Župa sv. Ivana Krstitelja - Zasiok zasiok sv ivan krstitelj

Adresa župnog ureda u Biteliću: Bitelić Gornji 43 B, 21233 Hrvace
Telefon: (021) 818-088

Župnik: don Josip Bečić

Raspored sv. misa


Nedjeljom je sveta misa u 9.00 sati.

Radnim danom: po dogovoru.

Povijest


Župa se prostire na lijevoj obali rijeke Cetine, koju je velikim dijelom poplavilo umjetno jezero  hidrocentrale Peruča. Zasiok je poslije oslobođenja od Turaka 1715. godine bio u sastavu župe Potravlje. Kao što je Potravlje krajem 17. stoljeća bilo naseljeno stanovništvom iz Hercegovine isto se dogodilo i sa Zasiokom. Kada je mirovni ugovor u Srijemskim Karlovcima 1699. godine odredio novu granicu neke su se obitelji povukle na oslobođeni teritorij pod mletačkom upravom, pa su se poslije konačnog oslobođenja 1715. godine ponovno vratile na prijašnje posjede.  

Područje današnje župe bilo je naseljeno već od rimskoga razdoblja o čemu govore ostaci rimskih spomenika. Ostaci starohrvatske crkve pronađeni su kod župne crkve Svetog Ivana Krstitelja. Hrvatska pleterna ornamentika pronađena je na mjestu današnje pravoslavne crkve Bogorodičina Roždenstva u Dragoviću, gdje je postojala srednjovjekovna crkva čiji su ostaci kasnijim preinakama posve uništeni. Pod vodom Peručkog jezera ostalo je na nekoliko mjesta više srednjovjekovnih stećaka i crkava.  

Župa se osamostalila oko 1770. godine.  Organski dekret, koji je proveo reorganizaciju župa zbog financijskih razloga Zasiok je pravno sveo na izloženu kapelaniju ovisnu od župe Potravlje. Župi, osim Zasioka,  još pripadaju sela: Vučipolje i Dabar.

Treba reći da je šezdesetih godina 20. stoljeća nastalo veliko iseljavanje stanovništva, prava «seoba naroda» kojemu je zbog umjetnog jezera za hidrocentralu Peruču poplavljeno polje, pa je narod za oduzeto zemljište dobio novčanu nadoknadu i nastanio se u drugim mjestima, ponajviše u Sinju, Splitu, te Istri, a i Sloveniji.  

Župna kuća bila je od partizana zapaljena u Drugom svjetskom ratu, a stara kuća bila je od komunističke vlasti crkvi oduzeta i u nju je smjestila prodavaonicu. Zapaljena kuća djelomično je obnovljena za župnikovanja prvog zasiočkog poslijeratnog župnika don Zdravka Čulića u listopadu i studenome 1956. Uredio je kuhinju i sobu iznad kuhinje, a sve ostale prozore zazidao. Uređenje kuće nastavljeno je za njegovih nasljednika: don Milana Jankovića (1958.-1961) i don Bogoslava Bartulovića (1961.-1973.), ali nikada nije bila u potpunosti uređena. Godine 2003. kuću je obnovila zajednica liječenih ovisnika «Papa Ivan XXIII» i u njoj se nastanila. Župnik iz Bitelića poslužuje i Zasiok.  

Matična knjiga V od 1859. do 1894. nalazi se u DAS, a od 1826. do 1857. u DAZ, gdje se nalazi i knjiga R od 1825. do 1857. Knjige R od 1884. do 1947., tri sveska, nalaze se u MJU Hrvace.  U istom uredu nalazi se i knjiga V od 1895. do 1947., te knjiga U od 1826. do 1947., tri sveska.  U NAS nalaze se nepotpuna godišta parica R, V i U od 1819. do 1940.        

Župa je 1938. godine imala 937 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 182 (Zasiok 44, Dabar 20 i Vučipolje 118).

Crkve

zasiok sv ivan krstitelj1. Župna crkva Svetog Ivana Krstitelja sagrađena je 1780. godine od domaćeg klesanog kamena, na brežuljku iznad Zasioka. Na crkvi su samo dva prozora. Na sredini pročelja nalazi se osmokraka kamena rozeta, a iznad pročelja zvonik na preslicu za jedno zvono. Crkva ima četvrtastu apsidu. Duga je 12 i široka 7 metara. U crkvi su bila tri oltara s kamenim postoljima i drvenim nadgrađima. Crkva je obnovljena za župnikovanja don Bogoslava Bartulovića 1973. godine. Tada je sa sjeverne strane dograđena sakristija i uređeno svetište i sva unutrašnjost.  Prvog dana četničke okupacije ove župe, 18. rujna 1991. godine, crkva je zapaljena i posve uništena. Istoga dana zapaljene su i obiteljske kuće Hrvata u obližnjim zaseocima. Crkva je obnovljena 1997. godine, za župnikovanja don Petra Dukića, novčanim sredstvima njemačke biskupije Rottemburg, općine Hrvace i Splitsko-dalmatinske županije.  

zasiok sv ante2. Kapela Svetog Ante nalazi se kod župne kuće, a služila je za svakodnevne potrebe župnika. Sagrađena je u 19. stoljeću od klesanog kamena. Poviše vrata nalazi se šestokraka rozeta, a iznad pročelja je zvonik na preslicu za jedno zvono. Kapele je duga 5 i široka 3,50 metara. U ovoj se kapeli 1956. godine trajno nastanio prvi poslijeratni župnik Bitelića i ekskursorijalni upravitelj Zasioka don Zdravko Čulić.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja -
 Prvopričesnici 1
 Krizmanici -
 Ženidbe -
 Sprovodi 3