Župa Očišćenja Blažene Djevice Marije - Srednje Selo (Šolta)srednje selo solta gospa od ociscenja

Adresa župnog ureda u Grohotama: Igrališće 22, 21430 Grohote
Telefon: (021) 654-132

 

Župnik: don Vinko Beus

Raspored sv. misa


Od 6. studenoga do 5. lipnja
Sveta misa je nedjeljom u 8.30 sati.

Od 5. lipnja do 6. studenoga
Sveta misa je nedjeljom u 8.00 sati.

Povijest

Srednje Selo na otoku Šolti nastalo je u 15. stoljeću. Prvi put se spominje 1446. godine pod talijanskim nazivom «de Villa de medio». Na mjestu današnjega sela u početku su se nalazile staje stanovnika Grohota. Srednje Selo posljednje se razvilo među starim naseljima. Godine 1880. u selu je bilo svega 58 kuća. Srednje Selo dobilo je ime po svom položaju u odnosu na Grohote i Donje Selo, jer se nalazi po sredini između tih dvaju sela. Smješteno je uz malo polje, podno glavice Strličina, gdje se nalazi velika seoska voda.  

Tijekom 15. stoljeća na cijelom otoku bile su samo dvije župe: Grohote i Gornje Selo, a Srednje Selo pripadalo je župi Sv. Stjepana u Grohotama. Takvo je stanje potrajalo skoro do kraja 16. stoljeća. Još godine 1579. izričito se navodi da tri šoltanska sela sačinjavaju jednu župu Sv. Stjepana u Grohotama. U izvješću vizitacije Mihovila Priulija iz 1603. godine navodi se da su Grohote posebna župa, a Srednje Selo i Donje Selo sačinjavaju drugu župu s posebnim župnikom koji stanuje u Donjemu Selu. Tako je određeno u prošlim vizitacijama radi uspješnije pastorizacije tih sela. Tadašnji župnik u Donjem Selu bio je don Stjepan Florio, koji je za župnika imenovan 1598. godine. Svakako, nešto prije te godine Srednje Selo bilo je ujedinjeno s Donjim Selom u jednu župu. 

Župa je osamostaljena 1726. godine i takva je ostala do polovice 19. stoljeća. Organskim dekretom austrijske vlade iz 1849. godine, broj 17, dotadašnje samostalne župe Srednje Selo i Donje Selo svedene su na status  izloženih kapelanija, koje su bile podložne  župi Svetog Stjepana u Grohotama. Već smo prije vidjeli da je to bio samo pravni naslov koji je utjecao na financiranje župa i župnika, dok je župnička služba i župna zajednica i nadalje ostala nepromijenjena. Prije Drugog svjetskog rata župa je dobila status samostalne župe, kakav ima i danas. Župu poslužuje župnik iz Donjega Sela.  

Župna kuća jednokatnica sagrađena je od klesanog kamena 1913. godine na mjestu stare srušene kuće.  

Matične knjige R, V i U od 1726. do 1825., dva sveska, nalaze se u ŽU. Knjige R od 1825. do 1883. i U od 1825. do 1894., nalaze se u DAS. Knjiga V od 1825. do 1857. nalazi se u DAZ.

Po broju duša župa je uvijek bila malena. Tako je 1840. godine u župi bilo 220 duša, 1908. godine u župi bilo 66 obitelji i 500 duša, a 1925. 60 obitelji i 350 duša.  

Godine 1938. u župi je bilo 324 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 134.

Crkve

srednje selo solta gospa od ociscenja1. Župna crkva Blažene Djevice Marije od Očišćenja sagrađena je 1882. godine od klesanog kamena, za župnikovanja don Nikole Šimića. Crkva je duga 21 i široka 7,50 metara. Na pročelju su vrata na luk s profiliranim pragovima. Po sredini pročelja je veliki okrugli prozor, a poviše njega veliki javni sat. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu za tri zvona. Na zidovima lađe su po tri prozora na luk. U unutrašnjosti crkve su tri mramorna oltara, rad klesara Pavla Bilinića iz Splita. Na glavnom oltaru u svetištu je pala Isusovog prikazanja u hramu, koju je izradio A. Zuccaro. Na pobočnom oltaru je Gospina pala iz stare crkve, a na drugom oltaru sv. Križa je mramorno Raspelo. Godine 1895. svetište je popločano mramornim pločama. Godine 1909. na crkvi je obnovljen krov, a sljedeće godine obnovljena unutrašnjost, te nabavljeni drveni kipovi: Gospin, sv. Josipa i sv. Blaža, tirolski rad. Kasnije je nabavljen gipsani kip sv. Ante Padovanskog, a 1934. godine Djevojačko društvo Srca Isusova nabavilo je drveni kip Srca Isusova. U crkvi se nalaze pale s pokrajnih oltara stare crkve: sv. Jurja i sv. Kristofora. Palu sv. Kristofora naslikao je 1812. godine don Alojzije Macanović, župnik u Grohotama.

Već smo spomenuli da je današnja crkva sagrađena na mjestu stare srušene župne crkve. Crkva je bila presvođena, duga 11 i široka 4,50 metara. Godine 1579. imala je dva oltara, a tijekom 17. stoljeća podignut je i treći. Pale sa starih oltara nalaze se u novoj crkvi. Sačuvan je jedan kalež, vlasništvo stare crkve, na kojemu je upisana godina 1564.

Statistika

2015. godina

 Krštenja -
 Prvopričesnici -
 Krizmanici -
 Ženidbe -
 Sprovodi 2