Župa sv. Ante i Gospe Snježne - Dućeduce gospa od sniga i sv ante

Adresa: Poljička cesta - Vavlje 7, Duće, 21310 Omiš

Telefon: (021) 734-396

Facebook stranica župe: Župa sv. Ante i Gospe Snježne - Duće

Župnik: don Ljubo Pavić

Raspored sv. misa

ZIMSKI RASPORED (od listopada do lipnja)

Nedjeljom u 8.00 i u 10.00 sati.
Radnim danom svete mise su u 7.30 sati, osim u svibnju u 17.00 i u listopadu 16.00-17.00 sati.


LJETNI RASPORED
(kroz srpanj, kolovoz i rujan)

Nedjeljom u 7.00 i u 9.00 sati.
Radnim danom svete mise su u 7.30 sati.

Povijest

Stara župa Duće do šezdesetih godina 20. stoljeća nalazila se s južne strane primorske kose, ispod njezinog vrha Mošnjice. U starom selu narod je živio do polovice 20. stoljeća, kada je počelo masovno preseljenje stanovništva na morsku obalu, na predjele sa starim imenima: Polje (Dugi Rat), Luka, Rogač, Vavlje, Glavica, Dočine. Poslije izgradnje jadranske ceste navedene skupine kuća počele su se povećavati novim doseljenicima, iz raznih mjesta, pa se danas može reći da nove Duće sačinjavaju jedno dugo selo, koje se proteže od granice župe Dugi Rat do granice novoosnovane župe Priko-Omiš.

Ne znamo točno kada je župa ustanovljena, ali možemo sa sigurnošću reći da to nije bilo 1723. godine, kako se to do sada redovito navodilo.  Naime, prigodom vizitacije nadbiskupa Cupillija 1711. godine navodi se župnik don Petar Bilinić i župna crkva Sv. Marka, što govori da je župa postojala i prije te godine. Topografija iz 1680. godine navodi da je u Dućama župna crkva Sv. Marka, dakle za turske vladavine. Budući da je crkva Svetog Marka vrlo stara, neki podaci govore da je iz 12. stoljeća, onda se može reći da je i župa vrlo stara, tim više što je još starija Gospina crkva Stomorica bila župna prije crkve Sv. Marka. Vjerojatno je župa ustanovljena prije turske okupacije.  

Organskim dekretom iz 1849. godine, br. 90, župa Duće svedena je na izloženu kapelaniju, podložnu župi Omiš, što znači da je i nadalje imala svoga svećenika.

Župna kuća u starom selu navodi se u 18. stoljeću. Godine 1963., za župnikovanja don Josipa Perice, sagrađena je na Vavlju nova župna kuća. Na katu je uređen stan za župnika, a u prizemlju je otvorena župna kapela, posvećena sv. Josipu Radniku u kojoj se obavljalo župno bogoslužje do izgradnje nove župne crkve 1982. godine.

Matične knjige R od 1825. do 1948.; V od 1860. do 1948. i U od 1825. do 1948., dva sveska, nalaze se u MU Omiš. Knjiga V od 1825. do 1857. nalazi se u DAZ. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1940. nalaze se u NAS. Nepotpuno Stanje duša iz 1876. nalazi se u ŽU.

Godine 1938. u župi je bilo 748 duša, a 2001. godine bilo ih je 1.623.

Crkve

duce gospa od sniga i sv ante1. Nova župna crkva Svetoga Ante i Gospe od Snijega nalazi se u predjelu Vavlje, nedaleko od morske obale. Crkva je betonska građevina, a sagrađena je za župnikovanja don Ćirila Žamića i posvećena od nadbiksupa Franića 19. rujna 1982. godine, iako još nije bila posve uređena. Od tada se u njoj održava redovito župno bogoslužje i istovremeno se crkva uređivala pod vodstvom novoga župnika don Jure Naranče. Crkva je sagrađena u modernom stilu prema projektu Eugenije Hamzić iz Rima. Ispred crkve naknadno je podignut zvonik. Kamena oltarna menza prema puku ima oblik brodskog kapetanskog mosta. Strop je betonski kasetirani. Krstionica je smještena u otvorenu unutrašnju kapelicu. Crkva ima dvostruke naslovnike, jer se na taj način htjelo počastiti prethodne župne crkve.  

duce gospa od sniga stomorica2. Crkva Svete Marije ili Gospe na Stomorici nalazi se na vrhu primorske kose Vršine, iznad Sela. Prvi put se spominje u Supetarskom kartularu 1080. godine, što znači da je sagrađena i prije te godine. To je bila prva župna crkva za katun Duće kojima je pripadao i zaselak Truše, u prodolini sjeverozapadno od crkve. Dana 17. rujna 1944. crkva je bila posve razorena, ali su mještani već 1946. godine sagradili novu na istome mjestu. Crkvu je blagoslovio biskupov delegat don Lovre Katić. Tom se prigodom dogodio, prema svjedočanstvu mnoštva nazočnih vjernika, neobičan događaj. Naime, pred početak mise, oko 10 sati, nad crkvom se pojavila snježna mećava. Pahuljice nisu padale na zemlju, nego su lebdjele u zraku i pretvarale se u kapljice. To je potrajalo oko 20 minuta. Crkva ima dimenzije 8 x 4,10 metara.  

duce sv marko3. Crkva Svetoga Marka nalazi se zapadno od Sela, a dugo vremena bila je župna crkva, da bi od 1864. godine ostala kao grobljanska crkva sve do danas. Crkva ima elemente romanike, a zvonik na preslicu ima obilježja gotičkog stila. Crkva je pregrađivana pa nije sačuvana u prvotnom obliku, što je izraženo i u razlici stilova gradnje koji se na njoj nalaze. Na temelju kopije pisma, prepisanog od don Luke Jurjevića ili Duića 1762. godine, koje se nalazi u Zgodopisju župe Duće, govori se o jednom događaju od 10. siječnja 1150. godine i gradnji crkve Sv. Marka. Ako je to pismo vjerodostojno, a to potvrđuju elementi romaničkog stila prve crkve preostali do danas, onda je prva crkva, sagrađena polovicom 12. stoljeća, a njezina pregradnja mogla je uslijediti u gotičkom stilu u 14. ili možda 15. stoljeću. Na crkvi je zvono s godinom 1468., što također ukazuje na njezinu starinu. Nadbiskup Cupilli 1711. godine naziva je župnom crkvom. Crkva je prvotno imala jednu lađu s apsidom, a u 15. stoljeću dobila je sa sjeverne strane proširenje, pa ima izgled dvostruke crkve. Svod je slomljen, gotički, a na pročelju je mali otvor u obliku križa. Oltarna menza nalazi se na zidanom stupu. Na menzi je šestokraka zvijezda i polumjesec, što očito govori da je to stećak-ploča. Taj podatak govori da je oltar podignut u 14. ili 15. stoljeću. U sjevernom, dograđenom dijelu je oltar sv. Ante. Oltarna slika je triptih sa središnjim likom Gospe s Djetetom. Krov je pokriven kamenim pločama. Izvanjske dimenzije crkve su 7,70 x 4,60 metara. Crkva je uvrštena u Registar nepokretnih spomenika kulture br. 837.  

duce sv ante4. Crkva Svetoga Ante nalazi se u Selu. U današnjem je obliku sagrađena 1864. godine na mjestu starije crkvice iz druge polovice 18. stoljeća. Jer je većih dimenzija i budući da se nalazi u selu ova je crkva sve do izgradnje nove crkve na morskoj obali bila župna crkva. Pozadi crkve, za župnikovanja don Jure Naranče Starijega, 1939. godine podignut je kameni zvonik s piramidom i po dva otvora s polukružnim završetkom na katu za zvona, na sve četiri strane. Na oltaru je bila slika Gospe s Djetetom, rad Vlahe Bukovca, koja se sada čuva u župnom uredu. Na vrhu pročelja je preslica za dva zvona. Godine 1991., za župnikovanja don Jure Naranče Mlađega, crkva je temeljito popravljena.

duce sv ivan krstitelj groblje5. Kapela Svetog Ivana Krstitelja podignuta je na novom groblju 1972. godine. To je moderna građevina s križem na pročelju, obloženim metalnom oplatom, a na vrhu pročelja je veliki kolut, također obložen metalnom oplatom. U kapeli je jednostavni kameni oltar prema puku, a do njega na posebnom postolju kip sv. Ivana Krstitelja. Na ploči pored vrata nalazi se natpis: «Vama koji ovdje počivate podigli smo ovo počivalište u bratskoj slozi 1972.»

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 15
 Prvopričesnici 18
 Krizmanici 22
 Ženidbe 6
 Sprovodi 8