Ovaj se ured, uz svoje redovite aktivnosti, u posljednje vrijeme zauzima za pronalaženje lokacija za župne crkve i pastoralne centre na Škrapama i Spinutu te na Travarici u Trogiru, na Domu za hodočasnike u Vepricu. Pripremamo zemljišta, pokušavamo pronaći idejna rješenja kroz natječaje i lokacijske dozvole te ishoditi potvrde glavnoga projekta. Brinemo se o izgradnji bazilike u Solinu kao i doma za hodočasnike u Vepricu. Analiziramo i razrađujemo planove za gradnju i proširenje u župama koje nemaju bogoslužnoga prostora.