Župa Uznesenja BDM - Podgrađepodgradje uznesenje bdm

Adresa: Don Ivana Škarice 4, Podgrađe, 21207 Kostanje

Telefon: (021) 869-008

Župnik: don Ivan Vrdoljak

Raspored sv. misa

Nedjeljom u 9.00 sati.

Radnim danom
Od studenoga do travnja: u 16.30 sati.
Od svibnja do listopada: u 19.00 sati.

Povijest


Podgrađe je najistočnija župa poljičkog dekanata, koja se nalazi na blagoj i plodnoj padini ispod brda Graca do rijeke Cetine. Brdo Gradac dobilo je ime po staroj ilirskoj gradini koja se na njemu nalazila, a selo je dobilo ime po svom smještaju ispod brda Graca ili Gradine, pa odatle naziv Podgrađe, selo ispod Grada ili Gradine. Iako je Podgrađe rano naseljeno, ono je sve do danas ostalo malo selo i mala župa, koja se odnosi samo na selo.

Podgrađe je u ranom srednjem vijeku pripadalo Poljicima, ali je već za vrijeme vladavine bosanskog vladara Tvrtka I.,u drugoj polovici 14. stoljeća, bilo izdvojeno iz Poljica i pripadalo Radobilji. Takvo je stanje potrajalo i u vrijeme turskih osvajanja i njihove vladavine, sve dok su Poljica održala svoje staro uređenje. 

Župa Podgrađe navodi se u popisu župa apostolskog pohoditelja zadarskog nadbiskupa Oktavijana Gardazorija od 17. siječnja 1625. godine. Tada je župa imala svega 80 duša. Jednak broj duša bio je u Podgrađu i 18. svibnja 1711. godine, koje su živjele u 11 kuća, kako izvješćuje nadbiksup Cupilli. U ovo vrijeme Podgrađe nije bilo samostalna župa, nego u sastavu župe Kostanje.  Godine 1745. Podgrađe se navodi kao samostalna župa sa svojim župnikom don Lukom Jerčićem.  Organskim dekretom iz 1849. godine Podgrađe je ukinuto kao samostalna župa i postalo izložena kapelanija župe Kostanje, te je pod tim naslovom nastavilo živjeti sve do tridesetih godina 20. stoljeća, kada je ponovno zadobilo naslov samostalne župe, kao što ga ima i danas. 

Župna kuća, s prizemljem i dva kata, sagrađena je od klesanog kamena u neposrednoj blizini župne crkve, za župnikovanja don Ivana Sladojevića (1942.-1971.). Stara župna kuća iz 18. stoljeća bila je od župnika Sladojevića 1968. godine obnovljena i u nju su se smjestile dvije sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog, koje su pomagale u župnom pastoralu, ali su poslije nekoliko godina napustile župu.

Matične knjige R od 1829. do 1948., četiri sveska; V od 1859. do 1948., dva sveska; U od 1832. do 1948., dva sveska, nalaze se u MU Omiš. Knjige R od 1825. do 1857., te R i U od 1825. do 1832. nalaze se u DAZ. Stanja duša iz 18. i 19. stoljeća nalaze se u ŽU.

Župa je 1938. godine imala 550 duša, a 2001. godine bilo ih je 298.

Dobro je spomenuti da je župnik Tomić na crkvenom terenu dozvolio izgradnju igrališta, koje je postalo omiljeno okupljalište mladeži ne samo iz Podgrađa nego i susjednih mjesta.

Crkve

podgradje uznesenje bdm1. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, u današnjem obliku, još nije bila završena 1754., kako to izvješćuje nadbiskup Bizza prigodom svoje vizitacije 10. lipnja navedene godine. Nadbiskup je tom prigodom ohrabrio narod da dovrši crkvu. Na temelju toga možemo zaključiti da je crkva bila završena 1756. godine, kako je to uklesano na izvanjskom kamenu u zidu crkve. Crkva je posvećena 13. lipnja 1762. godine od nadbiskupa Nikole Dinarića prigodom njegove prve vizitacije ovoj župi.  Crkva je više puta bila dograđivana. Godine 1822. podignuta je na južnoj strani Gospina kapelica, a godine 1884. sa sjeverne strane podignuta je kapelica Sv. Roka, pa je tako crkva poprimila izgled križa. Godine 1958., za župnikovanja don Ivana Sladojevića, crkva je dobila produžetak na pročelju za 6,40 metara i novi kor. U crkvi su tri oltara od kamena i raznobojnog mramora s inkrustacijama. Iza glavnog oltara u svetištu nalazi se sakristija, a ispred njega postavljen je oltar prema puku. U Gospinoj kapeli je oltar sa starim Gospinim kipom. U južnoj kapeli nalazi se oltarna pala sa svetim Rokom i drugim svecima. U njoj se nalazio kip sv. Blaža, pa je neko vrijeme ova kapela imala naziv sv. Blaža, ali nakon izgradnje njegove crkve na groblju u nju je prenesen i Svečev kip iz župne crkve, pa se nakon toga južna kapela u župnoj crkvi ponovno zove kapelom sv. Roka. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu za tri zvona. Dimenzije crkve su 21 x 7 metara. Crkva je obnovljena za župnikovanja don Krste Tomića. Radovi su završeni 2003. godine. Na krov je postavljena betonska ploča i na nju kupa, postavljena nova električna instalacija i rasvjeta, izvedeno ozvučenje, kameni pod izbrušen, postavljen oltar prema puku, ambon i krstionica, sve od kararskog mramora, te uređen crkveni okoliš, koji je osvijetljen s deset kandelabra. Potrebno je reći da je ova župna crkva sagrađena na mjestu stare, manje crkve, koja je postojala već 1711. godine i za koju je nadbiskup Cupilli zapisao da je «crkva stara». I ta stara crkva bila je posvećena Gospinom Uznesenju. Crkva se spominje 1625. godine, što znači da je sagrađena prije toga vremena.  

podgradje sv blaz2. Crkva Svetog Blaža nalazi se na novom groblju. Crkva je sagrađena od kamena za župnikovanja don Pavla Perlete 1989. godine. S južne i zapadne strane podignut je trijem s dimenzijama 6,60 x 7,95 metara. Tu je i mrtvačnica 3,82 x 6,60 metara sa sanitarnim prostorijama. Godine 2003. župnik Tomić obnovio je crkvu i mrtvačnicu. Na vrhu pročelja crkve je zvonik na preslicu za jedno zvono. U crkvi je kameni oltar s menzom prema puku, a na posebnom postolju kip sv. Blaža, biskupa, koji se prije nalazio u župnoj crkvi.  

podgradje gospa od zdravlja3. Crkvica Gospe od Zdravlja sagrađena je od svećenika glagoljaša iz plemena Marušića za njihove svakodnevne potrebe. Crkva je temeljito obnovljena zalaganjem župljana i Mjesne zajednice 1989. godine. Tom je prigodom stručno obnovljena stara Gospina slika s djetetom Isusom u naručju u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Splitu, a troškove je podmirio nadbiskup Jurić. Prigodom obnove crkve postavljen je novi oltar, kojega je 13. kolovoza 1989. posvetio nadbiskup Jurić, a posljednji svećenik iz Marušića plemena don Jure istom prigodom proslavio zlatnu misu. Dimenzije crkve su 4,50 x 4,75 metara.  

podgradje pohodjenje bdm4. Crkvica Gospe od Pohoda sagrađena je od bijeloga, lijepo klesanog kamena 1992. godine. Na unutrašnjim zidovima crkve postavljene su slike iz poljičke i hrvatske prošlosti, rad ak. slikara Dukića. Kapelica je podignuta na Marušića brdu.  

5. Kapelica Sv. Nikole Putnika je minijaturna kapelica s kipom sv. Nikole iznad Katušića i Milavića kuća. Iznad kapelice diže se veliki križ, koji dominira krajolikom. To je napravilo nekoliko mještana, koji su uredili i pristupni put kroz kamenjar.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 6
 Prvopričesnici 2
 Krizmanici -
 Ženidbe 3
 Sprovodi 9