Sveti Feliks

Kad se govori o salonitanskim mučenicima, treba nešto reći i o sv. Feliksu, mučeniku iz Dioklecijanova progona, koji nije naslikan u Lateranu, niti je bilo kakav trag njegova štovanja pronađen u Saloni, odnosno na njezinim kršćanskim grobljima, ali ga spominje Chronicon Pashale iz konca 4. stoljeća (395.)- U tomu se spisu kaže - kako je već navedeno u odlomku o sv. Dujmu - da su u Dioklecijanovo doba mučeništvo podnijeli »Petar i Marcelin u Rimu, a Dujam i Feliks u Saloni«.

Bulić je tragove štovanja sv. Feliksa otkrio u blizini rimskoga naselja Epetium (danas Stobreč), pa je mislio da je Feliks možda bio sto-brečki biskup. Međutim, povijesna vrela ne spominju biskupiju toga imena, a nije ni vjerojatno da je taj mali gradić u blizini Salone, pa još tako rano, mogao imati vlastite biskupe. Stoga Veraja kaže: »Feliks je po svoj prilici bio obični vjernik...«.

Već je u ranomu srednjemu vijeku na jugozapadnomu rubu grada Splita, na obali blizu potoka, postojala crkvica posvećena mučeniku sv. Feliksu. Zna se da je u drugoj polovici 11. stoljeća pokraj nje živio nadbiskup Ivan, nakon što se zbog starosti i nemoći odrekao službe. Kad su u prvoj polovici 13. stoljeća u Split došli franjevci, ta je crkva s okolnim zemljištem dana njima. Oni su do nje podigli svoj samostan pa potom spomenutu crkvicu uklopili u novu crkvu sv. Frane. Štovanje se sv. Feliksa ipak tu i dalje održalo. Službeni pregled ostataka mučenikova tijela u toj kapeli obavljen je godine 1587. u nazočnosti biskupa splitske metropolije koji su se tada bili okupili na splitski pokrajinski koncil, posljednji u nizu takvih koncila. U pretposljednjoj velikoj obnovi crkve Sv. Frane, izvršenoj u drugoj polovici 19. stoljeća, u kojoj je ona s obzirom na smjer istok-zapad naprosto preokrenuta (na mjesto glavne kapele došla su glavna vrata), prvotna je kapela Sv. Feliksa sasvim uklonjena, a mučenikove su kosti tada položene pod menzu novoga glavnoga oltara, što je i označeno latinskim natpisom »Corpus S. Felicis episcop et Mart(yris)«.

don Slavko Kovačić