Župa Porođenja BDM - Srinjinesrinjine mala gospa

Adresa: Mosorska 36, 21292 Srinjine
Telefon: (021) 874-483

Faceook stranica župe: Župa Porođenja BDM Srinjine

Župnik: don Tomislav Ćubelić

Raspored sv. misa

Nedjeljom
Župna crkva - u 8.30 i u 10.30 sati.
(Ljeti: u 8.30 i u 10.00 sati)

Radnim danom
Od 1. studenoga do 1. lipnja - u 17.30 sati;
Od 1. lipnja do 1. studenoga - u 18.00 sati.

Povijest

Srinjine se prvi put spominju u darovnici kneza Trpimira od 4. ožujka 852. godine, kao selo Srinjin, što znači da je ono naseljeno odmah nakon doseljenja Hrvata ili nedugo poslije njihova doseljenja u 7. stoljeću.  Poslije toga selo se više puta spominje u povijesnim dokumentima, kao u Sumpetarskom kartularu 1080. godine, i bilo je jedno od 12 katuna na početku povijesti Poljica.

Kada je osnovana župa u Srinjinama danas je nemoguće točno znati, jer najstariji dokumenti o tome ne postoje. Na temelju do sada poznatih dokumenata možemo pretpostaviti da je to bilo prije turske okupacije. Naime, župna crkva Male Gospe spominje se 7. srpnja 1413. godine, a župa Srinjine i župna crkva Male Gospe navode se u popisu apostolskog pohoditelja zadarskog nadbiskupa Oktavijana Garzadorija 1625. godine.  Župa je bila samostalna do polovive 19. stoljeća, kada je Organski dekret iz 1849. godine, broj 5, Srinjine sveo na izloženu kapelaniju ovisnu od župe Sitno. Tridesetih godina 20. stoljeća župa je ponovno postala samostalnom, kakva je i danas.  

Današnja župna kuća sagrađena je od klesanog kamena 1903. godine, uz djelomičnu vladinu pomoć. Stara kuća iz 19. stoljeća bila je u ruševnom stanju te je napuštena i sagrađena u njezinoj blizini današnja kuća, koja je za župnikovanja don Mate Selaka 1985. godine temeljito obnovljena.  

Matične knjige V od 1825. do 1854. nalaze se u DAZ. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1948. nalaze se u NAS. U istom arhivu nalaze se knjige R od 1621. do 1761.; 1640. do 1643.; 1663. do 1761.; 1712. do 1753.; 1756. do 1806.; 1806. do 1836., te knjige U od 1654. do 1805.; 1654. do 1836. i 1671. do 1805.

Župa je 1938. godine imala 990 duša, a 2001. godine bilo ih je 1.351.

Crkve

srinjine mala gospa1. Župna crkva Porođenja Blažene Djevice Marije nalazi se usred sela. Današnja je crkva podignuta 1863. godine na mjestu stare crkve, koja se spominje, kako smo gore rekli, daleke 1413. godine. Staru crkvu spominje poljički dekan don Ivan Marasović 1682. godine, kao i nadbiskup Cupilli 1711. godine. ona je imala dva oltara: Presvetog sakramenta i sv. Jurja.  Današnja je crkva izmijenila izgled 1966. godine za župnikovanja don Ivan Vrdoljaka (1955.-1985.). Tada su crkvi dodane dvije kapele sa strana lađe, pa je crkva dobila oblik križa. Godine 1997., za župnikovanja don Mate Selaka (1985.-2002.), kapele su podignute za tri metra, a na krov crkve postavljena betonska ploča i kupa kanalica. Na pet prozora postavljeni su vitraji. Stari je oltar pomaknut uza zid apside, a ispred njega postavljen je oltar prema puku. Zvonik na dva kata i završnom kamenom piramidom nalazi se s jugozapadne strane pročelja. Obnovljen je 1988. godine i izvedena elektrifikacija zvona.  Dimenzije crkve su 22,10 x 7,42. Proširenje lađe s kapelama iznosi 16,28 metara.

srinjine sv mihovil umac2. Crkva Svetog Mihovila nalazi se na Umcu. Prva kapelica sagrađena je 1605. godine, koju je blagoslovio nadbiskup Markantun de Dominis. Godine 1691. uz ovu kapelicu sagrađena je veća crkva koju je blagoslovio 29. rujna iste godine dekan don Ivan Marasović. Crkva je duga 12,60 i široka 5,50 metara. Crkva ima svoju bratovštinu koja o njoj vodi brigu, pa je od bratima obnovljena pri kraju 20. stoljeća. Crkva je još 1711. godine posjedovala nekoliko zemalja.  

srinjine sv nikola stara vilar3. Stara crkvica Svetog Nikole nalazi se u Vilaru. Nije poznato vrijeme njezine gradnje. Djelatnici zavoda za zaštitu spomenika kulture mišljenja su da bi mogla biti iz 12. ili 13. stoljeća. Poslije Drugog svjetskog rata crkvica je dugo stajala zapuštena i prijetila joj je opasnost rušenja. Zahvaljujući poduzetnosti župnika Selaka i oduševljenju naroda, koji je uz teške muke iznio građevinski materijal, crkvica je najnužnije popravljena 1989. godine i blagoslovljena od nadbiskupa Jurića 10. prosinca 1989. godine. Dimenzije su joj 4,80 x 4,20 metara. U unutrašnjosti je oltar iza kojega se nalazi zidna niša za kip. Crkvica nema preslicu. Krov je presvođen i pokriven kamenim pločama. U maloj apsidi nalazi se oltarna menza, duga 180 cm, s udubljenjem na sredini za kamen s relikvijama mučenika. Na zapadnoj strani potpornog zida u malteru je upisana godina 1835. Te se godine na crkvici i oko nje nešto radilo. Doista je neobično s obzirom na ovu crkvicu da su nadbiskupi prigodom svojih vizitacija više puta postavljali župnicima i drugim osobama pitanje o broju crkava u župi i nikada nitko od pitanih nije spominjao ovu crkvicu. Kroz 18. stoljeće o njoj nema spomena.  

srinjine sv nikola nova4. Nova crkvica Svetog Nikole sagrađena je 1910. godine od klesanog kamena uz glavnu cestu, na ulazu u selo, za župnikovanja don Josipa Ceresattija. Blagoslovljena je 1912. godine. Vanjske dimenzije su 6,30 x 3,80 metara. Vrata su na luk, zatvorena željeznim poluotvorenim vratnicama. Poviše vrata je okrugli prozor, a nad pročeljem zvonik na preslicu za jedno zvono. Pješaci i vozači gaje posebnu pobožnost prema sv. Nikoli i ovoj crkvici. Crkvica je temeljito popravljena 1987. godine.  

srinjine svi sveti tvrcici5. Crkva Svih Svetih nalazi se u zaselku Tvrčići. Današnja je crkva sagrađena na mjestu stare crkve, koja se prvi put spominje 1682. godine, a poslije toga redovito je navode splitski nadbiskupi prigodom svojih vizitacija u 18. stoljeću. Današnja je crkva sagrađena od četvrtastog klesanog kamena s jednim okruglim prozorom na pročelju i po dva prozora na luk sa strana. Nad pročeljem je preslica za jedno zvono. Crkva je u početku 18. stoljeća imala bratovštinu, a ima je i danas, koja je 1996. godine crkvu temeljito obnovila. Crkva je duga 12 i široka 6 metara.

srinjine sv roko6. Crkva Svetog Roka je zavjetna crkva podignuta u 19. stoljeću na predjelu zvanom Dračine. Uz crkvu je bila osnovana i bratovština, koja i danas postoji te je njezinim zalaganjem, a i uz novčanu pomoć ostalih župljana, crkva 1989. godine temeljito obnovljena. Tom je prigodom na krov postavljena betonska ploča s kupom. Dimenzije su 8 x 5,50 metara. Crkva je sa svojim dvorištem ograđena suhozidom. Iznad pročelja je preslica za jedno zvono. Godine 1931. crkva je bila prigrađena i dobila današnji oblik.  

srinjine kapelica bl alojzije stepinac7. Kapelica Blaženog Alojzija Stepinca je usputna spomen kapelica na veliki jubilej 2000. godine. Podignuta je na predjelu Brsnik, prema nacrtu inženjera Alena Ćalete. Zidarske su radove izveli domaći majstori Branimir Čović i Ivica Aljinović. Kapelica je obložena bračkim kamenom. Blagoslovljena je 12. lipnja 2000. godine.

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 15
 Prvopričesnici 12
 Krizmanici 15
 Ženidbe 3
 Sprovodi 20