Župa Presvetoga Srca Isusova - Vinišćevinisce ZC

Adresa: Put Srca Isusova 16, 21226 Vinišće
Telefon: (021) 892-075

Web stranica župe: Župa Presvetog Srca Isusova - Vinišće

Župnik: don Mate Munitić

Raspored sv. misa

Nedjeljom
8:30 sati - crkva Gospe od Zdravlja
10.00 sati - crkva Presv. Srca Isusova

Radnim danom sveta misa je u 8.00 sati.

Povijest

Vinišće dolazi od starohrvatske riječi koja znači vinograd, što govori daje taj kraj nekada bio zasađen vinogradima. Još u srednjem vijeku područje današnje župe bilo je podijeljeno na posjede Biskupske menze, istočni dio, koji se po svom vlasniku zvao Biskupija. Na tom je dijelu bilo više manjih zaselaka u kojima su bili naseljeni težaci koloni koji su uz određene uvjete obrađivali zemlje u vlasništvu Biskupske menze. Zapadni dio župe zvao se Opatija, po vlasniku dotičnih posjeda koji su pripadali benediktinskoj opatiji ili samostanu svetog Ivana Krstitelja u Trogiru. U tom dijelu župe najveće je selo Oriho- vica. Težaci-koloni u zaselcima Opatije zemlju su obrađivali pod istim uvjetima kao i oni nastanjeni u predjelu Biskupije. Čini se da je prvotni naziv bio u množini - Vinišća.

Područje župe bilo je naseljeno još za vrijeme Ilira, što potvrđuju njihove gomile i gradine po vrhuncima brda. Opatiji je pripadao i otok Arkanđel, tako nazvan po staroj jednobrodnoj i davno srušenoj ranosrednjovjekovnoj crkvi svetog Mihovila Arkanđela uz koju se nalazio hospicij opatije svetog Ivana Krstitelja u Trogiru. Grci su taj otočić nazivali Didria. Andreis piše da su se u njegovo vrijeme (17. stoljeće) u crkvi vidjela grčka slova i daje bila oslikana freskama na grčki način.

Selo Orihovica prvi se put u povijesnim dokumentima spominje 28. studenoga 1272. godine, kada je trogirska komuna dozvolila benediktincima samostana svetog Ivana u Trogiru u tom selu sagraditi crkvu svetog Jurja i kamenu kuću. Kasnije se u Orihovici spominje crkva Blažene Djevice Marije uz koju je bilo i groblje."

Prije nego što je naseljen otok Drvenik početkom 16. stoljeća, po svoj prilici Gospina crkva na Orihovici bila je središnja ili župna crkva za cijelo to područje. Početkom 16. stoljeća, prema Andreisu, u Orihovici i Vinišću Turci su pogubili 80 stanovnika, što je u znatnoj mjeri doprinijelo iseljavanju sela.

Župa je osamostaljena 1871. godine. Od početka 16. stoljeća pa do tada Vinišće je bilo u sastavu župe Drvenik. Iako je pripadalo župi Drvenik, poznato je da je na Orihovici 1828. godine sagrađena kuća za kapelana i od tada pa do osamostaljena župe 1871. Vinišće redovito ima svoga svećenika-kapelana. Ta je kuća bila daleko od većine naroda i vrlo slabo sagrađena pa je prigodom osamostaljenja župe bila posve napuštena.

Sadašnja župna kuća je lijepa zgrada podignuta 1999. godine za župnika don Jakova Cikojevića. Kuća se nalazi kod nove župne crkve. Stara župna kuća, kupljena 1863. godine od vojnog časnika iz Trogira Dragomira Katalinića i uređena za stanovanje župnika 1872. godine, nalazila se na Zagradi pokraj mora. Nju je komunistička seoska vlast oduzela za potrebe sela pa se prvi poslijeratni župnik don Kajo Marović 1958. godine u nju nije mogao useliti, te je našao i uredio za stanovanje župnika novu kuću nedaleko od Gospine crkve. Kasnije je stara kuća vraćena župi pa se župnik u nju preselio, a kuća napravljena od župnika Marovića bila je prodana. To se na kraju dogodilo i sa starom župnom kućom uz more, nakon što je župnik Cikojević sagradio novu kuću kod župne crkve. Dobivenim novcem obnovljena je Gospina crkva na Orihovici.

Matične knjige R od 1872. do 1946, pet svezaka; V od 1898. do 1943, dva sveska; U od 1872. do 1944, tri sveska, nalaze se u MJU Marina. Nepotpuna godišta parica R. V i U od 1878. do 1940. nalaze se u NAS. Stanje duša iz 19. stoljeća nalazi se u ŽU.

Župa je 1938. godine imala 1.630. stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 941.

Crkve

IMG 49771. Župna crkva Presvetog Srca Isusova sagrađena je 1999. godine za župnika don Jakova Cikojevića. Crkva je sagrađena na mjestu crkve podignute 1932. godine koja nije bila kvalitetno građena, pa je prihvaćen prijedlog župnika da se ta crkva sruši i podigne nova. Gradnju nove crkve novčanom je pomoći omogućila njemačka biskupija Rotten- burg-Sttutgart u kojoj je prethodno djelovao župnik Cikojević i uspostavio duboke prijateljske veze s upravom biskupije. Za sve vrijeme gradnje nove crkve župno bogoslužje obavljalo se u dvorani Mjesnog doma. Crkva je duga 21, široka 17, a zvonik je visok 30 metara. Nacrt je izradio arhitekt Milan Ugrin. U crkvi su kipovi Srca Isusova i Srca Marijina, a u niši je kip sv. Ante.

IMG 49292. Područna crkva Blažene Djevice Marije na Orihovici sagrađena je 1273. godine. Njezin prvotni naslovnik bio je sv. Juraj, a kada se stanovništvo preselilo na Drvenik tamo je preneseno i štovanje sv. Jurja, pa se kasnije titular crkve na Orihovici navodi Blažena Djevica Marija. Sve do 1932. godine, kada je sagrađena nova župna crkva Srca Isusova koja je 1998. godine srušena i na njezinu mjestu sagrađena današnja crkva, ona je bila župna crkva. Pred crkvom je s lijeve strane vrata postavljen kameni oltar na kojemu se govorila misa prigodom većih blagdana, kada mala crkva nije mogla primiti sve okupljene vjernike. U podnožju toga oltara uzidan je kamen s grbom trogirskog biskupa Krizogona Dominisa koji je 1375. godine posvetio oltar i u njega ugradio moći sv. Lovre. Crkva je obnovljena za župnika don Jakova Cikojevića (1997-2002). Tada je postavljen novi oltar, a biskupski je grb prenesen u župnu kuću. U crkvi je oltar prema puku i Gospina slika s djetetom Isusom u naručju, do kojih je lik sv. Ante Padovanskog u molitvi. Prozori na pobočnim zidovima lađe kasnije su probijeni. Prigodom obnove crkve uređenje i asfaltiran prilazni put.

IMG 49563. Kapela Gospe od Karmela nalazi se u predjelu Biskupije. Sagradio je o svom trošku 1727. godine, kako stoji na kamenom natpisu iznad vrata, Ivan Pažanin sa svoja četiri sina, želeći tako ispuniti jedan san iz svoje mladosti. Dozvolu za gradnju crkve dao je trogirski biskup Antun Kačić. Sagrađena je od klesanog kamena. Na pročelju je okrugli kameni prozor s križem u sredini, a iznad pročelja zvonik na preslicu za jedno zvono. U crkvi je jedan oltar s kipom Gospe od Karmela što su ga nabavili vjernici sa župnikom don Ivom Đurđevićem 2002. godine, a stara slika s likom Gospe od Karmela, sv. Antom i sv. Špiriđionom koji se štuje u toj crkvi nalazi se na sjevernom zidu crkve."

4. Kapelica svetog Martina nalazi se na predjelu Vinišća zvanom Voluja glavica. Sagradilo je 19 vikendaških obitelji 1997. godine koje su željele u svom naselju imati jedan vjerski znak. To je mala spomen kapelica u kojoj se nalazi kip sv. Martina.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 14
 Prvopričesnici 3
 Krizmanici 14
 Ženidbe 7
 Sprovodi 16