Župa Gospe od Ružarija - Igraneigrane gospa od ruzarija

Adresa: Čuvalo 163, 21329 Igrane
Telefon: (021) 627-874

Web stranica župe: Župe Igrane i Drašnice

Facebook stranica župe: Župe Igrane i Drašnice

Župnik: fra Ante Buljan, OFM

Raspored sv. misa

Crkva Gospe od Ružarija

Nedjeljom u 10.30 sati. Kroz srpanj i kolovoz u 9.30 sati.

Radnim danom: u 7.45 sati.

Povijest

Igrane se prvi put u pisanim dokumentima spominju 1430. godine. Selo je postojalo znatno prije te godine, još za rimskog vremena, o čemu govore sarkofazi na groblju, i u srednjem vijeku, o čemu govori crkva Sv. Mihovila i stećci. Za vrijeme turske vladavine župu su pastorizirali franjevci iz samostana u Živogošću. Današnja se župa sastoji od Igrana, naselje uz more, i Gornjih Igrana, koje se nalaze preko planine u masivu Biokova.

Župna kuća sagrađena je 1964. godine u sredini sela. Stara župna kuća nalazila se na vrhu sela kod «Zaline kule», koja je oštećena u potresu 1962. godine, a potom prodana. 

Matične knjige R od 1825. do 1947., četiri sveska; V od 1858. do 1947., dva sveska, i U 1877. do 1947., nalaze se u MU Makarska. Knjiga V od 1825. do 1857. nalazi se u DAZ, a knjiga U od 1825. do 1877. u DAS. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1817. do 1940. nalaze se u NAS.

Godine 1938. u župi je bilo 650 duša, a 2001. godine bilo ih je 481 (Igrane 477, Gornje Igrane 4).

Crkve

igrane gospa od ruzarija1. Župna crkva Gospe od Ružarja sagrađena je na vrhu sela 1752. godine, kako stoji uklesano na nadvratniku. Ona je 1906. obnovljena, a 1939 proširena je s dvije pokrajne kapele i tako je dobila oblik latinskog križa. Osim glavnog mramornog oltara, nalaze se mramorni oltari i u kapelama. U jednoj kapeli je oltar Gospe od Ružarja, izrađen u Bilinićevoj radionici u Splitu, a u drugoj kapeli je mramorni oltar sv. Ante. U lađi crkve je kameni oltar Srca Isusova, rad Ante Franka iz Splita, a u niši na suprotnoj strani je kip sv. Ante. U crkvi se nalazi srebreno procesionalno raspelo, mletački rad iz 18. stoljeća, i staro drveno raspelo.

Uz pročelje crkve 1925. godine izgrađen je kameni visoki zvonik prema nacrtu arhitekta Nikole Perića, koji podsjeća na zvonik sv. Duje u Splitu. Novac za gradnju zvonika darovao je mještanin Dušan Parun. U zvoniku su četiri zvona tvrtke Francesca De Poli i sat tvrtke Solari. Vitki zvonik daje pečat cijelom mjestu.  

igrane sv mihovil2. Crkva Svetog Mihovila je najstarija srednjovjekovna crkva na području cijeloga Makarsko primorja. Po načinu gradnje i stilskim oznakama može se zaključiti da je sagrađena krajem 11. ili početkom 12. stoljeća. Sagrađena je od sitnog, nepravilno klesanog kamena, pokrivena žbukom. Na pročelju je zvonik na preslicu, koji je sagrađen od istog materijala kao i crkva i ožbukan je. Crkva izvana izgleda kao trobrodna romanička crkva i jedinstven je spomenik takve građevine, ne samo u Makarskom primorju nego i u cijeloj Dalmaciji. Pokrivena je kamenim pločama. U unutrašnjosti je jednobrodna građevina, presvođena bačvastim svodom. Oltar je kamena ploča na kamenom stupu. Nedaleko od crkve bio je stari zaselak Markovića-Kačića, gdje je početkom 16. stoljeća pronađen hrvatski rukopis Ljetopis Popa Dukljanina. Ona je dugo vremena bila župna crkva. Prvi put se spominje kao župna crkva tek 1633. godine, kada je za nju kupljeno novo zvono u Veneciji. Lijevo od crkve naknadno je sagrađena kapela s otvorenim pročeljem, koja je služila za držanje mise prigodom masovnijeg sudjelovanja naroda. Crkva je stradala u potresu 1962. godine, ali je iste godine i popravljena državnom pomoću. Tada su zidovi učvršćeni željeznim zategama. Iste je godine stavljena pod državnu zaštitu kao spomenik kulture.

igrane gornje uzvisenje sv kriza3. Kapela Uzvišenja Svetog Križa sagrađena je u Gornjim Igranama, poviše ceste koja iz Makarske vodi prema Kozici. Kapela je sagrađena od klesanog kamena. Na lađi je četvrtasta apsida. Duga je 6 i široka 5 metara. Iznad pročelja nalazi se zvonik na preslicu za jedno zvono. Kapela je 2003. godine temeljito obnovljena. Uz nju se nalazi groblje.

igrane sv nikola4. Kapela Svetog Nikole nalazi se na groblju. Sagrađena je 1925. godine. Iznad vrata nalazi se ploča s natpisom: «Slava Bogu mir ljudima pokoj mrtvima. Ova kapela S. Nikole sagrađena darom Ivana Lulića Mijina, Petra Cvitanovića Ivanova, Ante Lulića Mijina, of. Nola, USA, 1925 u vrijeme župnikovanja fra J. Borkovića.» Kapela je s apsidom duga 11 i široka 4,90 metara. Nad pročeljem je zvonik na preslicu za jedno zvono. Ispred ove crkve, s desne strane, nalazi se sačuvana apsida starije crkve Svetog Spasa. Duga je 4 i široka 3 metra. Oltar je u zidan a krov presvođen i pokriven kamenim pločama. Danas je u ruševnom stanju i služi za spremište.

Kod Šimića kuća uz more nalazi se kapelica Bezgrešnog Začeća, koju je u 19. stoljeću sagradila obitelj Šimić. U selu se nalazi kapelica Presvetog Trojstva, podignuta 1909. godine.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 4
 Prvopričesnici 5
 Krizmanici -
 Ženidbe 2
 Sprovodi 9