Župa sv. Ivana Krstitelja - Makar-Kotišinamakar sv ivan krstitelj

Adresa župnog ureda: Zagorska 2, 21300 Makarska
Telefon: (021) 678-501

 

Župnik: mons.Pavao Banić, župnik i dekan

Raspored sv. misa


Sveta misa je svake prve nedjelje u mjesecu u 15.00 sati.

Povijest

Makar nosi ime po starom rimskom gradu Mucrumu u kojemu je 533. godine bila osnovana biskupija. Kada su Turci zauzeli Makarsko primorje 1498. ili 1499. godine pogubili su makarskog biskupa i kanonike, koji su pokopani u zajedničkom grobu poviše župne crkve u Makru. Taj grob narod naziva Biskupov grob. Za vrijeme turske vladavine pastoralnu službu obavljali su franjevci iz svog samostana u Makarskoj. To je potrajalo sve do 1729. godine, kada je biskup Bijanković župu oduzeo franjevcima i povjerio je svjetovnim svećenicima. U sklopu župe je i drugo prigradsko selo Kotišina, koje se prvi put spominje 1434. godine u Kreševskoj povelji. Oba navedena sela opustjela su poslije potresa 1962. godine. To se posebice odnosi na Kotišinu. Na području župe ima novih kuća iznad jadranske magistrale, ali je narodu lakše doći u gradske crkve, nego se penjati u Makar, gdje se misa drži svake prve nedjelje u mjesecu i na veće blagdane. Župničku službu u ovoj župi vrši župnik sv. Marka u Makarskoj. 

Matične knjige R od 1777. do 1813. i 1821. do 1836., 1842. do 1856., R, V i U od 1828. do 1857.; V od 1760. do 1828.; U od 1780. do 1856.,dva sveska, kao i Stanje duša od 1769. do 1824. nalaze se u DAZ. Knjige R od 1882. do 1903.; 1909. do 1933. i od 1934. do 1947; V od 1826. do 1948. nalaze se u MU Makarska. Knjige R od 1891. do 1906., 1927. do 1941., 1942. do 1948. nalaze se u ŽU Makarska. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1817. do 1942. nalaze se u NAS.

Godine 1938. ova je župa imala 1.400 duša. Današnje stanovništvo poviše jadranske magistrale smatra se Makaranima i na mise dolaze u Makarsku, povremeno u Makar i jednom godišnje u Kotišinu, na blagdan sv. Ante Padovanskog.

Crkve

makar sv ivan krstitelj1. Župna crkva Svetog Ivana Krstitelja nalazi se u Makru. Sagrađena je 1854. godine na mjestu stare crkve koja se počela graditi 1584. od fra Ivana Kačića Mitrovića, a 1602. godine gradnju je nastavio fra Pavao Kačić Jakić. Ta je crkva bila posvećena 1612. godine od fra Petra Soljanina, biskupa u Sofiji u Bugarskoj, kako se vidi na natpisu uzidanom u pročelju crkve. Ta je crkva bila srušena 1854. godine prigodom gradnje današnje crkve. Na oltaru se nalazi velika oltarna slika iz stare crkve 238 x 160 cm na platnu, iz 1683. godine, kompozicija s likovima: Bl. Dj. Marije, sv. Ivana, sv. Mihovila i sv. Ante. Nad pročeljem je zvonik na preslicu za tri zvona. U crkvi se nalaze stari drveni kipovi sv. Ivana Krstitelja i sv. Ante Padovanskoga. Crkva je izvana duga 17,50 i široka 9 metara. 

makar kotisina sv ante2. Crkva Svetog Ante Padovanskog u Kotišini sagrađena je 1903. godine od bijelog klesanog kamena. Crkva je sagrađena na mjestu starije crkve, koja je bila posvećena 1681. i obnovljena 1770. godine. Ta je crkva bila srušena 1903. godine i na njezinom je mjestu sagrađena današnja, koja je teško bila oštećena u potresu 1962. godine. Za vrijeme župnikovanja don Ante Jurića, poslije nadbiskupa, crkva je osamdesetih godina 20. stoljeća popravljena i tako spašena od daljnjeg propadanja. Crkva je lijepa građevina s jednom lađom, zvonikom na preslicu za dva zvona i tri oltara. Duga je 19 i široka 7,50 metara.  

makar kotisina sv andrija dugis3. Crkva Svetog Andrije Apostola nalazi se na brežuljku, udaljenom oko 1 km od benzinske pumpe na Dugišu, s desne strane ceste koja iz Makarske vodi prema Vrgorcu. Sagrađena je od nepravilno klesanog kamena. S nutarnjih strana zidova žbuka je otučena, a kamen fugiran. Svod je bačvast. Nad pročeljem je zvonik na preslicu za jedno zvono. U četvrtastoj apsidi smješten je oltar. Prije najnovije obnove oltar je bio naslonjen na zid apside, a nakon obnove menza je odvojena od zida apside i oltar je okrenut prema puku. U apsidi iza oltara nalazi se niša s kipom sv. Andrije. Crkva je izvana duga 8,40 i široka 5,35 metara. Nije poznata godina njezine gradnje. 

makar kapelica sv ante4. Kapela Svetog Ante Padovanskog nalazi se u Makru. Sagrađena je, kako stoji u natpisu, 1884. godine troškom supružnika Pave Klarića i Marije Lovrinčević, na mjestu starije i manje kapelice. Na pročelju je kameni križ. Kapela ima dimenzije 3,35 x 3,70 metara. U Makru se nalaze još dvije kapelice: Srca Isusova u Žarnića i Svetog Roka u Piraka. 

5. Crkva Svetog Martina na zapadnom dijelu sela Kotišine, koja se prvi put spominje 1625. godine, teško je stradala od potresa 1962. Od nje su ostale samo zidine. Bila je duga 10,80 i široka 4,40 metara i presvođena. Poslije potresa crkva se nije popravljala, pošto je iz Kotišine narod odselio u Makarsku, a do nje vodi samo brdska staza. Kod crkve je bilo groblje za stanovnike Kotišine. U najnovije vrijeme počela se prikupljati dokumentacija u svrhu obnove ove stare crkve.