Župa sv. Ante Padovanskog - Prugovoprugovo sv ante nova

Adresa: Prugovo, 21231 Klis
Telefon: (021) 253-053

 

Župnik: fra Miroslav Modić

Raspored sv. misa


Nedjeljom
Sv. Frane (Broćanac) - 9.00 sati;
Sv. Ante (Prugovo) - 11.00 sati.

Radnim danom su svete mise prema dogovoru.

Povijest

Župa Prugovo obuhvaća sela Prugovo i Broćanac. U srednjem vijeku pripadala je hrvatskoj župi Zmini, a za vrijeme turske vladavine nahiji Zmino polje. Prugovo se prvi put spominje 1397. godine u popisu sela Kliškog kotara.  Turci su ovaj kraj zauzeli 1516. godine i u njemu su se zadržali do 1685. Poznato je da je u posljednjim godinama turske vladavine ovaj kraj pastorizirao franjevac iz visovačkog samostana fra Bonaventura Biloglav. Godine 1683. u Prugovu su misionarli apostolski misionari don Nikola Bijanković i don Ivan Antunović, što znači da je u Prugovu živjelo katoličko stanovništvo, kako pod turskom upravom tako i prije doseljenja novog stanovništva iz Hercegovine 1687. godine pod vodstvom franjevaca Marinovića i Radić-Budalića.  Dolaskom novog stanovništva župa se znatnije napuičila. Poslije toga župničku službu na ovom području obavljali su franjevci iz samostana u Živogošću, koji su osim Prugova i Broćanca pastorizirali još neko vrijeme Gizdavac, Muć, Neorić i Konjsko. 

Župa je osnovana 1690. godine i od tada su je vodili franjevci, uz prekid od 1812. pa do 1884. godine, kada su župom upravljali svjetovni svećenici zbog nestašice svećenika franjevaca provincije Presvetog Otkupitelja.

Župna kuća je sagrađena u 19. stoljeću. Biskup Cupilli je 1709. godine zapisao da župne kuće nema i da župnici stanuju sad kod jednih, sad kod drugih mještana. Kasnije su župnici stanovali u kući splitskoga samostana u Obilice kod Vukinih kuća.  Današnja je kuća sagrađena početkom 19. stoljeća. Već je godine 1832. biskup Miošić zapisao da je župna kuća u lošem stanju. Godine 1897. Kotarsko poglavarstvo u Splitu utvrdilo da je kuća trošna i učinjen je troškovnik za njezin popravak. Radovi su počeli tek 1907. godine.  Kuća je u Drugom svjetskom ratu bila zapaljena. Temeljito je popravljena 1961. godine. Uz kuću je uređena i vjeronaučna dvorana.

Matične knjige R od 1825. do 1852.; V od 1825. do 1857. i U od 1825. do 1854. nalaze se u DAZ. Knjige R od 1900. do 1940., prijepis, nalazi se u ŽU. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1940. nalaze se u NAS. Stanja duša iz 18. i 19. stoljeća nalaze se u ŽU. Matična knjiga R, župnika fra Lovre Jazičića, od 1700. do 1704. godine nalazi se u arhivu sinjskog samostana.

Župa je 1938. godine imala 1.780 duša, a 2001. godine bilo ih je 645 (Prugovo 476, Veliki Broćanac 169).

Crkve

prugovo sv ante stara1. Stara župna crkva Svetog Ante nalazila se na današnjem groblju. Kada je župu pohodio splitski nadbiskup Stjepan Cupilli 1709. godine zapisao je da je u Prugovu novosagrađena crkva Svetog Ante, pokrivena ciglom. Tada je na oltaru bila velika slika s likovima Bl. Dj. Marije, sv. Frane i sv. Ante, nema zvonika, zvono je visjelo na jednom stablu. (Katić, Prilike, str. 245;Vizitacija 1709.). Treba reći da je crkva sagrađena prije 1704. godine, naime, te je godine don Mate Bakotić imao misije u Prugovu i u svom zapisu navodi crkvu Svetog Ante. Na temelju toga možemo reći da je crkva sagrađena prigodom osnivanja župe 1690. ili malo vremena poslije toga. Crkva je imala i dva pokrajna oltara u kapeli koji su bili slabo opremljeni pa je Cupilli naredio da se narod pobrine da se srede oltari sv. Nikole i Anđela Čuvara. Isti je nadbiskup 1718. godine zapisao da je crkvena lađa duga 12 i široka 7 lakata, a kapela je duga 5,5 i široka 7,5 lakata. I godine 1832. biskup Miošić piše da je crkva imala tri oltara. (Vizitacija, 1832.). Ova je crkva srušena 1881. godine, nakon izgradnje nove crkve. Od nje je ostavljena kapela, koja je prezidana novim zidom i postavljen zvonik na preslicu za jedno zvono i pretvorena je u grobljansku kapelu, koja se i danas nalazi na groblju.  

prugovo sv ante nova2. Nova župna crkva Svetog Ante gradila se od 1876. do 1880. godine za župnikovanja don Ante Milića. To je lijepa kamena građevina s elementima neoromanike. U tlocrtu ima oblik latinskog križa. Pokrajni su zidovi izvana ukrašeni visećim arkadama. Iznad glavnih vrata je timpan, a tri prozora s polukružnim završecima i sat na zabatu razbijaju veliku plohu pročelja. Na vanjskim zidovima nalaze se plitke lezene. Apsida je peterokutna. Uz apsidu je podignut kameni zvonik. Sakristija se nalazi iza glavnog oltara. Na crkvenoj lađi su po tri prozora na luk. Krov je u lađi na jednoj razini, prezbiterij na drugoj i apsida na trećoj razini. Veliki oltar je od mramora s intarzijama. Pored velikog mramornog svetohraništa nalaze se kipovi sv. Jeronima i sv. Nikole, biskupa. Pokrajni mramorni oltari posvećeni su Gospi i sv. Anti. U nišama do triumfalnog luka nalaze se kipovi Bezgrešne i sv. Ante s djetetom Isusom u naručju, koji na glavi ima srebrenu krunu. Još u crkvi veću vrijednost ima staro Raspelo i slike Križnog puta. Crkva je do sada više puta popravljana. Veći zahvat na crkvi je izveden 1966. godine za župnikovanja fra Stanka Bačića. Ispred velikog oltara postavljen je oltar prema puku. Godine 1994. mještani umjetnici, braća Petar i Vlado Jakelić te njihov rođak Andrija Jakelić, crkvu su ukrasili svojim slikama. Petrovo djelo prikazuje Isusovo rođenje i smrt, jedna Vladina slika prikazuje Majku Božju, a druga Majku Božju poviše panorame Prugova s hrvatskim vojnikom. Andrija je darovao sliku sv. Ante i sliku fra Rafe Kalinića, domaćeg franjevca, ubijenog 1943. godine. Treba istaknuti da je još 1936. godine strop crkve ukrasio svojim slikama umjetnik Ljubo Bašić.  Lađa crkve duga 25 i široka 11,50 metara. Oko crkve je velik šumovit prostor, koji ugodno djeluje. Godine 1974., za župnikovanja fra Ivona Samardžije, uz ogradni zid podignuto je 14 kapelica Križnog puta.

prugovo brocanac sv frane3. Područna crkva Svetog Frane Asiškoga nalazi se u Broćancu. Sagrađena je od domaćeg kamena, nepravilog oblika. Crkva ima četvrtastu apsidu, a iznad pročelja preslicu od betona i kamena za tri zvona. Ova crkva prvi put se spominje u vizitaciji biskupa Miošića 1832. godine. Biskup kaže da se nalazi na Broćancu i da je posvećena sv. Frani, a uzdržava se od milostinje. U apsidi je bačvasti svod. U niši do svetišta je kip sv. Frane. Krov je pokriven ravnom kupom. Prozori su naknadno povećani. Crkva je duga 12 i široka 6 metara. U novije je vrijeme ova kamena crkva izvana ožbukana. Crkveni prostor ograđen je zidom.

 

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 10
 Prvopričesnici 10
 Krizmanici 8
 Ženidbe 6
 Sprovodi 15