Provincija Presvetoga Srca Isusovaskolske-sestre-franjevke-splitska-provincija

Provincijalka: s. Andrea Nazlić

Adresa: Lovretska 9, 21000 Split
Telefon: (021) 319-660; 319-366, fax. 319-358

Web-stranica: http://split.ssfcr.org/hr/home

Družba je osnovana u Mariboru 1869. godine, nakon što se nekoliko sestara odijelilo od matične družbe u Grazu u Austriji, nastale 1843. godine. Sestre su iz Maribora došle u Split 1904. godine na poziv biskupa Filipa Frane Nakića. Godine 1922. Družba je razdijeljena na četiri provincije: mariborsku, hrvatsku sa sjedištem u Splitu, tršćansku i sjevernoameričku. Kasnije su nastale u našim krajevima još dvije provincije: mostarska (1932.) i sarajevska (1942.). Danas Družba ima devet provincija i rimsku regiju. Vrhovna uprava Družbe je u Rimu. Splitska provincija ima naslov: Školske sestre franjevke Krista Kralja, provincija Presvetog Srca Isusova.


Samostan na Lovretu u Splitu

Adresa: Lovretska 9, 21000 Split
Telefon: (021) 319-366, fax. 319-358

Dom umirovljenika: (021) 319-354

Sjedište splitske provincije nalazi se u samostanu na Lovretu u Splitu. To je ujedno i kuća odgoja. Samostan je podignut 1913-1914. godine sa svrhom otvaranja domaćinske škole. Sestre su do tada stanovale u gradu na vrhu Bosanske ulice u samostanu franjevačkih trećoredica koje su tu stoljećima živjele kod crkvice sv. Ciprijana srušene 1928. godine. Samostan na Lovretuje u dva navrata nadograđen. Sadašnja samostanska kapela, sagrađena 1940. godine, posvećena Presvetom Srcu Isusovu, u novije vrijeme je preuređena i obogaćena mozaikom i vitrajima ako slikara Josipa Botterija Dinija. U samostanu živi 65 sestara. Gotovo polovica sestara u samostanu su starije životne dobi. Od samih početaka sestre se bave izradom crkvenoga ruha. Neke od sestara djeluju kao vjeroučiteljice i profesorice u osnovnim i srednjim školama, te kao pastoralne suradnice i voditeljice liturgijskoga pjevanja u župama: Split-Spinut, Klis, Prugovo, a neke u medicinskoj službi u bolnici. Poslije uspostave demokratske vlasti u Republici Hrvatskoj sestrama je 1994. godine predan Dom za starije i nemoćne osobe Lovret i povjereno vodstvo Doma koji je sagrađen 1960. godine na sestrinskom nacionaliziranom vrtu uz samostan. U samostanskom vrtu nalazi se kapelica Gospe Lurdske iz 1938. godine, a u samostanskom parku ispred kuće dana 24. studenoga 2003. godine postavljenje reljefna kamenoj ploči s likom sv. Franje Asiškoga, rad Slavena Kulića.


Sestre u Franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu

Adresa: Trg Gaje Bulata 3, 21000 Split
Telefon: (021) 340-190

Zajednica sestara u Franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu ustanovljenaje 1949. godine, kada su sestre preuzele vođenje domaćinstva u samostanu i sakristansku službu u crkvi. Danas u toj zajednici ima šest sestara. Uz domaćinstvo i sakristansku službu, sestre vrše orguljašku službu, pomažu u katehizaciji i vrše službu vratarice.


Sestre u Glagoljaškoj ulici u Splitu

Adresa: Glagoljaška 1, 21000 Split
Telefon: (021) 345-455

Zajednica sestara u Glagoljaškoj ulici br. 1 u Splitu utemeljena je 1980. godine, kada su dvije sestre došle dvoriti stariji bračni par bez djece Mijić-Andreis, koji je sestrama ostavio kuću. U kući je kapelica posvećena Sv. Križu. Danas u toj kući žive četiri sestre. Jedna sestra katehizira i pomaže u župnom pastoralu u župi sv. Roka.


Samostan u Kaštel Lukšiću

Adresa: Uz sv. Ivana 8, 21000 Split
Telefon: (021) 227-292

Samostan u Kaštel Lukšiću ima početak 1967. godine, kada su sestre došle njegovati gospođu Zorku, sestru svećenika i profesora, prijatelja Družbe, don Miroslava Matijace koja im je za uzvrat ostavila dio svoje kuće. Kasnije su sestre prodale tu kuću i kupile prikladniju u koju su se uselile 2. siječnja 1973. Kućna kapelica posvećena je sv. Maloj Terezi. Sestre drže dječji vrtić i pomažu u župnom pastoralu u župi Seget-Vranjica.


Samostan u Imotskom

Adresa: Vladimira Nazora 14, 21260 Imotski
Telefon: (021) 841-115

Sestre su u Imotskom još od 1908. godine, kada su došle tri sestre i jedna kandidatkinja. Preuzele su sakristansku službu i vođenje crkvenoga zbora u župnoj crkvi, te su vodile zabavište, a od 1918. godine i sirotište. Sestre su stanovale u privatnim kućama iz kojih su se više puta morale premještati. Današnja kuća je vlasništvo sestara po ostavštini pok. Danice Vučemilović koju su sestre dodvorile. U tu kuću sestre su se uselile 1976. godine. U kući je kapelica sv. Leopolda Bogdana Mandića. U Imotskom živi devet sestara koje vode sakristansku službu, liturgijsko pjevanje i katehetsku službu te djeluju u župnom pastoralu ne samo u župnoj crkvi u Imotskom nego i u okolnim župama.


Samostan u Sinju

Adresa: 126. brigade HV 3, 21230 Sinj
Telefon: (021) 821-271

Samostan sestara u Sinju otvoren je 1966. godine. Sestre su u Gospinom Sinju željele imati vlastitu kuću. Kupile su obiteljsku kuću s okućnicom, koju su dogradile i nazvale je Dom Gospe Sinjske. Samostanska kapela posvećena je Gospi Sinjskoj. U samostanu danas ima pet sestara. Sestre katehiziraju i vode liturgijsko pjevanje u okolnim selima.


Sestre u Franjevačkom samostanu u Sinju

Adresa: Šetalište Alojzija Stepinca 1, 21230 Sinj
Telefon: (021) 822-464

U Sinj su sestre došle 1920. godine i preuzele vođenje domaćinstva u Franjevačkom sjemeništu. Godine 1938. sestre prihvaćaju rad i u kuhinji Franjevačkoga samostana uz svetište Gospe Sinjske. Nakon nacionalizacije tadašnje sjemenišne zgrade, Sjemenište je preseljeno u samostan te se i broj sestara u samostanu povećao. Osim kuhinje sestre su preuzele sakristansku i orguljašku službu u Svetištu, a kasnije i katehetsku službu.


Sestre u Franjevačkom samostanu u Omišu

Adresa: Put skalica 16, 21310 Omiš
Telefon: (021) 862-339

Zajednica sestara u Franjevačkom samostanu Gospe od Karmela u Omišu ustanovljena je 1978. godine. Sestre su preuzele samostansko domaćinstvo i njegu starih i bolesnih franjevaca. Stanuju u posebnoj kući uz samostan.