Župa sv. Martina b. - Rudaruda sv martin

Adresa: Ruda 147, 21242 Grab
Telefon: (021) 834-101

 

Župnik: don Marin Matijaca

Raspored sv. misa

Nedjeljom i blagdanima su svete mise u 8.30 (tiha misa) i u 10.00 sati (župna misa) u župnoj crkvi sv. Martina.

Radnim danom svete mise u 8.00 sati kroz cijelu godinu u kapeli Srca Isusova kod župne kuće. 


Povijest


Župa Ruda smještena je u slikovitom kraju s desne strane rječice Rude, a sastoji se od dva sela: Velike i Male Rude. Selo se prvi put spominje u 15. stoljeću. Naime, dana 15. ožujka 1418. godine u gradu Sinju knez Ivaniš Ivanović Nelipić – između ostaloga knez Cetine, Klisa i Rame, bivši ban – dariva braći Vignju, Pavlu i Grguru, sinovima Dobravoja Dehojevića i njihovu sinovcu Nikoli pok. Vučete, te njihovim potomcima za njihovu vjernu službu selo Rudu u Cetinskoj župi u njegovim pravim i zakonitim međama».  Selo je sigurno postojalo i prije nego što je napisan navedeni dokument 1418. godine. Kao što se vidi iz navedenog citata, u srednjem vijeku selo je pripadalo župi Cetina. Poslije toga o Rudi nema  nikakvih  vijesti sve do privremenog oslobođenja od Turaka krajem 17. I poslije oslobođenja od Turaka velikog dijela Cetinske krajine, Ruda s ostalim selima s lijeve strane Cetine i nadalje je ostala pod turskom vlašću, pa su neki, koji su poslije kratkotrajnog oslobođenja pri samom kraju 17. stoljeća dobili zemlje u Rudi, poslije povratka pod tursku vlast 1699. godine preselili u oslobođena sela Sinjke krajine. Među obiteljima koje su dobile posjede u Rudi u jednom popisu iz 1708. godine navode se: Gašpar, Petrović (dvije obitelji), Crljen, Tadić, Putnik, Roguljić, Varivodić, Bakić, Vladarić, Marinović i Aliotović.  Konačno oslobođenje od Turaka Ruda je dočekala zajedno s okolnim selima 1715. godine. Mirom u Požarevcu 1718. godine granica između turske Bosne i Mletačke Republike pomakunta je s Cetine na vrhove Kamešnice.

Poslije oslobođenja od Turaka Ruda je bila u sastavu župe Otok. Od 1775. godine imala je posebnog kapelana, svjetovnog svećenika, a samostalnom župom proglašena je 1791. godine.      

Župna kuća nalazi se u Maloj Rudi. Današnja kuća, s vjeronaučnom dvoranom i garažom, sagrađena je za župnikovanja don Ante Čipčića 1976. godine. Stara i neugledna kuća je srušena. U početku su kapelani stanovali u pojati, koja je nadograđena u vrijeme osamostaljenja župe, oko 1791. godine. Kasnije je sagrađena od kamena kuća na kat, koja je prigodom gradnje današnje kuće srušena.  

Matične knjige R od 1849. do 1859; V od 1832. do 1851; U od 1815. do 1876., dva sveska, nalaze se u ŽU. Knjige R od 1860. do 1948., četiri sveska; V od 1888. do 1946., dva sveska, i U od 1876. do 1946., tri sveska, nalaze se u MJU Grab. U NAS nalaze se nepotpuna godišta parica R, V i U od 1851. do 1942., kao i Stanje duša od 1800. do 1870. godine.

Župa je 1938. godine imala 1.150 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 944.

Crkve

ruda sv martin1. Župna crkva Svetog Martina Biskupa, sagrađena je 1897., a posvećena je 1899. godine. Crkva je sagrađena od domaćeg klesanog kamena, duga je 29 i široka 11 metara. Iznad vrata je kameni timpan s manjim kamenim križem, a poviše njega okrugli prozor. Iznad pročelja je veći kameni križ. Krov je u tri ravnine, najviši je iznad lađe, nešto niži iznad svetišta, a još niži iznad polukružne apside, koja je pokrivena betonskom pločom. Glavni oltar u svetištu crkve napravljen je od domaćeg kamena muljike. Iza oltara je sakristija. Ispred glavnog oltara postavljen je metalno-drveni oltar prema puku. Na crkvi je deset velikih prozora s polukružnim završetkom. S lijeve strane glavnih vrata, ispod kora, naknadno je napravljena sakristija. Crkva je obnavljana 1922. i 1971. godine. S lijeve strane pročelja podignuta je betonska zvonara na kojoj su dva zvona. Stara crkva Svetog Martina počela se graditi 1740. i do 1750. godine nije bila završena, kako navodi nadbiskup Bizza u izvješću pastirskog pohoda te godine. Ona je sačuvana do danas, a nalazi se na sredini groblja. 

ruda sv ivan nepomuk2. Kapela Svetog Ivana Nepomuka nalazi se kod župne kuće i služila je za svakodnevne potrebe župnika sve do šezdesetih godina 20. stoljeća, kada je, za župnikovanja don Josipa Melkija, sagrađena nova kapela Srca Isusova. Kapela je sagrađena 1875. godine, za župnikovanja don Petra Sladojevića.  

ruda srce isusovo kapela3. Kapela Srca Isusova nalazi se u Velikoj Rudi kod župne kuće. To je betonska građevina, sagrađena za župnikovanja don Josipa Melkija (1940.-1966.). Duga je 8 i široka 6 metara. U kapeli je kip Srca Isusova.

ruda kapelica sv klement4. Kapelica Svetog Klementa, pape i mučenika, je usputna, zavjetna kapelica, koja se nalazi pored puta kojim se od župne crkve ide u Veliku Rudu. Podignuta je 1923. godine.

 

 

 

Statistika

Statistički podaci o župi

 Godina 2015. 2016. 2017.
 Krštenja 5 9  
 Prvopričesnici 7 10  
 Krizmanici 22 -  
 Ženidbe 3 5  
 Sprovodi 17 12