Župa Gospe od Ružarija - Split-Lučacsplit lucac sv katarina

Adresa: Hrvojeva 2, 21000 Split
Telefon: (021) 323-471

Web-stranica župe: Župa Gospe od Ružarija - Lučac

Facebook stranica župe: Župa Gospe od Ružarija - Lučac

Župnik: fr. Marko Bijelić, OP
Župni vikar: fr. Stjepan Saša Bukvić, OP

 

Raspored sv. misa


Nedjeljom: u 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30 sati.
Kroz srpanj i kolovoz nema svete mise u 11.00 sati.

Radnim danom: u 7.00, 8.00 i 18.30 sati.

Povijest

Župa je osnovana 25. studenoga 1967. godine i povjerena je dominikancima jer se na njezinom području nalazio dominikanski samostan s velikom crkvom. To je jedna od rijetkih novih župa u Splitu koja je prigodom osnivanja imala crkvu i stambene prostorije.  Prvi župnik bio je o. Eugen Bižaca.

Župa obuhvaća stari Lučac. Dominikanski samostan na «Pazaru», u kojemu je sjedište župe, spada među najstarije dominikanske samostane u Hrvatskoj. Podignut je 1245. godine, zajedno s crkvom Svetog Dominika, koja je podignuta na mjestu starokršćanske crkve Svete Katarine. Samostan i crkvu srušile su mletačke vlasti u 17. stoljeću zbog mogućeg turskog upada i  opasnosti da ih Turci zauzmu i u njima se utvrde. Mletačka je vlast 1666. godine dozvolila dominikancima da na istome mjestu podignu novi samostan i crkvu. Nova crkva s jednom lađom sagrađena je 1880. i posvećena 1898. godine. Godine 1933. sagrađena je današnja crkva, koja je posvećena sv. Katarini, djevici i mučenici. 

Župni ured nalazi se u samostanu.

Matične knjige vode se od otvaranja župe 1967. godine. U samostanu borave tri sestre dominikanke, koje vode domaćinstvo, pomažu u pastoralnom radu i vrše sakristanske poslove. Na području župe danas ima oko 4.000 stanovnika.

Crkve

split lucac sv katarinaSamostanska i župna crkva Svete Katarine u današnjem je obliku sagrađena 1933. godine. Zbog dominikanskog samostana narod je zove crkva Svetog Dominika. Današnja je crkva u stvari proširena stara crkva, koja je 1933. godine dobila dvije pokrajne lađe i produženo svetište za 5 metara radi smještaja glavnog oltara. Stari oltari, koji su se nalazili sa strana crkvene lađe, premješteni su na nova mjesta u pokrajnim lađama. Od stare crkve ostao je svedeni bačvasti svod  i veliki piloni koji su prije tvorili  kapele za pobočne oltare. Glavni oltar u svetištu napravljen je od bijeloga mramora. Oltarna pala prikazuje  Gospu od Rožarija, a sa strana su mramorni kipovi sv. Dominika i sv. Katarine u naravnoj veličini. Šest oltara u lađama posvećeno je sv. Dominiku, sv. Križu, sv. Vinku, Gospinom prikazanju u hramu, sv. Katarini i Gospi od Ružarija. Najveću umjetničku vrijednost ima oltar Prikazanja Gospina u hramu, koji spada među najljepše drvene barokne oltare u Dalmaciji, izrađen je 1622. godine. U crkvi se nalazi više umjetničkih baroknih slika Palme Mlađega ili njegove škole. Križni put je izradio ak. slikar Josip Botteri Dini.

Prema projektu inž. Kuzme Gamulina iz 1931. godine trebao se uz crkvu podići zvonik visine 42 metra, a s južne strane crkve samostan na četiri kata, što se nije ostvarilo. Crkva je prije imala barokni zvonik, koji je prigodom proširenja crkve 1932. godine srušen, jer je i svetište nove crkve produženo za 5 metara. Crkvene lađe duge su 20 i široke 25 metara. Ispred glavnog oltara u svetištu postavljen je oltar prema puku.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 122
 Prvopričesnici 112
 Krizmanici 98
 Ženidbe 38
 Sprovodi 34

Ulice

Bjankinijeva (parni od 2 do 6)
Bregovita (neparni i parni od 1 do 5)
Bubalova (cijela)
Duplančića dvori (cijela)
Dumanića
Dvomikova
Gat sv. Duje
Gat sv. Petra
Gojsalića (cijela)
Hrvojeva (svi parni brojevi)
Kukoćeva Kuzmanića (cijela)
Mosorska (cijela)
Na Toć (cijela)
Na Tupini (cijela)
Ninčevića
Obala kneza Domagoja
Omiška (neparni od 1 do 23 i parni od 2 do 14)
Pervanova (cijela)
Petrića (cijela)
Petrova (cijela)
Poljana kneza Trpimira (cijela)
Radovanova (cijela)
Radunica (cijela)
Rokova (svi parni brojevi)
Ružića (cijela)
Stari pazar
Šegvića (cijela)
Trumbučac (cijela)
Tararina (cijela)
Vesanovića (cijela)
Viskotina Vrh Lučac (cijela)
Vrzov Dolac (cijela)
Zagrebačka (neparni od 11 do 17 i svi parni)
Zlodrina (cijela)
Zvonimirova (neparni od 1 do 45 i parni od 2 do 12)
Zvizdina (cijela)