Župa sv. Nikole b. - Ostrvicaostrvica sv nikola

Adresa: Ostrvica, 21253 Gata
Telefon: (021) 867-675

Facebook stranica župe: Župa sv. Nikole b.- Ostrvica

Župnik: don Bariša Plećaš

Raspored sv. misa

Nedjeljom i blagdanima
Od 25. kolovoza do 1. srpnja - u 10.30 sati u župnoj crkvi;
(Od 1. srpnja do 25. kolovoza - u 9.30 sati u župnoj crkvi.)

Radnim danom
Župna crkva - u 16, 17, 18 ili 19.00 sati (ovisno u dužini dana).

Povijest

Područje današnje župe Ostrvica već je u pretpovijesno vrijeme bilo naseljeno od starih Ilira, o čemu govore njihove gomile. Sigurno je ovaj kraj bio naseljen i za vrijeme rimske vladavine, što potvrđuju pronađeni ostaci rimskog seoskog dvorca (villae rusticae). Ostrvica je staro hrvatsko naselje, koje je u srednjem vijeku pripadalo poljičkom katunu Čišla.

Župa se u dokumentima prvi put spominje 1625. godine, ali je sigurno da je postojala i prije te godine. Naime, župnik don Jure Krcatović 17. siječnja 1625. godine dao je izjavu Ivanu Tomku Mrnaviću, suradniku papinskog pohoditelja dalmatinskih biskupija zadarskog nadbiskupa Oktavijana Gardazorija, da je već 15 godina župnik Ostrive. Na temelju toga možemo reći da je župa sigurno postojala 1610. godine, a i prije. Budući da se župna crkva Sv. Nikole u Ostrvici spominje daleke 1452. godine, možemo s velikom vjerojatnošću pretpostaviti da je i župa ustanovljena u to vrijeme, ako ne i ranije. Sve do 1849. godine Ostrvica je bila samostalna župa. Organskim dekretom, br. 93, iz navedene godine, Ostrvici je pripao dio Čišala i svedena je na izloženu kapelaniju ovisnu od župe Gata. Što je značio status izložene kapelanije već je rečeno prije, a župa je nastavila živjeti svojim dotadašnjim životom sve do danas, kada je pred Drugi svjetski rat ponovno postala samostalna župa, kao što je to bila i u dalekoj prošlosti.  

Župna kuća nalazi se u neposrednoj blizini župne crkve. Budući da je kamena stara kuća postala neprikladna, za župnikovanja don Anđelka Dukića (1982.-1988.) počela se graditi nova župna kuća s vjeronaučnom dvoranom i garažom uz staru kuću. Dukić, zbog premještaja na novu dužnost 1988. godine, kuću nije uspio do kraja urediti, pa je to nastavio njegov nasljednik don Mladen Vukasović (1988.-1996.).  

Matične knjige R od 1942. do 1948.; V od 1943. do 1948. i U od 1942. do 1948. nalaze se u MU Omiš. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1817. do 1967. nalaze se u NAS.

Crkve

ostrvica sv nikola1. Župna crkva Svetog Nikole podignuta je usred sela, na velikoj hridi, 1452. godine. Ta je godina uklesana iznad glavnih vrata. Po različitosti izgleda zidova može se zaključiti da je crkva tijekom svoje duge povijesti više puta doživjela preinake. Na vrhu pročelja diže se zvonik na preslicu za tri zvona. Na sredini pročelja ističe se lijepa kamena osmerokraka rozeta. Svi su prozori normalne veličine s polukružnim završecima. Svod je prelomljeni, gotički. Posljednja temeljita obnova crkve izvršena je za župnikovanja don Anđelka Dukića (1982.-1988.), elektrificirana su zvona, uređen prilaz do crkve, stari drveni kor zamijenjen je betonskim, na krov je postavljena betonska ploča i nova kupa, te učinjene nove kamene stepenice, koje vode na krov do zvona. Akademski slikar iz Češke Rudy Novotny naslikao je na ogradi kora panoramu Ostrvice sa svecima zaštitnicima župe i Poljica. Crkva je duga 14 i široka 8 metara. U crkvi su tri mramorna oltara: Veliki, Gospin i sv. Nikole. Ispred velikog oltara postavljen je oltar prema puku. Na crkvi se uočavaju tri dijela: lađa, svetište i polukružna apsida, što se odražava i na krovu, koji je u tri razine.  

ostrvica sv ante2. Crkva Svetog Ante nalazi se južno od sela, a posvećena je sv. Anti Padovanskom i sv. Anti Opatu. Sagrađena je 1708. godine od klesanog kamena, s kamenom osmerokrakom rozetom na pročelju i zvonikom na preslicu za jedno zvono. Crkva ima bačvasti svod i četvrtastu apsidu 2 X 2 metra, dok su dimenzije lađe 8 X 5 metara. S lijeve strane vrata na pročelju nalazi se mali četvrtasti prozor. Crkva je temeljito obnovljena za župnika Dukića 1985. godine, kada je na krov postavljena betonska ploča i na nju vraćene kamene ploče. Pretpostavlja se da je crkva sagrađena na temeljima neke stare crkve. U crkvi je samo jedan oltar i kipovi sv. Ante Padovanskog i sv. Ante Opata. Godine 1748. župnik don Ivan Maneničić spominje da se crkva Sv. Ante nalazi «na Privorcu».  

ostrvica zvecanje sv roko3. Crkva Svetog Roka nalazi se uz granicu sa župom Zvečanje. To je zavjetna crkva podignuta u čast sv. Roku, zaštitniku od kužnih bolesti, od župljana Ostrvive i Zvečanja. Crkva je sagrađena 1920. godine od lijepo klesanog kamena na ruševinama stare crkve, koja je bila podignuta poslije oslobođenja od Turaka, krajem 17. stoljeća. Poslije izgradnje crkve u nju je postavljen novi kip sv. Roka. Godine 1986. crkva je temeljito obnovljena prilozima obiiju župa: Ostrvice i Zvečanja.  

ostrvica kapelica sv ante4. Kapelica Svetog Ante Opata je usputna kapelica, sagrađena od bijelog klesanog kamena. Dimenzije su joj 1,20 X 1,20 metara. Nalazi se uz cestu na ulazu u Donju Ostrvicu. Kapelica ima bačvasti svod i betonski krov. U njoj se nalazi kameni Svečev kip.

 

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 9
 Prvopričesnici 7
 Krizmanici -
 Ženidbe 1
 Sprovodi 9