Župa sv. Ante Padovanskog - Tučepitucepi sv ante

Adresa: Podgradac 2, 21325 Tučepi
Telefon: (021) 623-251

Facebook stranica župe: Župa sv. Ante Padovanskog - Tučepi

Župnik: fra Stipe Bešlić, OFM

Raspored sv. misa


Nedjeljom: u 9.00, 10.30 i 20.00 sati (od 1. listopada do 1. lipnja nema večernje svete mise)

Radnim danima u 18.00 sati.

Povijest

Tučepi Selo sastoji se od više zaselaka ispod brda u kojima danas ima 110 stalnih stanovnika. Narod je iz brdskih zaselaka poslije potresa 1962. godine i izgradnje jadranske ceste prešao u nova naselja uz more, koja su danas međusobno povezana i zovu se Donje Tučepi ili Kraj. Područje župe bilo je naseljeno u ilirsko doba, kao i u ranom srednjem vijeku o čemu govori starokršćanska crkva na groblju, koja potječe iz 5. ili 6. stoljeća. Na istočnom kraju župe, na mjestu Sutvid postoje ostaci hrvatske srednjovjekovne crkve. Isto tako poviše Sela, pod Biokovom, na lokalitetu zvanom Grobište, pronađeni su ostaci crkvice Svetog Martina iz 11. ili 12. stoljeća, koji su pod državnom zaštitom spomenika kulture. Prvi put selo se spominje 1434. godine u Kreševskoj povelji. U 17. stoljeću u Tučepima je bilo više kula, među kojima su se spominjale Bušelića, Šarića i Lalića kula. Ostaci od ovih kula vide se i danas. Sve od dolaska franjevaca u Makarsku 1502. godine do danas župom upravljaju franjevci iz makarskog samostana. U Selu je bila stara župna kuća, podignuta 1730. godine, u kojoj su župnici stanovali sve do 1978. godine, kada je sagrađena nova župna kuća na Kraju kod crkve Svetog Nikole Tavelića. Župnik fra Milan Šetka 1967. u župnom je uredu osnovao muzejsku zbirku sakralnih predmeta i narodnih rukotvorina. Najstarije župne matice potječu iz godine 1667. i nalaze se u Povijesnom arhivu u Zadru. Drži se da je naziv mjesta ilirskog podrijetla, a znači izvor.  

Nova župna kuća sagrađena je pored nove crkve Sv. Nikole Tavelića 1978. godine.

Matične knjige R od 1667. do 1856., pet svezaka; V od 1731. do 1857.; U od 1772. do 1837. nalaze se u DAZ. Knjige R od 1856. do 1947.; V od 1895. do 1947.; U od 1864. do 1947., tri sveska, nalaze se u MU Makarska. Knjiga V od 1858. do 1895. nalazi se u DAS. Stanja duša od 1863. do 1885. i 1885. do 1910. nalaze se u ŽU. Nepotpuna godišta parica od 1818. do 1941. nalaze se u NAS.

Godine 1938. u župi je bilo 2.156 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 1.754.

Crkve

tucepi sv ante1. Župna crkva Svetog Ante Padovanskog sagrađena je u neoromaničkom stilu 1901. godine prema nacrtu ing. Parišića. Tlocrt crkve je u obliku latinskog križa. Iznad vrata je polukružni veliki prozor, a na timpanu je okrugli prozorčić. Na vrhu pročelja je kip Presvetog Otkupitelja. Današnji zvonik je sagrađen 1965. godine prema nacrtu Ante Barača. Uz crkvu je bio zvonik od samog početka, ali je bio izgrađen od slabog kamena, pa je u potresima 1923. i pogotovo 1962. teško oštećen i srušen. U crkvi su tri oltara, glavni s kipovima sv. Franje i sv. Ante, Gospin oltar, prenesen iz stare crkve, i oltar sv. Ante. Oltare je u većoj ili manjoj mjeri popravio i nadogradio splitski majstor Josip Barišković. Svijećnjake je posrebrio splitski zlatar Vicko Čulić, a unutrašnjost crkve dekorirao je Appolinario Soldati, iz Miecaglia, nedaleko od Milana u Italiji. Orgulje su rad zagrebačkog majstora M. Heferera, opus 215. Crkva je svečano posvećena 1901. godine. Iako je narod preselio na Kraj, ova je crkva i danas župna crkva.  

tucepi sv nikola tavelic2. Crkva Svetog Nikole Tavelića nalazi se poviše jadranske ceste na Kraju. Nacrt je izradio Ante Rožić. Betonska je to i moderna građevina s vitkim zvonikom. Donji dio zgrade predviđen je za vjeronaučnu dvoranu i sagrađen je 1976. godine. U toj su se prostoriji održavali obredi do završetka izgradnje gornjeg dijela 1989 godine. Crkvu i novi oltar posvetio je nadbiskup Ante Jurić 18. i 19. studenoga 1989.  

tucepi gospa groblje3. Gospina crkva na groblju iz temelja je klesanim kamenom sagrađena 1965. godine na mjestu starije crkve iz 18. stoljeća, koja se prvi put spominje 1703. godine. Ta je stara crkva 1707. godine bila preuređena, što znači da je znatno prije bila sagrađena. Ona je stradala u potresu 1962. godine i za župnikovanja fra Milana Šetke sagrađena je državnom pomoću današnja crkva. Prigodom izgradnje ove crkve pronađeni su ostaci iz starokršćanskog doba, koji se čuvaju u muzejskoj zbirci župnog ureda. Crkva je pod državnom zaštitom spomenika kulture. U crkvi se nalazi Gospin kip nabavljen 1907. godine. S apsidom crkva je duga 13 i široka 7,50 metara.  

tucepi sv jure pri moru4. Crkva Svetog Jure nalazi se pri moru. Sagrađena je, prema najnovijim istraživanjima 1992. i 1993. godine, krajem 12. ili početkom 13. stoljeća. Prvi put se spominje 1311. godine, što ne znači da nije postojala i prije te godine. Oko crkve je bilo srednjovjekovno groblje. Crkva je duga 8 i široka 4 metra. Za župnikovanja fra Milana Šetke crkva je bila popravljena i otvorena za bogoslužje za vrijeme turističke sezone, da bi gosti-katolici iz susjednog hotela mogli udovoljiti nedjeljnoj dužnosti slavljenja mise. Godine 1966. crkva je stavljena pod državnu zaštitu spomenika kulture.  

tucepi sv mihovil5. Crkva Svetog Mihovila podignuta je u 18. stoljeću od M. Grubišića. Kapela je s gotičkim prelomljenim svodom. Na pročelju je mali zvonik na preslicu. U crkvi je kameni oltar s drvenim antipendijem. U niši se nalazi kip sv. Mihovila. Prije su u njoj bili kipići sv. Sebastijana, sv. Petra, sv. Ivana Nepomuka i Kristovo tijelo na križu, koji su pohranjeni u muzejskoj zbirci župnog ureda. I ova je kapela pod državnom zaštitom spomenika kulture.  

tucepi sv katarina sarica kuce6. Crkva Svete Kate nalazi se u Selu poviše Šarića kuća. Ona je iz pred turskog vremena. Prvi put se spominje 1541. godine. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu za jedno zvono, a do vrata je kamena tranzena sa šest polukružnih otvora. Ova je tranzena vjerojatno tu donesena iz porušene starohrvatske crkvice Svetog Martina iz 11. ili 12. stoljeća. U kapeli je kip sv. Kate. 

tucepi sv roko7. Kapela Svetog Roka nalazi se poviše stare župne kuće u Selu. Sagrađena je 1924. godine na temeljima zvonika stare župne crkve Sv. Ante. Na pročelju je zvonik na preslicu za jedno zvono. Stara župna crkva, koja se nalazila kod ove današnje kapele, bila je sagrađena 1602. godine. Prvotno je imala svod, koji je zbog trošnosti 1860. zamijenjen stropom. Uz crkvu je 1747. podignut zbonik, koji je 1868. bio nadograđen. Ta je crkva 1891. izgorjela pa je srušen i zvonik, osim donjeg dijela na kojem je 1924. godine podignuta kapela Svetog Roka. 

8. Kapelice na području župe postoje samo dvije. Gospe Sinjske pri moru, koju je 1882. podigao Šimun Šimić pok. Mije i Gospina kapelica na Lađani u Biokovu s drvenim Gospinim kipom, koja je podignuta 1904., a obnovljena 1969. godine.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 24
 Prvopričesnici 18
 Krizmanici -
 Ženidbe 6
 Sprovodi 12

Lokacija

Župna crkva sv. Ante

Crkva sv. Nikole Tavelića