleternom ornamentikom na starom groblju kod crkve, koji se sada nalaze u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Prvi put u povijesti selo se spominje u povelji hrvatsko-ugarskoga kralja Matijaša Korvina od 25. srpnja 1480. pod imenom Hrawacza in Cetina (Hrvace u Cetini). Tu je povelju kralj izdao u Budimu poslanicima Poljičke Republike. Na Bošnjakovoj ili Pačinoj glavicinalazi se nekropola stećaka. Staćci s ove nekropole dobrim dijelom upotrijebljeni su prigodom izgradnje mosta preko Cetina na Panju 1894. godine. Sve to govori o neprekinutoj naseljenosti ovoga kraja od ilirskog vremena pa do naših dana. Već 1536. godine cijela je Cetinska krajina okupirana od Turaka i konačno je desna strana rijeke Cetine oslobođena u Velikom ratu 1686. godine, kada je oslobođen Sinj i 1699. godine mirovnim ugovorom u Srijemskim Karlovcima povučena nova granica između Turske i Mletačke Republike, koja je išla rijekom Cetinom. Poslije toga na područje župe doseljavalo je novo stanovništvo, ponajviše s područja Hercegovine. Među prvim doseljenicima spominju se Mušterići, Cvitkovići, Božinovići i Kekezovići. Nešto kasnije doselila su braća Lovrići, vjerojatno iz Mostarskog Blata, i ostali. Duhovna pastva doseljenog stanovništva organizirana je odmah poslije oslobođenja od Turaka. Područje Hrvaca bilo je u sastavu sinjske župe, koju su vodili franjevci iz sinjskog samostana. Župa je osamostaljena  oko 1757. godine i od tada njom neprekidno upravljaju franjevci.   

Područje župe bilo je naseljeno još u vrijeme rimske vladavine, što potvrđuje više arheoloških nalaza iz toga vremena. Pronađeni su ostaci s pleternom ornamentikom na starom groblju kod crkve, pa se drži da su pripadali još neistraženoj starohrvatskoj crkvi. Na Bošnjakovoj ili Pačinoj glavici nalazi se nekropola stećaka. Materijal ove nekropole dobrim je dijelom upotrijebljen 1894. godine za gradnju mosta preko Cetine na Panju. To govori o neprekinutoj naseljenosti sela od rimskoga, pa preko starohrvatskog i srednjovjekovnoga razdoblja sve do sada. 

Treba reći da je župa znatno stradala od četnika za vrijeme Domovinskog rata. Dana 18. rujna 1991. godine sve je stanovništvo napustilo svoje kuće i izbjeglo prema Sinju i Splitu. Uništene su mnoge kuće, među kojima i seoska škola, kao i župna crkva. Švicarska vlada financirala je izgradnju nove škole u kojoj se počela održavati redovita školska obuka 1996. godine. Državnom pomoću obnovljene su mnoge kuće.

Župna kuća nalazi se na brijegu u blizini crkve. To je nova, suvremena građevina, sagrađena za župnikovanja fra Stanka Milanovića-Litre 1991. godine. Gradnju je financirala Provincija Presvetog Otkupitelja. To je suvremena građevina sa svim sadržajima potrebnim za smještaj župnika i za vođenje suvremenog pastorala. Prva župna kuća vjerojatno je sagrađena u 18. stoljeću, a u 19. stoljeću podignuta je nova kuća, koja je srušena nakon izgradnje današnje kuće.

Matične knjige R od 1825. do 1859., dva sveska, i V od 1826. do 1857. nalaze se u DAZ. Knjige R od 1873. do 1948., pet svezaka; V od 1896. do 1948., dva sveska; U od 1849. do 1948., sedam svezaka, nalaze se u MJU Hrvace. U NAS nalaze se nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1939. godine. Knjiga R, V i U iz 1759. godine, oštećena, kao i knjiga R, V i U od 1750. do 1776. nalaze se u ŽU. U istom uredu su i knjige R od 1747. do 1776, i  1789. do 1829., dva sveska, knjiga V od 1778. do 1832., i U od 1779. do 1835., kao i Stanje duša iz 1885. godine. Ove su knjige oštećene.

Župa je 1938. godine imala 2.341 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 1640.

Crkve

hrvace svi sveti nova1. Župa crkva Svih Svetih sagrađena je uz groblje 1871. godine. Crkvena lađa je jednostavna pačetvorina s apsidom u kojoj je 1910. godine podignut veliki mramorni oltar, iza kojega je smještena sakristija. Na desnom zidu lađe je oltar Žalosne Gospe, koju narod zove Hrvatačka Gospa. Oltar je napravljen od domaćeg kamena tzv. muljike. Na oltaru je vrlo lijepa Gospina slika, tipa Madonna del digito, Dolcijeva škola. Predaja govori da je sliku donio iz Venecije vojnik, mještanin Kanaet. Narod Hrvaca i okolice neobično je pobožan prema svojoj «Hrvatačkoj Gospi». Na lijevom zidu lađe nalazi se oltar Svih Svetih, sa vrijednom slikom nepoznatog majstora, rad Francesca Maggiotta. Sliku je nabavio sinjski građanin Mate Lovrić. Ispred slike nalazi se kip Srca Isusova. U lađi su još dva manja kamena oltara: sv. Ante i sv. Josipa i špilja Gospe Lurdske. U crkvi ima vrijedan srebreni procesionalni križ iz 18. stoljeća, mletački rad. Na sredini pročelja nalazi se veliki sat, iznad pročelja diže se kameni zvonik sa zidanom kamenom piramidom, a sa sve četiri strane su trifore s kamenom ogradom. Završetak zvonika imitacija je zvonika na crkvi Gospe Sinjske.  Crkva je popravljana 1965. i 1978. godine, kada je obnovljena ponutrica i ispred glavnog oltara postavljen oltar prema puku.  
U Domovinskom ratu crkva je teško stradala od četničkih granatiranja od 16. do 22. rujna 1991. Pogođena je s 25 razornih granata. Oštećenja su sanirana 1995. i 1996. godine za župnikovanja fra Stanke Milanovića-Litre.  

hrvace svi sveti stara2. Stara župna crkva Svih Svetih bila je na groblju. Ona je sagrađena nakon oslobođenja od Turaka, prije 1700. godine. Prigodom turskog napada na Sinj 1715. godine crkva je stradala, ali je poslije obnovljena. Ona je bila podignuta na temeljima starohrvatske crkve od koje su sačuvani arheološki ostaci koji se danas čuvaju u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Nakon izgradnje nove crkve, stara je crkva srušena. Od nje je ostala  samo apsida.

3. Kapelice na području župe imaju tri. Nalaze se s gornje strane glavne ceste. Kapelica Svetog Jure je obiteljska kapelica, koju je sagradio Ivan Zorica, kako to piše na metalnim rešetkama na vratima. Sagrađena je od klesanog kamena, pokrivena je betonskom pločom i kupom kanalicom. U kapelici je oltarić sa slikom sv. Jure i sv. Ivana Krstitelja. Pored slike su kipovi Srca Isusova i sv. Ante. Kapelica Svete Obitelji, sagrađena je od klesanog kamena, na raskršću dvaju seoskih putova, poviše škole. Pokrivena je betonskom pločom i kupom kanalicom. Željezne  rešetke na vratima ne priječe pogled na sliku Svete Obitelji na oltariću. Kapelica Svetog Josipa sagrađena je nakon Domovinskog rata od bijeloga, klesanog kamena. Na polukružnom kamenom nadvratniku piše: «Sveti Josipe moli za nas.» U kapelici je kip sv. Josipa, koji u naručju lijeve ruke drži dijete Isusa, a u desnoj ruci ljiljan.

 

Statistika

Statistički podaci o župi

 Godina 2015. 2016. 2017.
 Krštenja 17 16  
 Prvopričesnici 24 15  
 Krizmanici 50 -  
 Ženidbe 8 11  
 Sprovodi 33 41