Vjesnik 4/1970

39 Downloads

Vjesnik 4/1970

Sadržaj

1 Proslava kanonizacije Nikole Tavelića
4 Izbori za SV i PV
5 Jesenski pastirski zbor
6 Zahvala sv. Oca na SpI. evanđelistaru
7 Mariološki i marijanski kongres
12 Misijska dimenzija svećeničkog odgoja
15 Sveti Jure na Biokovu
22 Rad Svećeničkog vijeća
34 Vijesti
39 Imenovanja i premještaji
40 Književni oglasi
41 Nove knjige

PRILOG

Predavanja održana na pastoraInom seminaru u Splitu 30. lipnja i 1. i 2.srpnja 1970.

1 Rudolf Brajčić
DOGMATSKI TEMELJI DEKRETA O APOSTOLATU LAIKA
13 Vlado Jelić
BIBLIJSKI TEMELJI DEKRETA O APOSTOLATU LAIKA
21 Živan Bezić
DUHOVNOST LAIKA S OBZIROM NA APOSTOLAT
27 Martin Kirigin
LAICI U LITURGIJI
36 Ivan Kopić
CILJEVI APOSTOLATA LAIKA
52 Vojko Devetak
PODrtUCJA APOSTOLATA LAIKA
62 Žarko Brzić
ULOGA SVEĆENIKA. U FO~~villCIJILAIKA ZA APOSTOLAT
68 Ante Matković
SUODGOVOL~TOST LAIKA U CRKVI
75 Ante Kusić
ODGOVORNOST INTELEKTUALCA
79 Ljiljana Matković
APOSTOLAT ZENA
83 JosiB Delić
POLOZAJ LAIKA U CRKVI

File Name: 1970_4.pdf
Category: 1970
File Size: 9 MB
File Type: application/pdf
Hits: 592 Hits
Download: 39 times
Last Updated Date: 01-04-17