Župa Sv. Ante Padovanskog - Ugljaneugljane sv ante

Adresa: Ugljane 14 B, 21240 Trilj
Telefon: (021) 813-001

Župnik: fra Nediljko Tabak

Raspored sv. misa


Nedjeljom (od 1. studenoga do početka korizme)

Strmendolac (sv. Nikola) / Nova Sela (sv. Stjepan) - u 9.30 sati - izmjenično.
Ugljane - u 11.00 sati.

Nedjeljom (od korizme do 1. studenoga)
Strmendolac (sv. Nikola) / Nova Sela (sv. Stjepan) - u 8.00 ili u 9.30 sati - izmjenično.
Ugljane - u 11.00 sati.

Radnim danom kroz cijelu godinu sveta misa je u 8.00 sati u Ugljanima.

Povijest


Župa Ugljane u srednjem vijeku nalazila se u sastavu Cetinske županije. Iz toga razdoblja nema o župi gotovo nikakvih podataka. Početkom 16. stoljeća župa dolazi pod tursku vlast i ostaje sve do 1715. godine. Poznato je da su Ugljane u 17. stoljeću bile u sastavu župe Gornja Cetina, koju su pastorizirali franjevci iz makarskog samostana, kako to navodi makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković 1630. godine.  Krajem 17. i početkom 18. stoljeća starosjedilačko stanovništvo Ugljana povećava se doseljenicima iz Bosne i Hercegovine.  Nakon stabilizacije stanovništva dolazi i do nove crkvene organizacije, kada biskupi zahtijevaju da župnici stanuju u župama, a  ne u samostanima, pa se 1732. godine župa osamostaljuje, a u njezinom su sastavu još bile današnje okolne župe: Čaporice, Čačvina, Budimir i Biorine, koje su se tijekom vremena odcijepile i osamostalile. Najprije se to dogodila s Čaporicama i Čačvinom 1826., pa s Biorinama 1924. i s Budimirom 1936. godine.  Župa je od početka bila priključena makarskom franjevačkom samostanu i tako je ostala sve do 1968. godine, kada je pridružena sinjskom samostanu. Župničku službu stalno su vršili franjevci iz spomenutih samostana. U nekim razdobljima uz župnika je bio jedan, pa i dvojica kapelana.  

Župna kuća sagrađena je 1764. godine. Obnovljena je, a moguće i proširena 1857. godine. Poslije toga bila je više puta popravljana. Kuću su uredili i u njoj se 1992. godine nastanili liječeni ovisnici zajednice «Cenacolo», koju vodi sestra Elvira iz Italije.  Nova, suvremeno opremljena župna kuća, pored glavne ceste, sagrađena je za župnikovanja fra Stanka Milanovića Litre 1981. godine.  

Matične knjige R od 1733. do 1753., 1746. do 1789., 1789. do 1816., 1827. do 1837., 1858. do 1885., pet svezaka, nalaze se u ŽU. U istom uredu nalaze se knjige V od 1746. do 1857., tri sveska; U od 1762 1811., 1825. do 1898., 1903. do 1921. U ŽU nalazi se i Stanje duša iz 1774. godine, te 1746. i 1800. godine. U MJU Ugljane nalaze se knjige R od 1885. do 1946., šest svezaka; V od 1887. do 1946. i U od 1928. do 1946. U NAS nalaze se nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1939. godine.  

Župa je 1938. godine imala 2.072 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 927.  Osim Ugljana župi još pripadaju dva sela: Nova Sela (ugljanska) i Strmendolac.

Crkve

ugljane sv ante1. Župna crkva Svetog Ante Padovanskoga. U izvješću pastirskog pohoda nadbiskupa Cupillija iz 1709. godine spominje se crkva Svetog Ante, koja je bila pokrivena pločom, a oko nje je bilo groblje. Prigotom povlačenja turske vojske 1715. godine crkva je stradala. Oko 1720. godine crkva je obnovljena na taj način da su stari zidovi sačuvani, a lađa vjerojatno produžena jer je crkva dobila nesrazmjerno produžen oblik. Godine 1768. nadbiskup Garagnin crkvu je u svom pastirskom pohodu našao veoma urednu. Samo je primijetio da bi na velikom oltaru trebalo napraviti stepenicu za svijećnjake. Temeljita obnova crkve izvršena je 1863. godine. Sa strane svetišta dograđena je sakristija. Godine 1958. na pročelju je sagrađen zvonik. Crkva ima gotički prelomljen svod. Veliki oltar bio je od šarenog mramora. Donji dio oltara podignut je 1780. godine. Na oltaru je bilo mramorno svetohranište. U lađi su još dva oltara: Gospin i sv. Ante, koji je podignut od mramora 1778. godine, rad domaćeg majstora, ali bez neke umjetničke vrijednosti. Crkva je duga 22 i široka 5,50 metara. Crkvu je obnovio fra Mile Marović 2002. godine.  

ugljane strmendolac sv nikola2. Crkva Svetog Nikole Putnika nalazi se u Strmendocu. To je područna crkva za to selo, koje je dosta udaljeno od župne crkve. Crkva je sagrađena 1767. godine, a obnovljena je 1906. To je kamena građevina s apsidom i zvonikom na preslicu za jedno zvono.  Crkva je presvođena. Duga je 9 i široka 3,50 metara. Obnovljena je 2002. godine.

ugljane nova sela sv stjepan3. Crkva Svetog Stjepana Prvomučenika nalazi se u Novim Selima (ugljanskim). To je područna crkva za taj dio župe. Sagrađena je od kamena 1746. godine. Ima apsidu i zvonik na preslicu za jedno zvono. Duga je 9,50 i široka 4,50  metara. Nadbiskup Dinarić (1757.-1764.) prigodom svoga posjeta ovoj crkvi stavio je više primjedbi i naredio da se za oltar nabavi slika, četiri bakrena svijećnjaka, nabavi misna odjeća te da se iz crkve uklone grobovi, a pod poploča te unutrašnjost ožbuka, a na groblje stave vrata. Crkva je obnovljena za župnika fra Mile Marovića 2000. godine.   

ugljane gospa od zdravlja komuna cenakolo4. Kapelica Gospe od Zdravlja kod stare župne kuće sagrađena je 1808. godine, a služila je za svakodnevne potrebe župnika. Duga je 3,65 i široka 2,60 metara. U središtu Ugljana nalazi se pored puta usputna kapelica Sv. Ante Padovanskog.

 

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 9
 Prvopričesnici 6
 Krizmanici 25
 Ženidbe 5
 Sprovodi 23