Župa sv. Roka - Medov Dolacmedov dolac sv roko nova

Adresa: Medov Dolac 50, 21271 Grabovac
Telefon: (021) 723-811

Župnik: don Mladen Vukasović

Raspored sv. misa


Zimski raspored (od 1. studenoga do Uskrsa)
Nedjeljom se naizmjence održavaju svete mise u 9.00 i 11.00 sati u župnoj crkvi sv. Roka i u crkvi sv. Stjepana (Dobrinče).

Ljetni raspored (od Uskrsa do 1. studenoga)
Nedjeljom se naizmjence održavaju svete mise u 8:30 i u 10.30 sati u župnoj crkvi i u crkvi sv. Stjepana.

Radnim danom su svete mise prema dogovoru kroz cijelu godinu.

Povijest


Župa se nalazi u krševitoj prodolini između dviju prometnica, sa sjeverne strane je cesta koja od Ciste ide prema Imotskome, a s južne strane je stara Napoleonova cesta, koja od Šestanovca ide prema Vrgorcu i Metkoviću. Poprečna cesta, koja spaja te dvije zagorske prometnice prolazi kroz Medovdolac. Tim su pravcima nekada prolazile stare rimske ceste.

Brojne gomile  i tri ilirske gradine govore o napučenosti ovoga krševitog kraja od ilirskih stočara. Četiri manje nekropole stećaka svjedoče o naseljenosti župe u srednjem vijeku.

Župu sačinjavaju sela Medovdolac i Dobrinče. U 14. stoljeću veći dio područja današnje župe bio je u sastavu velike župe Radobilje. Za vrijeme turske okupacije župu su pastorizirali svjetovni svećenici, gljagoljaši iz Zagvozda, jer su u to vrijeme Medovdolac i Dobrinče bili u sastavu župe Zagvozd.. Poslije oslobođenja od Turaka 1717. godine Medovdolac je nosio naslov «Kapelanija župe Zagvozd». Samostalna župa je osnovana 1753. godine i od te godine počinju se voditi matične župne knjige. Organski dekret bečke vlade iz 1849. godine župu je ostavio. Broj 46 toga dekreta kaže: «Župa Medov Dolac … ostaje župa ne toliko zbog broja duša nego zbog svog teškog položaja.»

Župnik je dugo vremena stanovao u staroj, prizemnoj župnoj kući, koja je za župnikovanja don Alojzija Bavčevića uređena za vjeronaučnu dvoranu. Godine 1869. pokrenuto je pitanje gradnje nove kuće od tadašnjeg župnika don Pavla Čikeša, ali je do ostvarenja toga plana trebalo čekati još petnaestak godina. Kuća  je sagrađena 1886. sredstvima iz Vjerozakonske zaklade i manjim dijelom doprinosima vjernika. Kuća je temeljito popravljena i suvremeno opremljena za župnikovanja don Danijela Guća (1969.-2000.). 

Matične knjige R od 1825. do 1863. i V od 1825. do 1857. nalaze se u DAZ. Knjige R od 1864. do 1948., četiri sveska, V od 1825. 1946., tri sveska, U od 1858. do 1948., dva sveska, nalaze se u MU Imotski. Knjiga R, V i U iz 1753. godine, te 1782. do 1828. i knjiga U od 1893. do 1896., djelomična, nalaze se u ŽU.

Godine 1938. župa je imala 1.220 stalnih stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 430.

Crkve

medov dolac sv roko nova1. Nova župna crkva Svetog Roka sagrađena je uz staru tako da se apsida stare crkve povezuje s novom i među njima postoji nutarnja veza. Sagrađena je 1982. godine za župnikovanja don Danijela Guća, a prema nacrtu inženjera Danke Lendića. Građena je armiranim betonom obloženim kamenom. Duga je 18 i široka 9,30 metara. Svetište je natkriveno plastičnom kupolom. Na zidu apside je velika slika svetog Roka, ulje na platnu, veličine 4,5 x 3,20 metara, rad Dubrovčanina Branimira Vasića. Kamenu krstionicu i kamenicu za blagoslovljenu vodu izradio je domaći svećenik prof. don Marijan Ivan Čagalj. Na tri prozora nalaze se vitraji koji prokazuju Srce Isusovo, Srce Marijino i sv. Josipa, rad ak. slikara Miroslava Klarića. Godine 1986. crkva je klimatizirana. Crkvu je posvetio nadbiskup Franić, uz nazočnost pomoćnog biskupa Ive Gugića i velikog broja svećenika.  

medov dolac sv roko stara2. Stara župna crkva Svetog Roka sagrađena je 1760. godine, kako je uklesano na nadvratniku. Lađa je duga je 8,20 i široka 6,22 metra, a apsida je duga 3,65 i široka 4,56 metara. Crkva je prvotno imala zvonik na preslicu. Godine 1879. sagrađen je zvonik na jedan kat i sa završnom piramidom, bio je visok 13 metara. U crkvi su dva oltara, glavni sv. Roka i pokrajni Gospe od Ružarja. Crkva je stradavala od velike vlage, pa je župnik Guć uklonio s nutarnje strane stari malter i fugirao kamen, otvorio zazidane stare niše te na stropu zamijenio stare jelove  bojadisane daske s hrastovima, što pruža vrlo lijep ugođaj. Jer je stari zvonik po svojoj širini bio nesrazmjeran dimenzijama crkve, župnik Guć je, u dogovoru s državnim stručnjacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Splita, podigao zvonik za jedan kat, čime je znatno dobila na svom izgledu stara i nova crkva, a i cijelo mjesto. Istovremeno je nabavljeno novo veliko zvono i izvršena elektrifikacija zvona. Kameni zvonik na dva kata visok je 23 metra. S krova je uklonjena crvena kupa, presvođeni krov zaliven je cementnim malterom i na krov su vraćene kamene ploče, kako je to bilo od početka.  

medov dolac dobrince sv stjepan3. Crkva Svetog Stjepana na Dobrinčima sagrađena je 1899. godine. Bila je to mala i neugledna crkva, pa su seljani Dobrinča odlučili sagraditi veću. To su uspjeli za župnikovanja don Danijela Guća 1977. godine prema nacrtu inženjera Tome Nogolice iz Metkovića. Nova je crkva sagrađena na mjestu stare, srušene crkve. U crkvi je betonski kor, duga je 13 i široka 7 metara. Uz crkvu je zvonik visok 20 metara. Nabavljeno je novo zvono i izvršena elektrifikacija zvona.  

medov dolac presveto srce isusovo matkovici4. Kapelica Srca Isusova nalazi se u Matkovićima, pored ceste na ulazu u selo. Sagrađena je od klesanog kamena 1934. godine. Sagrađena je od lijepo klesanog kamena iz inata jednog dijela sela. U njoj se misa ne govori. Dugo je vremena bila zapuštena. Obnovljena je prije nekoliko godina. U njoj je kip Srca Isusova.  

Pored puta između Granića i Džajinih kuća nalazi se usputna kapelica Bl. Dj. Marije.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 4
 Prvopričesnici 7
 Krizmanici -
 Ženidbe 3
 Sprovodi 12