Župa Gospe u Siti - Strožanac-Podstranastrozanac uznesenje bdm gospa u siti nova

Adresa: Gospe u Siti 73, 21312 Podstrana
Telefon: (021) 333-500

Web-stranica župe: Župa Gospe u Siti - Strožanac

Facebook straica župe: Župa Gospe u Siti - Strožanac

Župnik: don Ante Vranković

Raspored sv. misa

Nedjeljom
Od listopada do ožujka - u 9.00, 11.00 i 18.00 sati;
Od travnja do listopada - u 9.00, 11.00 i 19.00 sati
Kroz srpanj i kolovoz - u 9.00 i u 19.00 sati

Radnim danom
Od listopada do ožujka - u 17.30 sati;
Od travnja do listopada - u 18.30 sati
Kroz srpanj i kolovoz - u 19.30 sati

Povijest

Župa Strožanac-Podstrana osnovana je 8. prosinca 1995. godine na zapadnom dijelu dotadašnje jedinstvene župe Podstrana. Prvi župnik imenovan je don Ante Čotić, koji je do tada obnašao službu župnog pomoćnika. I prije je bilo pokušaja da se na predjelu Strožanca osnuje samostalna župa, jer je naselje stalno raslo, ne samo naseljavanjem domaćih obitelji nego još više obitelji doseljenih iz drugig mjesta, a župna crkva bila im je daleko. Konkretno, to je bilo učinjeno 8. ožujka 1987. godine, ali se tada u tome nije uspjelo jer su neki domaći ljudi u tome vidjeli razbijanje Podstrane i pružali otpor, koji je u onim prilikama bio štetan i za samo mjesto i za župnu zajednicu. Vrijeme je učinilo svoje i ljudi su uvidjeli da je osnivanje nove župe potrebno i u svakom pogledu korisno, kako u svjetovnom tako i u crkvenom pogledu. Svakome je danas jasno da Podstrana nije više malo poljičko selo, nego veliko i moderno prigradsko naselje, koja je postala općinsko središte.

Na području nove župe našli su se mnogi ostaci iz vremena rimske vladavine, kao što je velika seoska vila (villa rustica) po kojoj je kasnije predjel oko nje prozvan Polača (palatium – palača), grobovi, nadgrobni spomenici (stellae), kao i temelji starokršćanske crkve. I Hrvati su vrlo rano na ovom području imali svoja naselja od kojih se u 11. stoljeću spominje Perun, što po imenu podsjeća na razdoblje prije pokrštenja. Ispod brda Peruna bilo je i drugo naselje zvano Gostan, prvi put spomenut 1208. godine, te mali zaselak Mirča, prvi put spomenut 1430. godine, kao i Opaće Selo, prvi put spomenuto 1431., a župa u njemu 1495. godine. Sva su ova sela iseljena početkom 16. stoljeća zbot turske opasnosti, a njihovi se stanovnici preselili u utvrđeni Split. 

Spomenuta srednjovjekovna hrvatska sela imala su svoju crkvu Svete Marije u Siti, koja se u dokumentima spominje krajem 11. stoljeća, kao i crkvu Svetog Jurja na Perunu, za koju se drži da je sagrađena prije 10. stoljeća.

Kako smo već rekli, Strožanac je sve do 1995. godine bio u sastavu jedinstvene župe Podstrana. Osnivanjem samostalne župe župnik se nastanio u unajmljenom stanju, a župnom crkvom proglašena je kapela Gospe u Siti.

Matične knjige vode se od osamostaljenja župe 1995. godine.

U župi ima oko 2.500 duša. Na području župe nalazi se samostan sestara Služavki Maloga Isusa od 1974. godine. Sestre drže dječji vrtić i pomažu u pastoralnim potrebama župe.

Crkve

strozanac uznesenje bdm gospa u siti stara1. Stara župna crkva Velike Gospe ili Gospe u Siti podignuta je od 1956. godine na mjestu stare crkve. Na ovom je mjestu bila stara srednjovjekovna Gospina crkva, koja je bila podignuta na mjestu starokršćanske crkve, srušene za vrijeme avarskog prodora, u prvoj polovici 7. stoljeća. Na njezinim su ruševinama sagradili crkvu prvi kršteni Hrvati. Ta je starohrvatska crkva izdržala sve turske opasnosti, dok nije u ožujku 1944. godine srušena od njemačke vojske. Kako smo gore spomenuli, na ruševinama te stare crkve podignuta je današnja od 1954. do 1956. godine. Crkva je duga 10 i široka 5 metara. Neki sačuvani dijelovi iz stare crkve uzidani su u novu, današnju.  

gospausiti2. Nova župna crkva Gospe u Siti posvećena je 17. svibnja 2007. Župna crkva s pastoralnim centrom gradila se kod dotadašnje crkvice, prema nacrtu arh. Slavena Rožića. Pošto teren na kojemu se crkva gradi arheološki uopće nije bilo istraženo, na prijedlog župnog pomoćnika don Ante Čotića, stručnjaci su od 1990. do 1993. godine obavili arheološka istraživanja i pronašli predmete iz vremena rimske vladavine, koji će nakon izgradnje nove crkve biti postavljeni u sadašnju crkvu. Nakon izvršenih pripremnih radova, dne 7. prosinca 1996. godine nadbiskup Jurić blagoslovio je temeljni kamen. Crkva ima oko 350 četvornih metara, a prostor cjelokupnog pastoralnog centra, zajedno s crkvom, ima 900 četvornih metara. 

strozanac sv juraj perun3. Crkva Svetog Jurja na brdu Perunu. Sagrađena je prije 10. stoljeća od prvih stanovnika starih naselja Peruna i Gostana. Crkvica je pripadala župi Svete Marije od Opaćeg Sela (Gospe u Siti). Crkvica ja sagrađena od grubo tesanog kamena s mnogo žbuke. U plitkoj polukružnoj apsidi nalazi se oltarna menza na četvrtastom zidanom stupu. Iako spada u red najstarijih crkvica na ovom području prvi put je u dokumentima spomenuta 1397. godine. Dimenzije su 6 x 4 metra. Na njezinom pročelju nikada nije bilo zvonika na preslicu. Krov je presvođen i pokriven kamenim pločama. Pošto se crkvica nalazi na vrhu brda, više puta bila je oštećena od groma ili nevremena, a u Drugom svjetskom ratu i od granate, ali je uvijek od naroda bila popravljena. Godine 1988. godine na crkvicu postavljena željezna vrata i poslije toga bila je popravljena.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 41
 Prvopričesnici 72
 Krizmanici 64
 Ženidbe 9
 Sprovodi 18