Zadaće i djelokrug rada pastoralnoga vikara ravnaju se prema kan. 476 - 481. U Splitsko-makarskoj nadbiskupiji već dulje vrijeme tu je službu obnašao dr. Drago Šimundža. U dekretu mojeg imenovanja (16. srpnja 2013.) posebno je istaknuto da je težište rada pastoralnoga vikara „trajna intelektualna, duhovna i pastoralna formacija i novi pastoralni pothvati u skladu sa znakovima vremena”. S obzirom na dva spomenuta glavna područja djelovanja odvijale su se aktivnosti ovoga ureda u proteklom razdoblju, a u skladu s tim se planiraju aktivnosti i zadaće u narednom vremenu.

U zadaće pastoralnoga vikara spada ponajprije organiziranje četiriju pastoralnih susreta za svećenike naše nadbiskupije: adventska duhovna obnova na početku došašća, korizmena duhovna obnova na početku korizmenoga vremena, svećenički dan ili svećenička skupština krajem mjeseca svibnja te studijski dan krajem rujna. Na prošloj adventskoj i korizmenoj rekolekciji svećenika, koje se inače redovito održavaju u marijanskome svetištu i duhovnome centru Vepric, kratko smo obradili neke važne teme iz posljednjih enciklika pape Franje, „Svjetlo vjere” i „Radost evanđelja”. Na ovogodišnjemu svećeničkom danu podnesena su izvješća voditelja svih ureda i crkvenih ustanova u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.

Bitan element trajne duhovne formacije svećenike jesu duhovne vježbe. Naša nadbiskupija već dulje vrijeme redovito organizira duhovne vježbe za mlađe svećenike (ređene posljednjih deset godina) koje će se ove godine održati u Duhovnome centru sestara Služavki Maloga Isusa („Kuća Djeteta Isusa“) Donji Žabljak bb, Livno od 30. lipnja do 3. srpnja. Voditelj je dr. Ivica Raguž svećenik i profesor teologije na KBF-u u Đakovu. Duhovne vježbe za sve ostale naše svećenike predvodit će o. Stipo Balatinac, DI, u Vepricuu (25.-27. kolovoza).

Za mlađe svećenike godišnje se priređuju dani permanentnog obrazovanja ili cjeloživotnog učenja. Studijski dani za mlađe svećenike održat će se ove godine u kući Duhovnih susreta “Emanuel” Mostarske biskupije (Mostar, Potoci) u vremenu od 25. do 28. kolovoza. Planirano je da bi ti susreti okupljali sve mlađe svećenike iz biskupija Splitske metropolije. Do sada su uz dijecezanske svećenike Splitsko-makarske nadbiskupije redovito sudjelovali svećenici iz Dubrovačke biskupije te iz Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. Svoj dolazak su potvrdila četiri predavača. Obrađivat ćemo teme iz obiteljske problematike. Za svećenički studijski dan 24. rujna u Vepricu predviđena su tri kratka predavanja iz obiteljskoga pastorala na što nas potiče Izvanredna sinoda biskupa u Rimu ove jeseni koja se bavi temom o pastoralnim izazovima obitelji u kontekstu evangelizacije.

Pastoralni vikar je često kontakt-osoba kojoj se obraćaju ljudi bilo laici bilo redovnici ili svećenici u različitim potrebama i pitanjima pastoralnoga djelovanja. Neki vjernici traže određene informacije, drugi dolaze s prijedlozima i konkretnim inicijativama te se žele više aktivirati. Drugi opet traže pomoć u svojim životnim situacijama. Ima i onih koji iznose pritužbe na svoje župnike u različitim stvarima (pristup sakramentima, sprovodi, suradnja u župnoj zajednici).

Na temelju mišljenja, zapažanja i prijedloga sa spomenutih susreta i sjednica Vijeća izradit ćemo nacrt pastoralnih smjernica za djelovanje i dostaviti ih nadbiskupu na odobrenje.