Župa sv. Marka ev. - Orahorah donji sv marko

Adresa: Prapatnice 43, 21 276 Vrgorac
Telefon: (021) 695-200

Župnik: don Ivan Đonlić

Raspored sv. misa


Nedjeljom je sveta misa u 9.00 sati u crkvi sv. Ilije.
Prve nedjelje u mjesecu sveta misa je u crkvi sv. Marka također u 9.00 sati.

Radnim danom sveta misa je prema dogovoru.

Povijest


Župa Orah smještena je uz samu granicu s Hercegovinom. Dijeli se na dva glavna dijela: Gornji Orah i Donji Orah. Gornji Orah sa svojim zaselcima nalazi se u blagoj kotlini na vrhu brda, a Donji Orah  s više zaselaka smješten je na podnožju brda, uz samo polje. Kraj je bio naseljen i u pretpovijesnom razdoblju, što potvrđuje gomila, zvana Grebina kod Dragičevića kuća, a i na ostalim lokalitetima, te dvije pronađene metalne sjekire, koje se čuvaju u Arheološkom muzeju u Splitu.  

Za vrijeme turske vladavine župu su posluživali franjevci iz samostana u Zaostrogu, a poslije oslobođenja od Turaka 1690. godine franjevac iz Vrgorca, koji je obavljao službu kapelana. Sve do godine 1734. Orah je bio u sastavu župe Vrgorac. Te je godine makarski biskup Stjepan Blašković odijelio od Vrgorca, proglasio je samostalnom župom i povjerio svjetovnom svećeniku. Sve do godine 1955. Orahu je pripadale i Prapatnice, koje su te godine odijeljene od Oraha i pripojene župi Stilja, radi pastoralnih razloga. 

orah komuna ivan xxiiiPrva župna kuća nalazila se u zaseoku Brljevići. Sadašnja župna kuća kod groblja i srušene crkve Svetog Marka sagrađena je 1904. godine. U njoj je stanovao župnik za Orah i Stilja do 1968. godine. Tadašnji župnik don Stanko Vrnoga u Prapatnicama je uredio novu župnu kuću i od tada u njoj stanuje župnik Oraha i Stilja-Prapatnice. Župna kuća na Orahu godine 1996. ustupljena je zajednici liječenih ovisnika «Papa Ivan XXIII», koji su je temeljito obnovili.  

Matične knjige potječu iz 1762. godine. U DAZ nalazi se knjiga R od 1762. do 1800. U MU Vrgorac su knjige R od 1901. do 1943, tri sveska; V od 1910. do 1944; U od 1914. do 1939.; U NAS su parice R, V, U od 1817. do 1939. U ŽU je prijepis R od 1925. do 1945.

Godine 1938. u župi je bilo 1.037 duša, a 2001. bilo ih je 363.

Crkve

Sveti marko orah 221. Župna crkva Svetog Marka Evanđelista sagrađena 1785. godine više ne postoji. Bila je to vrlo slaba kamena građevina. Naime, kamen je zidan vapnom pomiješanim s crvenicom. Kako je župa tijekom Drugoga svjetskog rata i poraća ostala bez župnika, nitko o crkvi nije vodio brigu, pa je krov, uslijed velikog prokišnjavanja, dotrajao i sam se od sebe srušio. Poslije urušavanja krova i zidovi su počeli propadati. Narod se iseljavao, a i komunistička vlast činila je pritiske na vjernike, pa je prvi poslijeratni župnik don Kajo Marović 1955. godine za potrebe malobrojnih vjernika u prizemlju župne kuće uredio kapelu, koja je sve do nedavno nadomještala župnu crkvu. Godine 1996. u župnoj su se kući nastanili liječeni ovisnici, koji su 2000. godine sagradili pored župne kuće novu kapelu Svetog Marka, koju je 4. studenoga iste godine blagoslovio nadbiskup Marin Barišić. Kapela je duga 7 i široka 4 metra. U zidnoj niši nalazi se kip sv. Marka. Zajednicu liječnih ovisnika vodi don Oresto iz Riminija u Italiji, a zajednica se zove Papa Ivan XXIII.  

orah donji sv marko2. Crkva Svetog Ilije na Bubnjima (Donji Orah) je stara kamena građevina. Čini se da je sagrađena još za vrijeme turske vladavine ili u prvim godinama 18. stoljeća, nakon što je kraj oslobođen od Turaka i određena granica prema Turskoj. Ova se crkva spominje na početku 18. stoljeća, kada je župa bila u sastavu župe Vrgorac. U matičnim knjigama nalazimo da se vrgorački kapelan potpisivao kao: «Capelanus S. Eliae Bubnji, Banja, Mahovac.» Crkva je obnovljena za župnikovanja don Mladena Margete (1978.-1989.), a današmji je oblik dobila za župnikovanja don Marina Marčića (1991.- 2003.). Crkvena lađa je duga 8,30 i široka 6 metara. Apsida je duga 3 i široka 2,50 metara. Namjesto zvonika na preslicu podignut je ispred pročelja zvonik s piramidalnim završetkom, visok 25 metara. U crkvi je novi kip sv. Ilije. Nabavljeno je i elektrificirano novo zvono teško 200 kg. 

3. Kapela Gospe od Karmela nalazi se kod Buljanovih kuća u Gornjem Orahu. Sagrađena je u 18. stoljeću. Sačuvana narodna predaja govori da je sagradio domaći svećenik Buljan. Kapela je obnovljena za župnikovanja don Marina Marčića 2002. godine. Lađa je duga 6 i široka 5 metara. Apsida je duga 2 i široka 2,20 metara. Na oltaru je kip Gospe od Karmela, a iznad pročelja zvonik na preslicu.


Statistika

2015. godina

 Krštenja 1
 Prvopričesnici 3
 Krizmanici 5
 Ženidbe 1
 Sprovodi 4