Župa Gospe od Ružarija - Vrlikavrlika gospa od ruzarija

Adresa: Petra Mišura 2, 21236 Vrlika
Telefon: (021) 827-200

Facebook stranica župe: Župa Gospe Ružarice Vrlika

Župnik: fra Mladen Prolić, OFM

Raspored sv. misa


NEDJELJOM kroz cijelu godinu

Maovice - u 9.00 sati;
Vrlika - u 10.30 sati;
Ježević - u 12.00 sati;

Štikovo - tri puta godišnje (Božić, Bogojavljenje, Uskrs, Duhovski ponedjeljak, Sveti Luka, Dušni dan);

Cetina - starohrvatska crkva svetog Spasa - subota poslije Uzašašća u 10.30 sati.

Vrlika - Sv. Petar, groblje - Uskrsni ponedjeljak, Duhovski ponedjeljak, Sveti Petar i Pavao, Dušni dan, sv. Ivan ap.


RADNI DANI

Zimi u 17.00 sati;
U proljeće i jesen u 18.00 sati;
Ljeti u 19.00 sati.

Povijest


Župa se prostire na širokom području od vrhova Svilaje do Dinare. Obuhvaća široku kotlinu oko izvora rijeke Cetine po kojoj je dobila ime, pa se u dokumentu iz 1185. godine zvala Vrhrika. Župu sačinjava grad Vrlika s naseljima: Garjak, Jare, Ježević, Kosore, Maovice, Matkovina i Podosoje.  

Na područje današnje župe Hrvati su se doselili u 7. stoljeću. Nedaleko od izvora Cetine nalaze se ostaci najveće starohrvatske crkve Svetog Spasa s monumentalnim zvonikom, koja potječe iz 9. stoljeća. Oko crkve nalazi se veliko starohrvatsko groblje s više od tisuću grobova. O naseljenosti ovoga kraja u kasnom srednjem vijeku govori više nekropola stećaka od kojih je najveća ona kod crkve Svetog Spasa s oko 700 stećaka. Vrhrika bio je grad hrvatskih srednjovjekovnih plemićkih obitelji Čubrabnića i Berislavića. U starohrvatskim grobovima nađeno je više predmeta iz 9. stoljeća među kojima se posebice ističe franačka kadionica.           

Pred prodorima Turaka stanovništvo se iz Vrhrike povuklo na prostor ispod srednjovjekovne tvrđave Prozor, gdje je nastalo novo naselje, današnji grad Vrlika. U 16. stoljeću Vrliku su zauzeli Turci i u malom gradiću podigli su džamiju s minaretom. Godine 1688. Vrlika je oslobođena od Turaka i vođa krajišnika fra Jure Bogić džamiju je pretvorio u crkvu posvećenu Gospi od Ružarja, a na minaret je postavljeno zvono. Od toga vremena župa Vrlika priključena je visovačkom samostanu. Župničku službu obavljao je fra Jure Bogić, a poslije njega bili su to franjevci visovačkog samostana. Godine 1968. župa je pripojena sinjskom samostanu.  

Župna kuća nalazi se poviše crkve. Župnik se u Vrlici nastanio odmah poslije oslobođenja od Turaka. Godine 1857. kuća je bila nadograđena, a 1937. temeljito popravljena. Do te je kuće 1974. godine podignuta nova kuća s vjeronaučnom dvoranom.

Matične knjige R od 1835. do 1848., dva sveska, nalaze se u DAZ. U NAS nalaze se nepotpuna godiša parica R, V i U od 1828. do 1939. godine.

Župa je 1938. godine imala 6.886 duša, a 2001. godine bilo ih je 2.521.

Na području župe nalaze se pravoslavna sela: Otišić, Koljane, Civljane i Cetina. Pravoslavno stanovništvo ovih sela većinom se iselilo za vrijeme Domovinskog rata. Danas na području župe ima svega oko 50 pravoslavaca.  

U župi su od 1959. do 1991. godine boravile Školske sestre trećega reda sv. Franje splitske provincije. One su vodile župnikovo domaćinstvo i crkveno pjevanje, pomagale u katehizaciji i vršile sakristansku službu.

Crkve

vrlika gospa od ruzarija1. Župna crkva Gospe Ružarice građena je od 1876. do 1898. godine, kada je bila posvećena. Crkva je jednostavna kamena građevina na malom gradskom trgu s kojega se uzdižu polukružne kamene stepenice i vode do glavnih vrata sa zabatom. Iznad pročelja je kameni zvonik  sa završnom piramidom. U svetištu je veliki mramorni oltar s Gospinom slikom i djetetom Isusom u naručju u drvenom pozlaćenom okviru. Drži se da je Gospinu sliku nabavio u Veneciji fra Filip Grabovac u 18. stoljeću. Sa strana oltara nalazili su se mramorni kipovi sv. Petra i Pavla u naravnoj veličini. Za vrijeme Domovinskog rata četnici su im odrubili glave i kipovi se sada nalaze na podu pored oltara. Anđelu na vrhu oltara odbijena je ruka, a ožiljak na grudima govori da je pogođen metkom. U nišama na triumfalnom luku nalaze se kipovi sv. Ante i sv. Ane, a na pobočnom zidu lađe je niša s kipom Srca Isusova. Slike križnog puta naslikao je pastelnim bojama poslije Domovinskog rata i darovao Branimir Ivanović, umjetnik iz Zagreba. Na pobočnom zidu lađe ak. slikar Bruno Bulić izradio je 1961. godine lik sv. Nikole Tavelića, a na suprotnoj strani lađe je slika Gospe Ružarice, rad Celestina Medovića. 

Treba spomenuti da je prije današnje crkve postojala starija i manja župna crkva, sagrađena za župnikovanja fra Frane Teste 1753. godine. Ta je crkva s vremenom dotrajala pa je ona uklonjena i sagrađena današnja crkva.

vrlika maovice sv juraj2. Crkva Svetog Jure u  Maovicama je područna crkva za taj dio župe. Današnja je crkva sagrađena 1901. godine, na mjestu stare, srušene crkve. Popravljana je više puta: 1934., 1961. i 1979. godine. Crkva je oštećena od četnika u Domovinskom ratu i poslije toga popravljena.

3. Crkva Svetog Luke u Štikovu. U Domovinskom ratu četnici su je oštetili. Poslije rata je popravljena.

vrlika jezevic sv spas4. Crkva Svetog Spasa u Ježeviću sagrađena je 1969. godine prema nacrtu Ante Barača. Na zidu iza glavnog oltara ak. kipar Ante Župić izradio je u mozaiku i željezu lik Krista-Spasa u prošlosti hrvatskog naroda. Ova je crkva minirana od četnika i srušena u Domovinskom ratu.

vrlika sv petar i pavao5. Crkva Svetog Petra i Pavla nalazi se na groblju u Vrlici. Podignuta je 1701. godine. To je prva crkva podignuta u Vrlici poslije oslobođenja od Turaka. Više puta bila je popravljana. Ona služi za grobljansku crkvu.

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 12
 Prvopričesnici 14
 Krizmanici 18
 Ženidbe 3
 Sprovodi 56