3/1969

47 Downloads

3/1969

S a dr ž a j:

o sabiranju kandidata za sjemenište
Treći svjetski dan društvenog saobraćanja
Novi "Red mise"
O odjeći, naslovima i grbovima kardinala,
biskupa i nižih prelata
"Nova služba uskrsnog bdijenja
Novi liturgijski kalendar
Propovijed o sv. Dujmu (biskup Nežić)
Prava narav svećeništva
Govor kardinala Wrighta
Propovijed o sv. Dujmu (Šimić)
Izvještaj o izletu u Gradišće
Važna upozorenja
Naši pokojnici
Novi državni propisi
Vijesti
Imenovanja i premještaji
Nove knjige

File Name: 1969_3.pdf
Category: 1969
File Size: 5.5 MB
File Type: application/pdf
Hits: 540 Hits
Download: 47 times
Last Updated Date: 07-05-19