Provincijalatkarmelicanke-bsi

Adresa: Leskovački brijeg 15, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: (01) 6578-450

Poglavarica: s. Kristina Pišković

Web-stranica: www.karmelbsi.hr


Družba je osnovana u Berlinu 1891.
Godine 1911. družba je pripojena karmelskom redu kao samostalna kongregacija pod imenom Karrnelićanke Božanskog Srca Isusova. Sestre su u Hrvatsku došle 1917. godine. 


Samostan na Sirobuji u Splitu

Adresa: Trnkova 18, 21000 Split
Telefon: (021) 325-500

Sestre su iz Zagreba došle u Split 25. ožujka 1980. godine. Podigle su vlastitu skromnu kućicu na Sirobuji u Splitu, koju su kasnije uređivale i nadograđivale. Njihova kućna kapelica u početku je zamjenjivala župnu crkvu. U samostanu danas ima šest sestara, koje drže dječje jaslice i dječji vrtić, te pomažu u župnom pastoralu: vođenju crkvenog pjevanja, katehizaciji i vršenju sakristanske službe.