Župa Bezgrešnog Srca Marijina - Split-Škrapesplit skrape gospa fatimska

Adresa: Blatine 8, 21000 Split
Telefon: (021) 536-833

Web stranica župe: Župa Bezgrešnog Srca Marijina (Gospe Fatimske) - Škrape

Facebook stranica župe: Župa Bezgrešnog Srca Marijina (Gospe Fatimske) - Škrape

Župni upravitelj: don Ante Žderić
Župni vikar: don Andrej Marić

Raspored sv. misa


ZIMSKI RASPORED (od rujna do lipnja)

Nedjeljom: u 8.00, 9.00, 10.30 i 18.00 sati.

Radnim danom: u 7.00 i 18.00 sati.


LJETNI RASPORED (kroz srpanj i kolovoz)

Nedjeljom: u 8.00, 10.00 i 19.00 sati.

Radnim danom: u 7.00 sati.

Povijest

Župa je osnovana 15. kolovoza 1966. godine, a počela je djelovati 13. svibnja 1967. godine. Župa je nastala od dijela nekadašnje župe Svetog Petra Apostola. Vođenje župe povjereno je svjetovnim svećenicima, a prvi župnik bio je don Ante Jurić, Mlađi. Ovaj dio grada Splita izgrađen je poslije Drugog svjetskog rata. Na području novoustanovljene župe nalazila se samo kapela Svete Marije Magdalene (Mande), koja je bila neprikladna za župnu crkvu pa se tražilo povoljnije rješenje. U to su vrijeme sestre dominikanke na Škrapama gradile svoj novi samostan. One su na zamolbu tadašnjeg biskupa Frane Franića u svom samostanu napravile veću kapelu, da bi mogla služiti za župnu crkvu. Prizemnu kuću, u kojoj su sestre do tada stanovale ustupile su za župni ured i za stanovanje župnika. Sestre su u prizemlju svoje zgrade za potrebe župe ustupile jednu prostoriju za vjeronaučnu dvoranu. Nadbiskupija je sestrama, koje su omogućile osnivanje i funkcioniranje župe u svojim prostorijama, novčano pomogla da bi izgradnja samostana što prije bila završena.  

Župa je počela djelovati na blagdan Gospe Fatimske (13. svibnja) 1967. godine.

Matične knjige vode se od osnivanja župe 1967.

Na području župe nalazi se samostan sestara dominikanki, koje sudjeluju u župnom pastoralu. Godine 1991. župa je dobila lokaciju za crkvu i pastoralni centar i već je tada bio izrađen idejni nacrt, koji je prošao na natječaju u prosincu iste godine. Zbog nedostatka novčanih sredstava župa se nije mogla upustiti u realizaciju nacrta. Na području župe danas ima oko 6.000 stanovnika.

Crkve

split skrape gospa fatimska1. Župna kapela Gospe Fatimske nalazi se u sklopu samostana sestara dominikanki. Sagrađena je kada i samostan, 1967. godine. Duga je 20 i široka 6,50 metara. Prostor je povećan ugrađenim korom, pa ukupna površina kapele iznosi 170 četvornih metara. Oltar prema puku je jednostavna kamena menza. S desne strane oltara nalazi se kip Gospe Fatimske, a svetohranište je na posebnom postolju iza oltara.

split skrape sv magdalena sv mande2. Kapela Svete Marije Magdalene - Svete Mande je stara poljska crkvica. Ne zna se kada je sagrađena, ali je sigurno da je na njezinom mjestu postojala još starija crkvica, koja je bila podignuta na nekoj antičkoj građevini, što potvrđuju arheološki nalazi. Crkvica se navodi u popisu splitskih crkava 1301. godine, a 1495. spominje se kao nadarje nižeg katedralnog klera, koje je kasnije pripadalo kaptolskom arhiđakonu, pa ponovno katedralnom nižem kleru. Godine 1657. kapela je zapaljena od Turaka, pa je niži katedralni kler o svom trošku obnovio 1678. godine, kako je to uklesano na dovratniku. Navodi je nadbiskup Cosmi u svom izvješću iz 1682. godine. Crkva je popravljena i 1933. godine. U Drugom svjetskom ratu ostala je bez krova pa je popravljena 1960. godine. Kamena oltarna menza nalazi se na kamenom zidanom stupu. Na južnom zidu nekada su bila pokrajna vrata koja su kasnije zatvorena i na njima je se nalazi prozor. Iznad pročelja nalazi se zvonik na preslicu za jedno zvono. Crkvica je duga 6,50 i široka 4,75 metara. U srpnju 1993. godine, za župnikovanja don Zdenka Bralića,  na crkvici je potpuno izmijenjen krov. Iste je godine u crkvenom dvorištu, dugom 21 i širokom 9 metara, postavljen kameni oltar.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 44
 Prvopričesnici 107
 Krizmanici 93
 Ženidbe 8
 Sprovodi 46

Ulice

Bušićeva (brojevi 1 i 3)
Boškovićeva (neparni od 9 do 27 i parni od 6 do 30)
Dobrilina (neparni od 1 do 17 i parni od 6 do 18)
Getaldićeva (neparni od 3 do 13 i parni 2 do 14)
Klovićeva ( (neparni od 1 do 37 i parni od 2 do 34)
Kroz Smrdečac (neparni od 1 do 17)
Matice hrvatske (parni od 30 do 104)
Na Križice (cijela)
Odakova (cijela)
Poljička cesta (neparni od 5 do 29 i parni broj 30)
Šimićeva (neparni od 1 do 33 i parni od 2 do 76)
Škrape (cijela)
Šoltanska
Trstenik (neparni od 1 do 15)