4/1969

30 Downloads

4/1969

Sad r ž a j:

o misama u posebnim skupovima 1
o sabiranju hrane po biskupiji za sjemenište 6
Ustanova "Gospine crkve" 8
Novi obred Ženidbe 9
Riječ kardinala Wrighta 19
Važna upozorenja 20
Crkvene vijesti 25
Naši pokojnici 40
Imenovanja i premještaji
47
48

File Name: 1969_4.pdf
Category: 1969
File Size: 4.23 MB
File Type: application/pdf
Hits: 537 Hits
Download: 30 times
Last Updated Date: 07-05-19