3/1969

3 Preuzimanja

3/1969

S a dr ž a j:

o sabiranju kandidata za sjemenište
Treći svjetski dan društvenog saobraćanja
Novi "Red mise"
O odjeći, naslovima i grbovima kardinala,
biskupa i nižih prelata
"Nova služba uskrsnog bdijenja
Novi liturgijski kalendar
Propovijed o sv. Dujmu (biskup Nežić)
Prava narav svećeništva
Govor kardinala Wrighta
Propovijed o sv. Dujmu (Šimić)
Izvještaj o izletu u Gradišće
Važna upozorenja
Naši pokojnici
Novi državni propisi
Vijesti
Imenovanja i premještaji
Nove knjige

Naziv: 1969_3.pdf
Kategorija: 1969
Veličina datoteke: 5.5 MB
Vrsta datoteke: application/pdf
Preuzeto: 101 Preuzeto
Preuzimanje: 3 puta
Ažurirano dana: 07-05-19