Župa Gospe od Anđela - Trogirtrogir gospa od andjela ZC

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 13, 21220 Trogir
Telefon: (021) 884-174

Web-stranica župe: Župa Gospe od Anđela - Trogir

Facebook stranica župe: Župa Gospe od Anđela - Trogir

Župnik: don Stipan Bodrožić

Raspored sv. misa


Nedjeljom
Plano - sv. Marta - u 9.30 sati.
Nova Crkva sv. Ivana Pavla II. - u 8.00, 11.00 i 19.00 sati.

Radnim danom
Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom - u 17.00 sati.
Srijedom i subotom - u 8.00 sati.

Povijest

Župa Gospe od Anđela obuhvaća kopneni dio trogirske župe. koji se poslije Drugog svjetskog rata znatno povećao novim stanovništvom. Na tom se dijelu razvilo Novo Naselje, koje se prostire po nekadašnjem Trogirskom polju istočno od Travarice. Župi pripada i naselje Plano, koje se stalno povećava novim doseljenicima, kao i Bijaći s crkvicom sv. Marte.

Prije uspostave današnje župe osnovana je za vjernike toga dijela trogirske župe izložena kapelanija s vlastitim župnikom. Ta je kapelanija osnovana 20. veljače 1971. godine. Već je 29. prosinca 1973. godine nadbiskup Franić pod br. 2732 Nadbiskupskog ordinarijata ukinuo izloženu kapelaniju i osnovao samostalnu župu i povjerio je svjetovnim svećenicima. Ta je odluka stupila na snagu 1. siječnja 1974. godine. Prvi župnik bio je don Ilija Vuletić, dotadašnji izloženi kapelan.

Istom odlukom nadbiskupa Franića novoj župi pripale su sve crkve koje su se nalazile na području novoosnovane župe, izuzevši grobljansku crkvu Gospe od Zdravlja koja je i nadalje ostala u vlasništvu gradske župe sv. Lovre.

Pošto na području župe nije bilo nikakve crkvene kuće, prvi župnik Vuletić stanovao je u gradu pokraj katedrale u crkvenoj kući. a za župnu crkvu određena je crkva Gospe od Anđela. Poslije je za župnika don Vlade Strikića, nedaleko od župne crkve, kupljena prizemna kuća koja je poslije toga nadograđena za jedan kat te se u nju uselio župnik i župni ured.

Matične knjige počele su se voditi od dana osnivanja izložene kapelanije. tj. od 20. veljače 1971. godine, kao knjige izložene kapelanije. a nakon uspostave samostalne župe iste su se knjige počele voditi kao matične knjige župe Gospe od Anđela. Na području župe 2004. je bilo 6.500 stanovnika.

Treba istaknuti da je još 1973. godine župnik don Ilija Vuletić pokrenuo župni list Mladi kršćanin koji je nakon nekoliko brojeva zbog Vuletićeva premještaja, prestao izlaziti i 2003. godine tiskanje župnog lista ponovno je pokrenuo pod istim imenom župnik don Stipan Bodrožić.

Crkve

IMG 78451. Župna crkva Gospe od Anđela u današnjem obliku sagrađena je u 15. stoljeću na mjestu starije crkvice koja je podignuta u prvoj polovici 13. stoljeća. Uz crkvu se nalazio samostan franjevaca konventualaca za kojega se tvrdi da ga je osnovao sam sv. Frane. Crkvu i samostan pored nje sagradio je prije 1226. godine Deša Lukin. kako to navodi u svom testamentu iz 1234. godine. Crkvu je posvetio biskup Treguan (1206-1254). Za vrijeme turskih navala i pustošenja crkva je više puta stradala, kao što je to bio slučaj i s ostalim crkvama u Trogirskom polju. U vremenu od 1814. do 1831. kod crkve je bilo gradsko groblje. U crkvi se, na oltaru, nalazi gotički drveni kip Gospe s Djetetom koji je 1967. godine uvršten u Registar spomenika kulture. Uz crkvu je, s južne strane sv etišta, podignut zvonik s biforama na sve četiri strane i završnom piramidom. U prizemlju zvonika smještena je mala sakristija. Na zidovima lađe, ispod samog krova, nalazi se po jedan prozor i pobočna vrata s južne strane koja su zatvorena metalnim vratnicama, a u njihovoj niši nalazi se kip sv. Ante Padovanskoga. Uz vrata na pročelju nalaze se dva četvrtasta prozora, a na sredini pročelja uska trifora. Crkva je temeljito obnovljena 1971. godine zauzetošću don Ilije Vuletića, nakon što je postao upraviteljem izložene kapelanije. Svetište ima dimenzije 5x5 metara, a crkvena lađe je duga 10 i široka 6 metara. Oko crkvenog dvorišta podignut je zid s metalnom ogradom. Uz podnožje trijumfalnog luka smješteni su kipovi Srca Isusova i Gospe Fatimske. Ispred starog mramornog oltara s drvenim Gospinim gotičkim kipom postavljenje pomični oltar prema puku.

IMG 41342. Crkva svete Marte u Bijaćima podignuta je za vrijeme hrvatskih knezova u 9. stoljeću. Čini se da je starohrvatska crkva sv. Marte, od koje je sačuvan oltami ciborij i čuva se u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, bila podignuta na temeljima starokršćanske crkve. Današnju je crkvu podiglo Društvo «Bijać» 1908. godine na temeljima starohrvatske crkve. Ta je crkva postala područna crkva za stanovnike naselja Plano i poslije toga bila je obnovljena. U njoj se svake nedjelje redovito obavljala služba Božja, a služila je i za održavanje vjeronaučne pouke, dok nije bila sagrađena nova crkva.

167 6763 IMG3. Nova crkva svete Marte u Planom podignuta je u grubim radovima za župnikovanja don Vlade Strikića. Crkva se nalazi na zapadnom dijelu naselja, pored ceste koja vodi prema Labinu, a udaljena je od stare crkvice više od jednog kilometra. Treba reći da je župnik don Ante Vrbatović u Planom kupio teren na kojemu je osamdesetih godina 20. stoljeća podigao obiteljsku kuću 12 x 10 metara i u njoj otvorio župnu kapelu. Nakon dolaska nove demokratske vlasti župnik Strikić kuću je prodao i dobivenim novcem kupio znatno veći teren na kojemu je sagrađena nova crkva koja ima 250 m i zvonik s tri zvona. Na pročelju modeme građevine nalazi se prozor u obliku križa. Na istočnoj strani crkve podignuta je dvorana. Radovi na uređenju crkve nastavljeni su za sadašnjeg župnika don Stjepana Bodrožića. Pod je popločan brušenim kamenim pločama, uređeno je svetište s oltarom prema puku, postavljene lijepe hrastove klupe, slike svetaca i postaje Križnog puta, rad domaćeg slikara Ante Karanušića. Nacrt je izradio inž. Ivan Madunić.

4. Crkva Gospe od Demunta nalazi se s desne strane današnje nove ceste, trogirske obilaznice. Nazvana je Gospa od Demunta ili Gospa od Brda jer je sagrađena na padinama brda Plošnjaka. Posvećena je Gospinu Uznesenju. Crkva se sa svojim posjedima spominje već u 14. stoljeću. Više puta stradavala je od Turaka. U 17. stoljeću bila je obnovljena. Godine 1996. za župnika don Vlade Stri- kića završena je temeljita obnova krova, unutrašnjosti i svih zatvora. Crkvu su Trogirani podigli u čast Velike Gospe kao zavjet za spas od kuge. Glavno hodočašće održavalo se uoči blagdana Velike Gospe. Crkva ima četvrtastu apsidu i lađu u obliku jednostavne pačetvorine. Ukupna dužina s apsidom iznosi 15. a širina 7 metara. Na vrhu pročelja je preslica zajedno zvono. Na pobočnim zidovima lađe su po dva prozora visoko ispod krova u obliku polumjeseca, a na apsidi je po jedan takav prozor.

sv.KuzmaiDamjan5. Crkvica svetog Kuzme i Damjana nalazi se pored puta za gradsko groblje. I ta je crkvica više puta stradala u vrijeme turskih provala, ali je obnavljana i sačuvana do danas. Malih je dimenzija i u njoj se misa slavi na dan svojih titulara. Za vrijeme župnika don Ante Vrbatovića bila je djelomično popravljena. Sadašnji župnik don Štipan Bodrožić godine 2003. pokrenuo je akciju za njezinu temeljim obnovu.

6. Usputna Gospina kapelica nalazi se pored puta koji ide kroz Plano prema Labinu. Kapelica je sagrađena od klesanog kamena i uredno se održava. U njoj je Gospin kip i nešto manji kip sv. Ante Padovanskoga.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 39
 Prvopričesnici 53
 Krizmanici 37
 Ženidbe 11
 Sprovodi 21