1/1969

41 Downloads

1/1969

Sad r ž a j:


Statut Savjeta svećenika 1
Statut Biskupijskog pastoralnog vijeća 9
Statut ŽupsIDhpastoralnih vijeća 11
Statut Biskupijskog ekonomskog vijeća 13
Statut Biskupijskog gradjevinskog vijeća 19
Statut Biskupijskog vijeća za redovništvo 22
Statut Bisk. vijeća za katolički odgoj 27
Statut Bisk. vijeća za liturgiju, umjetnost
i glazbu 33 .
Statut Bisk. ekumensko-misionarskog vij. 35
Statut Ureda za duhovnu statistiku 38
Statut Dij. odbora za pastoralni turizam 40
Statut Tajništva biskupije 40
Statut Skupštine svećenika 43


P-r-i-l-o-g---II-:--B-i-s-k-u--p-s-k-a-k-u-ć-a---(-B-i-s-k-.-k-u-r-i-ja)


Opći pregled


Posebni pregled
1
3

File Name: 1969_1.pdf
Category: 1969
File Size: 1.74 MB
File Type: application/pdf
Hits: 556 Hits
Download: 41 times
Last Updated Date: 07-05-19