Župa sv. Ilije pror. - Kozicakozica sv ilija

Adresa: Kozica 27, 21274 Kozica
Telefon: (021) 609-230

Župnik: fra Željko Štrbac

Raspored sv. misa


Nedjeljom: sveta misa u župnoj crkvi je u 11.15.
Od 13. lipnja do 8. rujna sveta misa je u 10.30.

Radnim danom sveta misa je prema dogovoru.

Povijest


Područje župe Kozica bilo je nastanjeno još u pretpovijesnom razdoblju. To potvrđuju gomile koje se nalaze na više lokaliteta, a i pronađena metalna sjekira i koplje, što se čuvaju u Arheološkom muzeju u Splitu. Selo Kozica prvi put se spominje 1434. godine u Kreševskoj povelji. Za vrijeme turske vladavine župu su posluživali franjevci iz samostana u Makarskoj. Župa je proglašena samostalnom 1763. godine za biskupa Stjepana Blaškovića. Nekada je župa obuhvaćala znatno šire područje, nego što ga ima danas. Do početka 19. stoljeća župi je pripadao dio Rašćana, te do 1886. godine i dio župe Slivna, a do 1922. godine i Poljica. Stanovništvo je isključivo hrvatsko. Zaselci današnje župe prostiru se u zabiokovskoj prodolini, s lijeve i desne strane Napoleonove ceste. 

Župna kuća sagrađena je 1880. godine na temeljima starije. Četnici su je zapalili 29. kolovoza 1942. godine. Obnovljena je 1956. godine. Krajem osamdesetih godina dvadesetog stoljećažupnik se nastanio u novoj kući pored ceste.

Stare matične knjige su zapaljene zajedno s kućom 29. kolovoza 1942. Tom su prigodom četnici, pod vodstvom Talijana, ubili župnika fra Ladislava Ivankovića i 66 Kozičana. Tom su prigodom stradale i matične knjige. Od matičnih knjiga ostala je sačuvana matična knjiga R od 1900. do 1937. i nalazi se u MU Vrgorac, kao i knjige V od 1945. do 1948. i U od 1945. do 1948. U ŽU su knjige od 1945. godine.

U župi je 1938. godine bilo 1317. stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 111.

Crkve

kozica sv ilija1. Župna crkva Svetog Ilije kamena je i vrlo skladna građevina. Građena je od 1765. do  1785. godine. Popravljena je 1890. godine. Pročelje je ukrašeno kamenom osmerokrakom rozetom i dva prozora s polukružnim završetkom. Na vrhu zabata kameni je križ. Iznad vrata na pročelju, također, nalazi se križ koji je postavljen 1901. godine na spomen jubileja Kristova rođenja. U crkvi su tri drvena oltara koja je 1863. godine napravio majstor Stipe Rako iz Imotskoga. Na glavnom oltaru drveni je kip sv. Ilije, a drugi oltari posvećeni su Gospi i sv. Anti. Od vrednijih predmeta u crkvi treba spomenuti staro drveno raspelo s nepoznatom godinom izrade. Crkva je duga 19,60 m, široka 7 i visoka 8,50 metara. Crkvu su 1942. godine zapalili četnici.  

Crkva je sve do 1997. godine bila bez zvonika. Zvona su se nalazila na betonskoj preslici podignutoj  na apsidi nekadašnje stare crkve u groblju. Naime, prije sadašnje župne crkve u groblju se nalazila stara, manja crkva koja je srušena, a od nje ostala presvođena apsida. Ona je popravljena 1977. godine darom g. M. Katića i danas služi za grobljansku kapelu. Pred njezinim oltarom nalazi se stećak s natpisom. Najstarije zvono je iz 1793. godine, a druga dva su iz godine 1930. Godine 1997. župnik fra Jakov Viro uz crkvu je sagradio betonski zvonik obložen kamenom, na koji su postavljena stara zvona. Zvonik je visok 14 metara. Izgradnju su pomogli mnogi iseljenici iz Kozice i neka poduzeća iz Makarske.

Usputne kapelice na području župe su dvije: Sv. Nikole kod Katića kuća i Gospe Sinjske na Osoju..


Statistika

2015. godina

 Krštenja -
 Prvopričesnici -
 Krizmanici -
 Ženidbe 1
 Sprovodi 4