Velika Gospa - Sinj 2006. - "Dobrota je Njegova od koljena do koljena."

Poštovana braćo i sestre, dragi hodočasnici!

U susretu s Elizabetom Marija, u izljevu radosti duše i srca, u svom Veliča, priznaje, naviješta, kliče: ''Dobrota je Njegova od koljena do koljena nad onima koji ga se boje'' koji ga ljube! Marijin hvalospjev je najdublji i cjeloviti pogled i ključ čitanja povijesti i našega života. Istinit je za sva pokoljenja! Marija izriče istinu i svjedoči dobrotu Božju svojim zemaljskim i u nebo uznesenim životom. Bog je izvor nade i ohrabrenja svima onima koji su u svome životu poljuljani, nesigurni i često poraženi zloćom, ne samo svojom osobnom, već i onom svoje sredine i svoga vremena. Istina koju Marija svjedoči ohrabruje nas da se na našem zemaljskom putu ne prepustimo slijepoj sudbini, upozorava i štiti nas od nasilničkog ponašanja. Po Mariji je, radi nas i radi našega spasenja, snagom Duha Svetoga, Sin Božji postao našim bratom i spasiteljem.

Isus Krist, Porijeklo našega porijekla, Budućnost naše budućnosti, svojim je životom, smrću i uskrsnućem radikalno zahvatio naš život, promijenio tijek povijesti i našu sudbinu. Uskrsnuli Isus Krist, uspostavljajući nove odnose mira i pomirenja s Bogom i nas međusobno, oslobodio nas je ne samo naše grešnosti, već i od podzemlja smrti.

''Braćo, Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih… Prvina Krist, a zatim koji su Kristovi – Njegovi, koji su s njime povezani.''

Tako naviješta, braćo i sestre, ovu radosnu vijest života sv. Pavao. Mi krštenici, mi hodočasnici, Njegovi smo! S Njime smo povezani. Ali najdublje je s Njime povezana - Puna Milosti – Njegova Majka Marija. Sin Božji Mariju je zvao svojom majkom. Marija je i naša majka. Krist je nama nju darovao, a mi ju već 14. stoljeća od pokoljenja do pokoljenja, zazivamo i nazivamo svojom Majkom. Zato je slavlje Marijina uznesenja dušom i tijelom u nebo, kao prvi plod Kristova uskrsnuća, i naše slavlje. U zajedništvu s pokoljenjima naše četrnaest stoljetne povijesti i mi s Majkom Marijom kličemo i zahvaljujemo Božjoj dobroti koja je bdjela nad hrvatskim narodom jer ovi naši prostori uvijek su bili meta ljudske zloće silnika, gramzljivosti bogataša i umišljenih veličina. Zato, kličemo Božjoj dobroti u našim marijanskim svetištima koja su memorija i izvor naše svijesti i povijesti, kulture i predaje, crkvene i nacionalne pripadnosti. U svjetlu Marijina uznesenja ona su nam istovremeno i memorija naše uskrsne budućnosti.
Braćo i sestre, dobrota Božja od pokoljenja do pokoljenja ide kroz svetište obitelji. Obitelj slavi i predaje memoriju dobrote Božje, obitelj živi i slavi memoriju obećane nam budućnosti! Božja dobrota se očituje, ne samo preko materijalnih vrijednosti, već daleko više preko duhovnih i moralnih, kulturnih i nacionalnih vrednota. No, upravo su te vrednote vezane uz našu tradiciju i kulturu, svetinje i svetišta, ali i uz našu povijest, narod i zemlju. O svemu moramo voditi računa.

Nekretnine, tereni i kuće u Hrvatskoj su danas na cijeni. Koliko smo mi toga svjesni? Hrvatska je postala atraktivna za strane, bogate umirovljenike i tko zna za kakav kapital. Zanimaju se ne samo za prostor uz obalu već i za terene i naše domove iza Biokova i Mosora. Posjedovati nekretnine uvijek je značilo biti bogat, a ne posjedovati biti siromah. Zašto prodavati jeftino ono što će sutra imati daleko veću cijenu? Može li uopće tvoja didovina imati cijenu? Ona je memorija tvojih pokoljenja, tvoje prošlosti, tvoga identiteta, tvoje svijesti. Ona je posvećena trudom i zalivena znojem tvojih predaka. Ona je svojevrsni napušteni rajski vrt u kojem si rođen, a iz kojega si pošao u svijet. Zašto je prodavati i tako osiromašiti tvoja buduća pokoljenja? Da li zbog stvarne životne potrebe ili možda zbog sebičnosti, konsumističke idolatrije i zatvorenosti u samo sadašnji trenutak. Nažalost tako se postupa kad se izgubi svijest i više se ne vjeruje u budućnost. Tada se stvara pogrešan kult sadašnjosti, imati odmah, sve, bez truda i samo za sebe. Da bi tvoji unuci imali budućnost potrebno je, brate i sestro, izaći iz vlastitog egoizma. Budi čovjek nade jer sadašnjost nije jedini prostor življenja! Zar doista želiš potrošiti i budućnost svojih sinova i unuka? Zar ih želiš učiniti strancima u svojoj sredini i iseliti ih u druge krajeve? A mnogi su i svoj život dali za ovu zemlju! Da, slobodan si, ali mudro i odgovorno postupi! Neka se tvojom didovinom obogate tvoji unuci, a ne stranci! Neka se očituje tvoja dobrota na tvojim budućim pokoljenjima! Zato predaj, a ne prodaj!

Potrebna su materijalna dobra, braćo i sestre, ali ona nisu dovoljna. Ne živi čovjek samo o kruhu! Od samog materijalnog kruha se umire. Nije čovjek samo potrošač! Čovjek razumno, etično i religiozno biće koje traži smisao i istinu, koje osjeća ljubav i naslućuje neizmjernost. Svesti i zatvoriti čovjeka samo na materijalnu razinu jedna je od najvećih pogrešaka i poniženja, uvreda i agresija koje su razne ideologije izvršile nad osobom i društvom, brakom i obitelji. Ali doista se očitovala dobrota Božja i nad našim pokoljenjem. Pao je veliki zmaj u sve tri svoje varijante. Jer Gospodin uzvisi neznatne, a silne zbaci s prijestolja; gladne napuni dobrima, a bogataše otpusti prazne i rasprši oholice umišljene. Da, pale su moćne ideologije, ali nažalost ostale su posljedice, i od njihovih krhotina pokušava se ponovno graditi siromašan i fragmentaran, uvredljiv, štoviše, promašen život kroz oblike konsumizma, hedonizma, prostitucije, pornografije, kriminala, korupcije, egoizma... U takvom mentalitetu sve je za prodaju: i didovina i tijelo i duša i smisao jer je sve relativno. Nije dobro živjeti bez sigurna tla pod nogama, ali je opasno živjeti bez vrednota i smisla života. Bez vrednota: obrane samoga života od začeća do prirodne smrti, poštivanja dostojanstva ljudske osobe, razlikovanja dobra i zla, solidarnosti i zajedništva, mira i pravde, istine i slobode, ljubavi i praštanja. Tu smo ponovo kod obitelji. Obiteljsko svetište najbolje živi, svjedoči i predaje ove vrednote od pokoljenja do pokoljenja. Obitelj je temeljna stanica života i ljubavi, prvo i pravo mjesto humaniziranja osobe i društva. Obitelj nas odgaja i promovira u odnosima prema pojedincima i prema društvu. Obitelj pomaže osobi da se ne udalji od društva u izolaciju individualizma i štiti osobu da se u društvu ne poništi i pretvori u masu. Obitelj, ne samo živi, već najbolje nosi i unosi u sve složenije pluralno društvo pravedne i zdrave odnose života i suživota. Obitelj zna povezati i vrednovati konkurenciju i pravednost, bilo da se radi o upisu na fakultet ili o natječaju za posao. Ne odobrava nepravdu, mito i veze. Obitelj dobro razlikuje logiku profita i etička načela: ne odobrava i ne prihvaća profit pod svaku cijenu. Obitelji je strano promjenjivo dizanje ruku i trgovina nepromjenjivim moralnim načelima.

Dakako, čovjek je društveno biće, ali prije svega čovjek je obiteljsko biće i zato društveno. Ako je obitelj – dom zdrav, zdravo je i društvo jer mu ne trebaju domovi, a još manje zatvori. Obitelj, stup društva i most prema budućnosti, doista je opće dobro i dobra vijest za sve nas. Budućnost je vezana uz obitelj jer obitelj je budućnost.

Ali, braćo i sestre, kakve su vijesti i kakva je budućnost obitelji u Hrvatskoj? Nažalost, već dugi niz godina u Hrvatskoj grobovi pobjeđuju kolijevke, a sprovodi nove obitelji. Premda je za vjernika i grob otvoren budućnosti, zemaljski život od pokoljenja do pokoljenja otvara se budućnosti preko kolijevke. Statistika govori da je u 432 naša grada i općine više umrlih nego rođenih. Samo u 107 gradova i općina malo je više rođenih nego umrlih. Drago nam je što je po statistikama ove godine u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji više rođenih nego umrlih. U Splitu, Solinu, Kaštelima, Metkoviću, Imotskom, Makarskoj, Podstrani… Ipak u Hrvatskoj svake godine izumire cijeli jedan Sinj!? Tolika je razlika rođenih i umrlih.

Da bi ostali na strani života potrebno je daleko više obitelj zaštititi i promovirati na polju kulture i civilizacije, crkvenog pastorala i obiteljske politike uopće, u zakonodavstvu kao i u medijima. Apeliramo i nadamo se da će ljudi u medijima manje senzacije i prostora posvećivati bračnim i obiteljskim negativnostima i nastranostima, a više pažnje stvarnim problemima i izazovima, duhovnim i materijalnim, s kojima se obitelj često sama nosi. Uz ekonomske poteškoće, obitelj je danas izazvana i prozvana braniti samu prirodu – smisao i narav braka, obiteljsko zajedništvo utemeljeno na bračnom zajedništvu muža i žene – njih dvoje, a ne njih dvije niti njih dvojice. Obitelji, budi i ostani ono što jesi: braniteljica kulture i nature bračnog zajedništva i svjedok ljepote obiteljskog života. Vjerujemo da u ovom nećeš ostati sama. Vjerujemo da će se svi odgovorni i sve društvene institucije zdušno zauzeti da obitelj bude dovoljno udaljena i zaštićena od pojasa nezaposlenosti kao i od lanca rada nedjeljom, malih i nestalnih primanja, nedostatka životnog prostora, urušavanja vrijednosti i vrednota. Jer ne bi bilo dobro da se na hrvatskoj političkoj sceni bude morala pojaviti još jedna stranka – stranka obitelji. Nadamo se da će obitelj biti još zastupljenija u programima svih postojećih hrvatskih stranaka, jer obitelj nije tek obična društvena kategorija, već temeljna vrednota.

Obitelj, izvor života, svjedoči i prenosi najveću vrednotu – samu obitelj! U svjetlu vjere, obitelj postaje radosna vijest, sakrament, znak prisutnosti Božje dobrote i ljubavi među nama. Bračni drugovi žive i svjedoče veliko otajstvo Božje ljubavi prema ljudskom rodu, vjerne ljubavi Krista prema Crkvi. Ĺ˝ive i svjedoče temeljnu istinu na kojoj su utemeljeni. Ta istina glasi: Bog je dobrota! On nas ljubi jer Bog je Ljubav. Zato je obitelj čudesna i ponekada strana i neshvatljiva našem kupo-prodajnom mentalitetu upravo zbog svoje dobrote i ljubavi, darovanosti i solidarnosti, besplatne skrbi prema hendikepiranim i bolesnim članovima. Doista, Božja dobrota bdije nad obitelju od koljena do koljena.

Oče i majko, neka dobrota vašega braka i obiteljska ljepota bude najveće vaše blago za nove naraštaje. Obitelj i obiteljska dobrota posebno je vezana uz nedjelju. Nedjelja je zato praznik, dan odmora, jer je obiteljski blagdan – dan slavlja i susreta s Uskrslim Gospodinom. Zato štitimo nedjelju, jer nedjelja štiti nas i naše obitelji! Naša memorija nas podsjeća da je trajna oznaka i geslo naših obitelji od pokoljenja do pokoljenja: Hrvatska obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu misu! Ovo smo javno, svjesno i ponosno istakli u slavlju velikog jubileja trinaest stoljetne prisutnosti kršćanstva u Hrvata u Solinu 1976. godine. Ove godine slavimo 30. obljetnicu našega obećanja Gospi velikog hrvatskog krsnog zavjeta.
Vjerni Bogu i zahvalni Božjoj dobroti i danas s Majkom Marijom kličemo: Dobrota je Njegova od koljena do koljena! Neka bude, Gospodine, dobrota Tvoja nad nama kao što se u Tebe uzdamo. Majko Marijo, memorijo naše povijesti i nado naše budućnosti, u tvome uznesenju dušom i tijelom u nebo čitamo i vidimo svoj konačni životopis. Marijo, čuvaj naše obitelji, prati hrvatske naraštaje da mi i svi narodi svijeta u miru hodimo ovom zemljom, slobodno i bez straha letimo zrakom, do cilja – našega uznesenja u nebo.

Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom! Amen.

Ostale vijesti iz ove kategorije
  • Prev
Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić predvodio je misno slavlje za klanjatelje trajnoga euharistijskog klanjanja ...
Član francuske družbe Misionari Presvete euharistije iz Argentine o. Justo Lo Feuda i splitsko-makarski nadbiskup mons. ...
U Hvaru je 2. listopada svečano proslavljena svetkovina sv. Stjepana I., pape i mučenika, zaštitnika grada i biskupije. ...
O proslavi 1600-te obljetnice smrti sv. Jeronima, poseban gost Splitsko-makarske nadbiskupije bio je uzoriti gospodin ...
Misnim slavljem koje je u novoj solinskoj crkvi Svete Obitelji, u srijedu 30. rujna na blagdan sv. Jeronima, predvodio ...
Nakon svečanog otvaranja Riznice splitske katedrale, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek nakratko se u ...
U prigodi Jubileja 1600. obljetnice smrti sv. Jeronima, crkvenog naučitelja i zaštitnika Dalmacije, koji zajedno slave ...
Splitsko-makarska nadbiskupija i Splitsko-dalmatinska županija svečano slave Jubilej 1600. obljetnicu smrti sv. ...