Provincijalatsluzavke-malog-isusa

Adresa: Milićeva 6, 21000 Split
Telefon: (021) 394-122

Web-stranica: http://www.www.ssmi.hr/split

Družbu je osnovao u Sarajevu nadbiskup Josip Stadler 1890. godine. Sestre su se ubrzo proširile po svim hrvatskim krajevima. Sjedište vrhovne uprave nalazilo se u Sarajevu do 1949. godine, kadaje komunistička vlast sestrama zabranila boravak i djelovanje u BiH, Družbi oduzela zgrade i sve nekretnine, pa se vrhova uprava preselila u Zagreb, gdje se i danas nalazi. Godine 1969. družba je razdijeljena na tri provincije: sarajevsku, splitsku i zagrebačku. Sjedište splitske provincije sv. Josipa nalazi se u samostanu sv. Ane u Splitu, Milićeva ulica br. 6.

Sestre su u Split došle 1905. godine i preuzele rad u dvije splitske ubožnice, muškoj i ženskoj. Godine 1910. preuzele su domaćinske poslove u dječjem sirotištu Rikover, koje su 1936. godine preuzeli salezijanci, a sestre su tu radile do 21. listopada 1940.


Samostan Sv. Ane u Splitu

Adresa: Milićeva 6, 21000 Split
Telefon: (021) 394-999

Samostan Sv. Ane u Splitu ustanovljen je 1910. godine. Sestre su samostan otvorile u kupljenoj kući u Velom Varošu, u današnjoj Milićevoj ulici. Kuća je 2000. godine temeljito obnovljena i u njoj se nalazi provincijska uprava. Sestre iz toga samostana pomažu u župnom pastoralu u župi Sv. Križa, vrše katehetsku službu u splitskim školama, a neke studiraju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu ili na njemu rade.

Sestre u središnjim ustanovama Nadbiskupije

Nadbiskupski ordinarijat
Adresa: Poljana kneza Trpimira 7, 21000 Split
Telefon: (021) 407-559

Nadbiskupsko sjemenište
Adresa: Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split
Telefon: (021) 323-420; 323-425

Centralno bogoslovno sjemenište
Adresa: Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split
Telefon: (021) 273-022; 273-023

Svećenički dom
Adresa: Zrinsko-frankopanska 14, 21000 Split
Telefon: (021) 406-915; 406-916

Samostan na Bačvicama u Splitu

Adresa: Jure Kaštelana 20, 21000 Split
Telefon: (021) 571-327

Kuća se nalazi na Bačvicama u ulici Jure Kaštelana 20, nekadašnja Georgija Dimitrova. Sestre su dobile kuću ostavštinom dviju rođenih sestara, gđe. Slavke Tomić i gđe Hilde, udane Šešo, koje su sestre dodvorile. Potom su sestre za jedan kat kuću nadogradile. Ovdje stanuju sestre koje rade u raznim državnim ustanovama u Splitu.

Samostan na Šinama

Adresa: Stadlerova 1 A, Šine, 21000 Split
Telefon: (021) 325-122; fax. 324-888

Samostan Svetog Josipa na Šinama otvoren je 1985. godine, nakon što je prethodne godine kupljena jedna obiteljska kuća. Poslije toga podignuta je u dvorištu kupljene kuće još jedna kuća, povezana s postojećom i tako je znatno povećan prostor i dobiveni potrebni sadržaji s kapelom i velikom blagovaonicom. U kapeli je ako kipar Josip Botteri Dini naslikao mozaik Kristova uskrsnuća i vitraje sv. Josipa i BI. Dj. Marije. U tom je samostanu bilo sjedište provincijske uprave od 1985. do 2000. godine.

Samostan sv. Rafaela u Solinu

Adresa: Zvonimirova 53, 21210 Solin
Telefon: (021) 211-229

Sestre su u Solinu počele djelovati 1937. godine, kada su došle prve sestre i smjestile se u unajmljenoj kući za koju su plaćale mjesečni najam. Godine 1940. podigle su današnji samostan posvećen sv. Rafaelu Arkanđelu, u kojemu su imale dječje zabavište i djevojkama držale pouke kroja i šivanja. Samostan je 12. rujna 1943. stradao od bombardiranja i sestre su morale napustiti Solin i skloniti se kod svojih sestara u Kaštel Kambelovcu, odakle su se vratile u Solin krajem 1945. godine. Godine 1951. sestre su u samostan počele primati duševno zaostalu djecu, da bi tijekom vremena njihov broj narastao do 17. Sestre su se 1958. godine uključile i u župni pastoral.

Sestre u Vranjicu

Adresa: Put Frane Bulića 45, 21211 Vranjic
Telefon: (021) 247-107

Kuća u Vranjicu oporučno je sestrama ostavljena od gđe Franke Mandić pok. Martina uz uvjet da je sestre do smrti dvore. Dvije sestre došle su u Vranjic 1973. godine, dvorile su spomenutu gospođu do njezine smrti i ujedno preuzele sakristansku službu u župnoj crkvi, orguljašku službu i dio katehizacije.

Samostan sv. Alojzija u Kaštel Kambelovcu

Adresa: Don Klementa Tadina 17, 21214 Kaštel Kambelovac
Telefon: (021) 220-517

Samostan sv. Alojzija u Kaštel Kambelovcu otvorenje 1941. godine u privatnoj kući obitelji Ivančić, za župnika don Kažimira Sinovčića. Sestre su otvorile zabavište i preuzele vođenje crkvenog pjevačkog zbora. Jedan dio mještana bio je naprijateljski raspoložen prema sestrama pa su nakon rata sestre izbacili iz kuće Ivančić, ali ih je u svoju kuću primila mlada obitelj Antuna Budiše, a one su se uzdržavale radom svojih ruku. Godine 1967. sestre su se uselile u skromnu kuću koju imje ustupilo Crkovinarstvo župne crkve. U dvorištu su podigle prostoriju za dječje zabavište za predškolsku djecu i pomažu u župnom pastoralu.

Sestre u Dugopolju

Adresa: Kutska 24, 21204 Dugopolje
Telefon: (021) 655-451

Zajednica sestara u Dugopolju počela je djelovati 1961. godine za župnika don Špirka Vukovića. Sestre su u početku stanovale u župnoj kući. Kasnije je novi župnik don Pavao Vuković, uz pomoć Družbe i župe, podigao kuću u blizini župne crkve koja je blagoslovljena u listopadu 1972. godine pod imenom Kuća Pohođenja Marijina. Poslije toga sestre su nastavile s uređenjem kuće i njezina okoliša. Danas su u kući dvije sestre koje pomažu u župnom pastoralu.

Sestre u Košutama

Adresa: Košute, 21240 Trilj
Telefon: (021) 831-305

Dvije su sestre došle u Trilj 1966. godine i nastanile se u župnoj kući u kojoj su dvorile majku župnika don Tomislava Karamana, te preuzele rad u katehizaciji, vođenju crkvenog pjevanja i obavljanju sakristanske službe. Potom su se sestre premjestile u staru župnu kuću i u njoj su ostale do 1998. godine, kada su se preselile u kupljenu kuću u Košutama, u kojoj su otvorile dječji vrtić, a jedna sestra i nadalje sudjeluje u župnom pastoralu. U tijeku su radovi na proširenju toga samostana.

Sestre u Cisti Velikoj

Adresa: 21244 Cista Velika
Telefon: (021) 726-022

Zajednica sestara u Cisti Velikoj utemeljena je 1971. godine u kući koju je svojom donacijom najviše pomogao mještanin u iseljeništvu Ivan Rojnica. U gradnji kuće sudjelovali su i župljani. U početku su sestre stanovale u župnoj kući, dok nova kuća nije bila uređena i opremljena potrebnim inventarom. Sestre su preuzele dio katehizacije, crkveno pjevanje i sakristansku službu.

Sestre u Šestanovcu

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 59, 21250 Šestanovac
Telefon: (021) 721-021

Zajednica sestara u Šestanovcu utemeljena je 1966. godine. Kuću je kupila i u njoj nastanila sestre Splitsko-makarska biskupija. Godine 1986, na prijedlog župnika don Većeslava Šupuka, Pastoralno župno vijeće kuću je predalo u trajno vlasništvo Družbi Služavki Malog Isusa. Sestre pomažu u župnom pastoralu i pohađaju bolesnike.

Samostan Zvijezda Mora u Krilu-Jesenice

Adresa: 21314 Krilo Jesenice
Telefon: (021) 873-162

Samostan je otvoren 1967. godine u novosagrađenoj kući za koju je novčanu pomoć od 20 milijuna dinara dala Splitsko-makarska biskupija. U prizemlju je bila filijalna župna kapela; a na katu stan za sestre. Nakon izgradnje crkve sv. Nikole 1989. godine kapela u samostanu više nije bila potrebna pa je prizemlje uređeno za potrebe sestara. Neko vrijeme sestre su držale dječji vrtić i pomagale u župnom pastoralu. Danas u samostanu boravi 6 sestara koje pomažu u župnom pastoralu u župama Jesenice, Dugi Rat i Mejaši u Splitu.

Samostan Nazaret u Omišu

Adresa: Van Grada 5, 21310 Omiš
Telefon: (021) 861-051

Samostan Nazaret u Omišu ustanovljen je 1917. godine. Sestre su se nastanile u kući Josipa Vukasovića koju je on ostavio župniku Omiša da bi se u njoj što prije nastanile sestre bilo koje družbe koje će raditi na odgoju gradske djece. Kuća je bila nepodesna za djelatnost sestara, pa su je prodale i 1937. godine nabavile novu današnju kuću koju su uredile za svoje potrebe. Sestre su u samostanu otvorile zabavište za mušku i žensku predškolsku djecu. Za vrijeme rata prostorije zabavišta bile su pretvorene u pomoćnu bolnicu. Godine 1948. mjesne su vlasti u tim prostorijama otvorile dječji vrtić. Godine 1963. prostorije su vraćene sestrama. Godine 1964. sestre su primile u svoj samostan prvo mentalno retardirano dijete, a poslije toga njihov se broj povećao na deset. Za neko vrijeme sestre su primale i djecu na čuvanje preko dana. Prije Drugog svjetskog rata u samostanu je djelovala Privatna ženska zanatska škola sestara Služavki Malog Isusa s pravom javnosti, kojaje zbog ratnih neprilika morala prekinuti svoje djelovanje, a poslije rata komunistička je vlast zabranila njezin rad. U poratnom razdoblju sestre su imale i radionicu crkvene odjeće. Danas u samostanu irna 7 sestara koje njeguju mentalno retardiranu djecu, vode crkveno pjevanje i drže vjeronauk.

Sestre u Donjim Brelima

Adresa: Stjepana Radića 53, 21322 Brela
Telefon: (021) 618-600

Zajednica sestara u Donjim Brelima utemeljena je 1963. godine za župnika don Josipa Bebića. Za otvaranje samostana bratovština Presvetog Sakramenta darovala je svoju kuću koju su sestre prema svojim mogućnostima postupno uređivale za svoje potrebe. U zajednici su četiri sestre koje drže dječji vrtić i pomažu u župnom pastoralu.

Sestre u Vrgorcu

Adresa: Pod Matokitom 2, 21276 Vrgorac
Telefon: (021) 674-420

Zavod «Imaculate» u Vrgorcu otvoren je početkom rujna 1906. godine. Pošto sestre nisu imale nužna sredstva za uzdržavanje, kuću su 1917. godine zatvorile i sljedeće je godine prodale. Sestre su ponovno došle u Vrgorac 1934. godine, otvorile zabavište i školu i preuzele crkveno pjevanje. Kuća je blagoslovljena na blagdan sv. Katarine i nosi ime Dom svete Katarine. Za vrijeme rata i poslije njega sestre su proživljavale teške dane. Sestre su početkom 2003. godine počele radove na gradnji novoga samostana. Jedna sestra predaje vjeronauk u školi i vodi crkveno pjevanje.

Sestre u Opuzenu

Adresa: Stjepana Radića 19, 20355 Opuzen
Telefon: (020) 671-644

Samostan Marijina Navještenja u Opuzenu sestre su otvorile u listopadu 1963. godine i nastanile se u staroj župnoj kući koja nije bila prikladna za stanovanje, jer je bila teško oštećena od potresa 1962. godine, pa je bilo predviđeno i njezino rušenje. Godine 1965. sestre su uspjele donekle kuću popraviti i izmijeniti njezinu unutrašnjost za svoje potrebe. Iste godine sestre su kroz tri mjeseca stanovale u župnoj kući. Kasnije su sestre dogradile nove prostorije, te su tako dobile prikladniji stambeni prostor, kapelicu i dječji vrtić. Od početka su sestre preuzele vođenje crkvenog pjevanja, dio katehizacije i pohađanje starih i bolesnih u župi.

Samostan Sv. Obitelji u Metkoviću

Adresa: Tina Ujevića 8, 20350 Metković
Telefon: (020) 681-539; fax. 681-051

Samostan Svete Obitelji u Metkoviću otvorenje 1912. godine u kup1jenoj kući preko puta župne kuće. To je današnji tzv. stari samostan. Prvih pet sestara došlo je u Metković 1. svibnja 1912. godine. Sestre su u svojoj kući otvorile dječje zabavište. Godine 1926. sagrađena je nova velika zgrada za zabavište i građansku školu s četiri razreda. Za vrijeme Drugog svjetskog rata u dio zgrade uselila se vojska, najprije talijanska, a potom njemačka. Poslije rata čitava je zgrada korištena za državnu gimnaziju. Nakon iseljenja gimnazije 1956. godine u zgradu su se uselili stanari, a 1958. uslijedila je nacionalizacija. U zgradi se i danas nalaze stanari. Sestre su uz pomoć dobročinitelja, među kojima se posebice ističe Metkovčanin pok mons. Fabijan Veraja, uspjele dobiti dozvolu od građanskih vlasti u Metkoviću za gradnju novog velikog samostana koji je završen i blagoslovljen 1. travnja 1989. godine. Kapela je uređena prema zamisli mons. Veraje. Vitraje je izradio ak. slikar Branimir Dorotić iz Samobora. Sestre njeguju starice, drže dječji vrtić i pomažu u katehizaciji.